Trendy

141 048 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-21 793 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

72 914 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

20.12.2010 - 31.3.2012 Praha 4, Otradovická 286/6, PSČ 14200
15.8.2005 - 20.12.2010 Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000
7.3.2000 - 15.8.2005 Praha 4, Pod Klaudiánkou 4, PSČ 14000
20.5.1997 - 7.3.2000 Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 14000

25129988

DIČ

Není plátce DPH

23.6.1997 - 31.3.2012

CZ25129988

Datum vzniku

20. května 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. března 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. března 2012

Historické názvy

20.5.1997 - 31.3.2012

Profitness Česká republika a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4727

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.5.2002 - 31.3.2012

1 000 000 Kč

20.5.1997 - 10.5.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. března 2012 - 31. března 2012 : Společnost zanikla v důsledku fúze sloučením do nástupnické společnosti Aminostar s.r.o., IČ: 49811274, se sídlem Loukov u Mnichova Hradiště, Loukov 55, PSČ 294 11.
  • 5. května 2005 - 31. března 2012 : Smlouvou o prodeji podniku podle § 476 a násl. obchodního zákoníku uzavřenou dne 01.03.2005 převedla společnost ATERNUS, a.s., se sídlem Český Těšín, Nová Tovární čp. 1940, PSČ 737... 01, IČ 258 65 056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 2391, jako prodávající, vlastnické právo k podniku, tedy k souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, souhrnu aktiv a pasiv patřící prodávajícímu a sloužící k provozování tohoto podniku na společnost Profitness Česká republika a.s., se sídlem Praha 4, Pod Klaudiánkou 4, PSČ 140 00, IČ 251 29 988, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4727, jako kupujícího. zobrazit více skrýt více
  • 10. května 2002 - 26. července 2005 : Valná hromada konaná dne 15.06.2001 schvaluje zvýšení základníhokapitálu, a to o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorun českých) upsáním 9.000 kusů nových kmenovýchneregis... trovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000 Kč v listinné podobě s tím, že nad navrženou výši zvýšeníse nepřipouští. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií,činí tedy 1.000 Kč na jednu akcii. Schvaluje se, aby celý emisníkurz byl splacen bez využití přednostního práva akcionářůvýhradně započtením pohledávek všech stávajících akcionářůvzniklých na základě tří smluv, a to smlouvy o půjčce uzavřenémezi společností a věřitelem č. 1, paní Ing. Birgittou Hes, č.smlouvy 01/2001 uzavřené 13.04.2001 v celkové jmenovité hodnotěpohledávky 1.575.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené mezispolečností a věřitelem č. 2, panem Ing. Patrikem Hesem, č.smlouvy 02/2001 uzavřené dne 13.04.2001 v celkové jmenovitéhodnotě pohledávky 1.575.000,- Kč, kupní smlouvy uzavřené mezispolečností a věřitelem č. 3, Profitness International Inc. -částí pohledávky vyplývající z faktury č. 22/01 znějící načástku Kč 5,850.000,00 se splatností do 14.06.2001, tedy všechnyvýše uvedené akcie upíší věřitel č. 1, věřitel č. 2 a věřitel č.3. Důvodem pro zápočet je to, že vyrovnání pohledávky v penězíchby znamenalo neúnosné zatížení společnosti a zabránilo by tojejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. Věřitelé č. 1,2 a 3 jako jediní akcionáři společnosti uzavřou smlouvu ozapočtení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) Obchodníhozákoníku a s ohledem na skutečnost, že se jedná o jedinéakcionáře společnosti v kombinaci s § 205 Obchodního zákoníku veformě dohody všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního kapitálu nejpozději do 30 dnů od zápisu usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta kupisování akcií započtením pohledávek výše uvedených věřitelůformou dohody akcionářů počíná běžet od druhého po odeslánídopisu všem uvedeným věřitelům jako jediným akcionářůmspolečnosti, že byl podán návrh na zápis usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku spojený s rozvazovací podmínkou dle §203 odst. 4 Obchodního zákoníku. Místem podepsání takové dohodybude sídlo společnosti. Po odeslání výše uvedeného dopisu zjistípředseda představenstva možný termín účasti všech věřitelů jako jediných akcionářů na podepsání smlouvy o započtení formou dohodyvšech akcionářů. Tato smlouva může být uzavřena již před podánímnávrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku s odkládací podmínkou podánívýše uvedeného návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Schvaluje se vyloučení přednostního práva stávajícíchakcionářů z důvodu jejich dohody dle § 205 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 20. května 1997 - 26. července 2005 : převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právemakcionářů dle článku 6 stanov společnosti
  • 20. května 1997 - 6. října 2004 : základní jmění splaceno ve výši 301.000,- Kč
posunout dolů