Trendy

145 386 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

121 635 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

387 848 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.12.2013 Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7

Historické adresy

24.9.2013 - 18.12.2013 Žižkova 757, 413 01 Roudnice nad Labem
29.6.2011 - 24.9.2013 Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000
30.3.2010 - 29.6.2011 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000
15.2.2010 - 30.3.2010 Hradec Králové, Gočárova třída 806, PSČ 50002
20.2.2007 - 15.2.2010 Hradec Králové, SNP 402, PSČ 50003
26.1.2005 - 20.2.2007 Praha 7, V Závětří 4, PSČ 17000
11.4.1997 - 26.1.2005 Praha 7, V závětří 4, PSČ 17000

25120514

DIČ

Není plátce DPH

1.12.2009 - 13.3.2012

CZ25120514

Datum vzniku

11. dubna 1997

Datová schránka

shadynq

Historické názvy

26.1.2005 - 20.2.2007

Česká Hypotéka, a.s.

11.4.1997 - 26.1.2005

SH Holding a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4654

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2014

2 000 000 Kč

Historické jmění

23.11.2011 - 19.9.2014

284 000 000 Kč

10.10.2011 - 23.11.2011

284 000 000 Kč

9.10.2008 - 10.10.2011

84 000 000 Kč

11.4.1997 - 9.10.2008

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Historické provozovny

9.10.2008 - 1.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Letenské náměstí 157/4, 170 00, Praha - Bubeneč

