Trendy

8 217 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-1 260 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

34 740 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2015 Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř

Historické adresy

18.9.2004 - 7.12.2015 Praha 5 - Smíchov, Radlická čp.663/28
15.5.1997 - 18.9.2004 Praha 5 - Smíchov, Radlická 28

25128779

DIČ

od 1.2.1998

CZ25128779

Datová schránka

s5wuat7

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4711

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.7.2015

6 150 000 Kč

Historické jmění

3.9.2008 - 7.7.2015

6 150 000 Kč

31.8.2007 - 3.9.2008

4 100 000 Kč

28.6.1999 - 31.8.2007

4 000 000 Kč

15.5.1997 - 28.6.1999

4 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Trutnov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1304578359 / 0800

Provozovny

od 17.1.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Prkenný Důl 56, 541 01, Žacléř

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. května 1997 : Akcie budou vydány v listinné podobě.
  • 15. května 1997 : Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada neudělí souhlas k převodu akcií mezi akcionáři po dobu dvou roků od zápisu společnosti do obchodní Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada neudělí souhlas k převodu akcií mezi akcionáři po dobu dvou roků od zápisu společnosti do obchodní...ho rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. července 2008 - 3. září 2008 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 2.050.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých), z dosavadní výše zá... kladního kapitálu 4,100.000,-Kč (tj. čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých) na celkovou částku 6,150.000,-Kč (tj. slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem.Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 2050 ks (tj. slovy: dva tisíce padesát kusů) akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Navrhovaná výše emisního kursu činí 10.731,70 Kč (tj. deset tisíc sedm set třicet jedna korun českých a sedmdesát haléřů) za akcii. Emisní kurs na každou upisovanou akcii činí tedy 10.731,70 Kč a bude splacen peněžitým vkladem.Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení Společnosti, posílení stability a situace Společnosti a vstup strategického partnera do Společnosti.Valná hromada Společnosti dále bere na vědomí prohlášení stávajících akcionářů o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií v souladu s ustanovením §204a odst. (7) a §220b odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.Nové akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu, bude upsána bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Vladislav Veselý, nar. 12.7.1951, s bydlištěm Zeleneč, Štefánikova 507, okres Praha ? východ. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a kterou uzavře se Společností.Předem určený zájemce, a to pan Vladislav Veselý, nar. 12.7.1951, s bydlištěm Zeleneč, Štefánikova 507, okres Praha ? východ, je oprávněn upsat akcie v sídle Společnosti ve lhůtě do 6ti (tj. slovy: šesti) měsíců od zápisu rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie lze však upsat i tehdy, pokud Smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku.Předem určený zájemce bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a o dni zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem.Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel ? předem určený zájemce takto:a) Část emisního kursu nově emitovaných akcií v částce 5.000.000,-Kč bude zaplacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterou má za Společností z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2007 ve výši 5.000.000,-Kč, proti pohledávce Společnosti na splacení části emisního kursu akcií nově emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti.Z tohoto důvodu valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky věřitele jako předem určeného zájemce podle §203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení části emisního kursu nově emitovaných akcií do výše pohledávky předem určeného zájemce za Společností z titulu půjčky do částky 5.000.000,-Kč. Jedná se o tuto pohledávku:? Pohledávka věřitele (předem určeného zájemce) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2007 ve výši 5.000.000,-Kč.Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici věřiteli (shora uvedenému předem určenému zájemci) v sídle Společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 60. (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem ? předem určeným zájemcem v sídle Společnosti. Dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem ? předem určeným zájemcem zaniknou vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí, tj. do výše 5.000.000,-Kč.b) Zbývající část emisního kursu upsaných akcií nově emitovaných na zvýšení základního kapitálu splatí upisovatel - předem určený zájemce do 60 (tj. šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 35-1304578359/0800. zobrazit více skrýt více
  • 9. července 2007 - 31. srpna 2007 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých), z dosavadní výše základního ka... pitálu 4,000.000,- Kč (tj. slovy: čtyři miliony korun českých) na celkovou částku 4,100.000,- Kč (tj. slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 100 (tj. slovy: jedno sto) kusů akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a nebudou s nimi spojena řádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech nových akcií je 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení společnosti a vstup strategického partnera do společnosti.Předem určený zájemce, a to obchodní společnost ASTER s.r.o., se sídlem Jičín, Denisova 504, PSČ 506 01, identifikační číslo 150 55 353, je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti ve lhůtě 35 (tj. slovy: třiceti pěti) dní od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie lze však upsat i tehdy, pokud Smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku.Předem určený zájemce bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a o dni zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části peněžité pohledávky věřitele jako předem určeného zájemce podle § 203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tedy:Pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 1. května 2004 ve výši 2,100.000,- Kč, a to do výše 100.000,- Kč.Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici věřiteli (shora uvedenému předem určenému zájemci) v sídle společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví délka do 15. (tj. slovy: patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů