803 815 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

14 158 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 228 057 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.10.2001 - 24.10.2008 Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 38616
23.6.1999 - 1.10.2001 Strakonice, Heydukova 1111
28.4.1997 - 23.6.1999Přemyslovská 28, 130 00 Praha 3

25124668

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1998 - 24.10.2008

CZ25124668

Datum vzniku

28. dubna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

24. října 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. října 2008

Historické názvy

1.9.1999 - 24.10.2008

FEZKO a.s.

23.6.1999 - 1.9.1999

FEZKO Česká republika a.s.

28.4.1997 - 23.6.1999

STARK, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1033

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.12.2000 - 24.10.2008

150 626 000 Kč

23.6.1999 - 18.12.2000

100 626 000 Kč

28.4.1997 - 23.6.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 24. října 2008 - 24. října 2008 : I.Společnost FEZKO a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 251 24 668 zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením se společností MICHEL THIERRY Central Euro... pe, a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 280 85 272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1770, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo na základě schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 9.9.2008 k rozhodnému dni 1.7.2008 jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost FEZKO a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 251 24 668 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 5. září 2006 - 24. října 2008 : Jediným akcionářem společnosti je STARK B.V., 1076EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, Nizozemské království
 • 1. října 2001 - 24. října 2008 : Dne 30.12.2000 společnosti FEZKO a. s. se sídlem Heydukova 1111,386 16 Strakonice, IČ 25 12 46 68 a TONAK akciová společnost sesídlem Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín, IČ OO 01 32 2... 6 uzavřelyv souladu s ustanovením § 476 a násl. obchodního zákoníkusmlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvyspolečnost FEZKO a. s. prodala společnosti TONAK akciováspolečnost část svého podniku označenou jako "pokrývky hlavy".Smlouva nabyla účinnost dne 1. května 2001. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1998 - 24. října 2008 : Rozsah splacení základního jmění: 100%
 • 23. října 1998 - 24. října 2008 : Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě jako akciekmenové
 • 23. října 1998 - 5. září 2006 : Jediným akcionářem je společnosti STARK B.V., se sídlemStrawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, Nizozemské království.
 • 28. listopadu 2000 - 18. prosince 2000 : Jediný akcionář společnosti STARK BV v působnosti valné hromadyobchodní společnosti FEZKO a.s. učinil toto rozhodnutí:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze současné hodnoty10... 0,626.000,- Kč (jednostomilionůšestsetdvacetšesttisíc korunčeských) o částku 50,000.000,- Kč (padesátmilionů korun českých)na hodnotu 150,626.000,- Kč(jednostopadesátmilionůšestsetdvacetšesttisíc korun českých). Zvýšení bude provedeno upsáním nových 50.000 ks(padesáttisíc kusů) akcií listinné podoby znějících na jméno,přičemž každá tato akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč(jedentisíc korun českých). Akcie nebudou veřejněobchodovatelné. Všechny nově vydávané akcie budou akciemikmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnostijako s akciemi již vydanými. Upisování nad určenou částku50,000.000,- Kč (padesátmilionů korun českých) se nepřipouští. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné akcie, tzn. žeza každou akcii je nutno zaplatit 1.000,- Kč (jedentisíc korunčeských). Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 240a obchodníhozákoníku. Lhůta pro upsání nově vydávaných akcií s využitímpřednostního práva jediného akcionáře společnosti počne běžetpátý den ode dne vydání usnesení Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku a potrvá patnáct dnů. Místemúpisu bude advokátní kancelář Bake & McKenzie v.o.s. v Praze 1,Klimentská 46. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsanýchakcií ve lhůtě patnácti dnů ode dne úpisu na účet společnosti,vedený u České spořitelny, a.s., pod č. 994404-141844012/0800. 2. Představenstvu společnosti se ukládá, aby do třiceti dnůpodalo návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku. 3. Představenstvu společnosti se ukládá, aby po splaceníemisního kursu nově vydávaných akcií podalo návrh na zápis novévýše základního jmění do obchodního rejstříku a vypracovaloúplné znění stanov společnosti včetně odpovídající změnyustanovení § 6 stanov. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1998 - 23. června 1999 : 2. Charakteristika upisovaných akcií:a) počet akcií: v rozsahu od 94.000 ks (devadesátčtyři tisíckusů) do 104.000 ks (stočtyři tisíce kusů)b) druh akcií: kmenovéc) forma akcií: na ... jménod) podoba akcií: listinnée) jmenovitá hodnota akcií: 1.000 Kč (jedentisíc korun českých)f) emisní kurs akcií: 1.000 Kč (jedentisíc korun českých)g) obchodovatelnost akcií: veřejně neobchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1998 - 23. června 1999 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl ozvýšení základního jmění Společnosti:
 • 23. října 1998 - 23. června 1999 : 1. Částka zvýšení základního jmění:Základní jmění Společnosti se zvyšuje o částku 94.000.000,- Kč(slovy: devadesátčtyři milionů korun českých), upisování nadtuto částku se připoušt... í a stanoví se horní hranice upisování,kterou je částka 104.000.000,- Kč (slovy: stočtyři miliony korunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1998 - 23. června 1999 : 3. Způsob a podmínky upisování akcií:a) upisované akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kčbudou kmenovými akciemi znějícími na jméno, v listinné podobě,veřejně neobchodovat... elné, akcie budou vydány v takovém počtukolik jich bude navrhovatelem upsáno, emisní kurz jedné akcie serovná jmenovité hodnotě jedné akcieb) akcie nové emise budou upsány jediným akcionářem Společnostispolečností STARK B.V., tudíž s plným využitím předkupního právana úpis všech akcií, tento úpis bude proveden jediným akcionářemspolečnosti ve lhůtě 15 dnů od vydání usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění Společnosti do obchodního rejstříku,úpis bude proveden v sídle Společnostic) jediný akcionář Společnosti splatí celý emisní kurs upsanýchakcií nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od úpisu akciína účet Společnosti č. 241844001/4400 vedený u Erste Bank. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1997 - 23. října 1998 : Rozsah splacení základního jmění : 30%Akci společnosti jsou vydány v listinné podobě jako akciekmenové
posunout dolů