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2014 - 20. listopadu 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 19. září 2014 - 20. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 31. března 2014 - 19. září 2014 : Jediný akcionář schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o snížení základního kapitálu tohoto znění:1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvode... m snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 282.000.000,-- Kč (dvěstěosmdesátdvamiliony korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií Společnosti: a) 100 (jednohosta) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), b) 81(osmdesátijednoho) kusu kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), c) 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena, když podmínkou platnosti převodu akcie je udělení písemného souhlasu představenstva s převodem, to platí i pro zastavení akcií. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 282.000.000,-- Kč (dvěstěosmdesátdvamiliony korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita takto: a) částka ve výši 39.480.000,-- Kč (třicetdevětmilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých) bude převedena do kapitálových fondů Společnosti, b) částka ve výši 242.520.000,-- Kč (dvěstěčtyřicetdvamilionypětsetdvacettisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 8.600,-- Kč (osmtisícšestset korun českých), b) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 860.000,-- Kč (osmsetšedesáttisíc korun českých), c) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 8.600.000,-- Kč (osmmilionůšestsettisíc korun českých), Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZoK. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2014 - 19. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. března 2014 - 19. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. srpna 2011 - 10. října 2011 : Valná hromada konaná dne 16. srpna 2011 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 200.000.000,-- Kč (slovy dvě... stěmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena udělením písemného souhlasu představenstva s převodem, což platí i pro zastavení akcií, a které nebudou kótované (dále též jen "Akcie").3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto:a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do jednoho týdne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin.c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Euro Benefit a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějící na jméno je možno upsat podíl o velikosti 1/8400 (zlomek, v jehož čitateli je jedna a ve jmenovateli osmtisícčtyřista) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena udělením písemného souhlasu představenstva s převodem, což platí i pro zastavení akcií, a na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Euro Benefit a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějící na jméno, je možno upsat podíl o velikosti 1/84 (zlomek, v jehož čitateli je jedna a ve jmenovateli osmdesátčtyři) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena udělením písemného souhlasu představenstva s převodem, což platí i pro zastavení akcií. Upisovat lze pouze celé akcie.4. Upsání všech akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek:a) Určitým zájemcem je společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, číslo vložky 1449, (dále též jen "Wotan Credit, a.s." nebo "určitý zájemce").b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) Obchodního zákoníku.c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí dva měsíce ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Praze 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin.e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Euro Benefit a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději čtrnáct dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů.5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitým zájemcem) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000.000,-- Kč (desetmilionl korun českých).6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 246294985/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2008 - 9. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 21.7.2008 příjala toto usnesení:Základní kapitál společnosti se zvýšuje - o 83.000.000 Kč, slovy o částku osmdesát tři miliony korun... českých, a to z částky 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) na konečných 84.000.000 Kč (slovy osmdesát čtyři miliony korun českých). Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti i záměr dalšího rozšíření její podnikatelské činnosti.Základní kapitál se zvyšuje s vyloučením přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií, tedy vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií.Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií je úmysl nabídnout akcie předem určenému zájemci, kdy pohledávka společnosti na splacení jmenovité hodnoty akcií bude započtena proti pohledávce věřitele společnosti, kterým je společnost Wotan Credit, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 1449.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 83 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč.Všechny akcie budou nabídnuty společnosti Wotan Credit, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, číslo vložky 1449.Připouští se započtení části peněžité pohledávky věřitele společnosti Wotan Credit, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502 vůči společnosti v celkové výši 83.000.000 Kč.Pohledávka za emitentem je tvořena přijatými peněžitmi půjčkami a důvodem započtení pohledávky je podstatné snížení cizích zdrojů.Lhůta pro upsání akcií je nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady.K úpisu dojde uzavřením písemné dohody o upsání akcií. Splacení akcií bude provedeno uzavřením dohody o započtení.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Stanoví se tato pravidla pro upsání akcií a zpočtení:Akcie budou upsány uzavřením písemné dohody o upsání akcií. Dohoda o započtení výše specifikované pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu musí mít písemnou formu a musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hormady, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat účinnost smlouvy, musí tedy dojít ke střetu předmětných pohledávek a tím ke splacení celého emisního kursu.Návrh této smlouvy vyhotoví představenstvo a doručí předem určenému zájemci. Místem úpisu je sídlo společnosti.Návrh a akceptace smlouvy o započtení musí být obsaženy v jedné listině. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 1997 - 7. září 2000 : Jediný akcionář: D.K.K. a.s. IČO 63908131 se sídlem ČeskéBudějovice, Rudolfská 88/202
 • 19. března 1998 - 31. března 1999 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:1. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno:9.000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých). Nenípřipouštěno upisování akcií ... nad tuto částku.2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:900 (slovy devět set) kmenové listinné akcie na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění:- místo pro vykonávání přednostního práva:170 00 Praha 7, V Závětří 4- lhůta pro vykonání přednostního práva:do tří kalendářních měsíců po zveřejnění informace o přednostnímprávu v Obchodním věstníku a to vždy ve čtvrtek od 8.00 hod do10.00 hodin,- nebudou-li akcie upsány ve shora uvedené lhůtě, mají právoupsat akcie akcionáři, kteří je upsali s využitím přednostníhopráva, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů po uplynutí lhůty provykonání přednostního práva vždy ve čtvrtek od 8.00 hod do 10.00hodin,-počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:l,- jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba s emisním kursem10.000,-Kč.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou nabídnuty na základě veřejné výzvky k upisování akcií:- místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva:170 00 Praha 7, V Závětří 4,emisní kurs:10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých)lhůta pro upsání zbývajících akcií se stanoví na druhý čtvrtekod 8.00 hod do 10.00 hodin, po zveřejnění veřejné výzvy kupisování akcií v Obchodním věstníku.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva svyužitím přednostního práva budou nabídnuty na základě veřejnévýzvy k upisování akcií:- místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva:170 00 Praha 7, V Závětří 4- emisní kurs:10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých),lhůta pro upsání zbývajících akcií se stanoví na druhý čtvrtekod 8.00 hod do 10.00 hodin, po zveřejnění veřejné výzvy kupisování akcií v Obchodním věstníku.5. Účet u banky, na který je upisovatl povinen splatit emisníkurs upisovaných akcií:- Universal Banka, a.s. - č. účtu 610 52 33/6400,- Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele stím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilnímsymbolu své IČ nebo rodné číslo.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovanýchakcií nejpozději v den úpisu.7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.8. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně neboprostřednictvím svého zmocněnce na základě ověřené plné moci. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 1998 - 31. března 1999 : Úplné znění stanov schválila valná hromada dne 22.1.1998
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů