62 681 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-3 534 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

45 834 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

15.9.2008 - 1.11.2010 Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000
1.5.2006 - 15.9.2008 Jablonec nad Nisou, Liberecká 2167/18, PSČ 46601
4.9.2000 - 1.5.2006 Ústí nad Labem, Brněnská 1518/10, PSČ 40001
17.9.1997 - 4.9.2000 Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117
16.5.1997 - 17.9.1997 Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 13000

25129163

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2000 - 1.11.2010

CZ25129163

Datum vzniku

16. května 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2010

Historické názvy

4.9.2000 - 1.11.2010

Energie Bohemia a.s.

16.5.1997 - 4.9.2000

GL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4719

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.3.2008 - 1.11.2010

33 000 000 Kč

30.7.2003 - 27.3.2008

3 000 000 Kč

9.7.2002 - 30.7.2003

1 000 000 Kč

16.5.1997 - 9.7.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2010 - 1. listopadu 2010 : Vymazává se Energie Bohemia a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 251 29 163 z obchodního rejstříku. Společnost zanikla bez likvidace fúzí sl... oučením s VNG Energie Czech a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 250 27 590, jako nástupnickou společností, na níž přešlo jmění zanikající společnosti Energie Bohemia a.s. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 1998 - 1. listopadu 2010 : V obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Prazev oddíle B, vložce 4719 se v y m a z á v á obchodní společnostGL, a.s. se sídlem Ústí na Labem, Klíšská 940, PSČ: 4... 01 17.Obchodní společnost je z důvodu změny sídla zapsána v obchodnímrejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka1119.Zápis byl proveden usnesením tamního soudu ze dne 18.6.1998,Firm.10546/98, které nabylo právní moci dne 21.7.1998. zobrazit více skrýt více
  • 18. června 1998 - 1. listopadu 2010 : S účinností od 18.6.1998 se z a p i s u j e obchodníspolečnost GL a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ401 17, IČ 25129163 do obchodního rejstříku Krajského soudu vÚ... stí nad Labem oddílu B, vložka 1119. zobrazit více skrýt více
  • 3. ledna 2008 - 27. března 2008 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 30 000 000,-- Kč (třicet milionů korun českých); upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen... upsáním 3 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 000,-- Kč každá, vydaných v listinné podobě. 3. Jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva; veškeré akcie budou v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nabídnuty k upsání jedinému akcionáři; jiné osobě než jedinému akcionáři nemohou být akcie k upsání nabídnuty. 4. Představenstvo doručí (osobně nebo doporučeným dopisem) jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií do 1 (jednoho) měsíce od zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Jediný akcionář je oprávněn tento návrh přijmout ve lhůtě 3 (tří) měsíců od jeho doručení. 6. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti (místo pro upisování akcií). 7. Emisní kurz upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 8. Emisní kurs akcií bude splacen na zvláštní účet u banky, č. ú. 17881393/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.; emisní kurs akcií bude v celém rozsahu splacen do 30 dní od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2002 - 30. července 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti Energie Bohemia a.s. konanádne 23.10.2002 přijala následující usnesení:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.000.000,- Kč (slovy:dva milio... ny korun českých), t.j. z 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 3.000.000,- Kč (slovy: tři milionykorun českých). Zvýšení základního kapitálu se provede upsánímnových akcií společnosti. Emisní kurz upisovaných akcií sesplácí výlučně peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhova-ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet nověupisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislostise zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 200 (slovy:dvě stě) kusů. Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akcie-mi na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčkaždá. Esmisní kurz každé z nově vydávaných akcií je 10.000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých). Jelikož se oba akcionáři,jmenovitě VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft a Severočeskáplynárenská, a.s. vzdali svého přednostního práva na upisováníakcií, budou veškeré akcie upsány na základě dohody akcionářůpodle § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři upíší akcie nazákladě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku s tím,že akcionář VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft upíše 130kusů akcií a akcionář Severočeská plynárenská, a.s. upíše 70kusů akcií. Tuto dohodu se akcionáři zavazují uzavřít do 60 dnůod zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Místem proupsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnostiRödl & Partner, v.o.s., Praha 1, Platnéřská 2, PSČ 110 00. Lhůtapro upsání akcií je totožná s lhůtou k uzavření dohody akcionářůdle § 205 obchodního zákoníku a činí 60 dní od zápisu usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátekběhu této lhůty bude akcionářům oznámen dopisem představenstva.Schvaluje se, že proti pohledávce společnosti na splacení emis-ního kursu budou započteny pohledávky akcionářů za společností,a to u akcionáře VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft pohle-dávka ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíckorun českých) z titulu poskytnuté půjčky na základě smlouvy opůjčce ze dne 11.9.2002 a u akcionáře Severočeská plynárenská,a.s. pohledávka ve výši 700.000,- (slovy sedm set tisíc korunčeských) z titulu poskytnuté půjčky na základě smlouvy o půjčceze dne 20.9.2002. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společ-ností a akcionářem do 30 dnů od uzavření dohody akcionářů oúpisu akcií, a to na základě výzvy společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 1997 - 9. července 2002 : Akcie jsou v listinné formě.
posunout dolů