Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2005 Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 12000

Historické adresy

16.10.2002 - 17.8.2005 Praha 10, Na Šafránce 22, PSČ 10100
4.12.1998 - 16.10.2002 Praha 9, Koubova 79
30.5.1997 - 4.12.1998 Praha 4, Nad spádem 9

25133454

DIČ

od 1.8.2000

CZ25133454

Datum vzniku

30. května 1997

Datová schránka

r3ude4p

Historické názvy

30.5.1997 - 30.5.1997

Coloseum, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4754

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.3.2002

27 000 000 Kč

Historické jmění

18.3.1999 - 27.3.2002

26 000 000 Kč

30.5.1997 - 18.3.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

131088495 / 0300

Historické provozovny

17.1.2000 - 11.4.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U plynárny 1290/99, 101 00, Praha - Michle

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 8. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 2. ledna 2002 - 16. října 2002 : Jediný akcionář rozhodl o navýšení základního kapitáluspolečnosti o 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých)tedy ze stávajícího základního kapitálu 26.000.000,- Kč (slovy:... dvacetšestmilionů korun českých) na 27.000.000,- Kč (slovy:dvacetsedmmilionů korun českých) bez možnosti upisování akciínad částku 1.000.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vkladyakcionáře upsáním nových akcií v rozsahu nejvýše 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilion korun českých) a to výlučně cestouuplatněním přednostního práva jediného akcionáře.Jediný akcionář v souvislosti s rozhodnutím o uplatněnípřednostního práva uzavře se společností smlouvu o upsání akcií,která bude mít písemnou formu a podpisy budou úředně ověřeny.Budou vydány nové akcie o to 10ks nových kmenových akcií vlistinné podobě, znějící na majitele. Jmenovitá hodnota každénové akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských). Emisní kurs vydané každé akcie na majitele bude činit2.255.700,- Kč (slovy: dvamilionydvěstěpadesátpěttisícsedmsetkorun českých).Opatření ke zvýšení základního kapitálu t.j. upsání nových akciíjediným akcionářem cestou uzavření smlouvy o upsání akcií budezahájeno až poté co bude do obchodního rejstříku Městského souduv Praze zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu, když k upsání akcií se poskytuje lhůtačtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsáníakcií.Cena za upsané nové akcie musí být uhrazena v plné výši do dvouměsíců po zápisu záměru o navýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku Městského soudu v Praze na účet společnostiColosseum, a.s. vedený u ČSOB a.s., obchodní síť IPS, pobočkaEden, Kodaňská 48, Praha 10, PSČ: 101 00, číslo 171813460/0300,variabilní symbol 25133454.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je jeho navýšenína minimální úroveň, která je vyžadována zákonem č. 591/1992 Sb.o cenných papírech ve znění pozdějších změn, ve spojení sdalšími předpisy, pro záměr společnosti stát se obchodníkem scennými papíry. Dalším důvodem zvýšení základního kapitáluspolečnosti je posílení vlastních zdrojů pro zvýšeníkonkurenceschopnosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 1998 - 16. října 2002 : Rozsah splacení základního jmění : 100%
 • 30. května 1997 - 16. října 2002 : společnost má akcie vydané v listinné podobě
 • 1. listopadu 2000 - 2. ledna 2002 : Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 29.8.2000 o snížení základního jmění společnostiColosseum, a.s. dle § 211 obchod.zák. ze 26.000.000,- Kč ... (slovy:dvacetšestmilionůkorunčeských) na 1.300.000,- Kč (slovy:jedenmiliontřistatisíckorunčeských) tedy o částku 24.700.000,-Kč (slovy:dvacetčtyřimilionysedmsettisíc korun českých).Jediný akcionář společnosti rozhodl, že základní jmění budesníženo dle § 213 písm.a) obchod.zák. snížením jmenovité hodnoty1 akcie ze 100.000,- Kč (slovy:stotisíc korunčeských) na hodnotu5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských). Držitelé listinnýchakcií je předloží ve lhůtě 60-ti dnů po zapsání změny o sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společnosti rozhodl dle § 211 odst.3obchod.zák., že snížením základního jmění se nezhorší dobytnostpohledávek věřitelů.Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty z minulýchlet. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 1998 - 18. března 1999 : 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,-Kčpeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění není přípustné.2) Nově upisované ... akcie budou stejného druhu, jmenovité hodnoty,formy a podoby jako dříve upsané akcie. Předmětem upisování bude250 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, v listinnépodobě, znějících na majitele.3) Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií podle §204a se vylučuje.4) Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování podle tohotorozhodnutí, budou upsány akcionáři společnosti Colosseum a.s.formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jinýmzájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejnévýzvy.5) Akcie budou upsány akcionáři společnosti Colosseum a.s. podle§ 205 v souladu s odst. 4 tohoto usnesení. Upsáním akcií serozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205obchodního zákoníku do sídla společnosti, a to ve lhůtě 30 dnůode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisníkurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.6) Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upisovanýchakcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání na účet společnostiColosseum a.s. vedený u IPB a.s., č.ú. 110401120/5100. Celýemisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatitnejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účetspolečnosti.7) Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěnoupisování akcií nepeněžitými vklady a není připuštěno upisováníakcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 1997 - 4. prosince 1998 : Rozsah splacení základního jmění : 30%
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů