Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 31.10.2008 Votice, Pražská 805, PSČ 25901

Historické adresy

6.2.2004 - 31.10.2008 Brno, Hudcova 250/72, PSČ 62100
16.6.2003 - 6.2.2004 Brno, Divadelní 614/6, PSČ 60200
9.6.1997 - 16.6.2003 Praha 4, Zelený pruh 52

25135473

DIČ

Není plátce DPH

18.6.2003 - 30.9.2009

CZ25135473

15.7.1998 - 4.12.2001

CZ25135473

Datum vzniku

9. června 1997

Datová schránka

vqxd2pe

Historické názvy

16.6.2003 - 31.10.2008

Czech Bona Caffé a.s.

9.6.1997 - 16.6.2003

RIVESTA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4771

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.3.2007

11 500 000 Kč

Historické jmění

9.6.1997 - 7.3.2007

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Votice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. června 1997 : Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
  • 9. června 1997 : Rozsah splacení základního jmění : 100%

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2006 - 7. března 2007 : Valná hromada, s ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií s ohledem na vzdání se přednostního práva k upisování akcií... v souvislosti se zvýšením základního kapitálu všemi akcionáři společnosti, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Společnost Czech Bona Caffé a.s., se sídlem Brno, Hudcova 250/72, PSČ 621 00, identifikační číslo (IČ): 25135473 (dále jen jako Společnost) zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů financování společnosti resp. z důvodu snížení svých závazků. Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 10.500.000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na novou výši základního kapitálu 11.500.000,- Kč (jedenáct milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele a to 5 (pěti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie a 10 (deseti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každé akcie. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálním trhu. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá vždy jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).Upsání všech 15 (patnácti) kusů akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci bez využití přednostního práva - obchodní společnosti MARILA BALÍRNY a.s. se sídlem Praha 4, Durychova 101, PSČ 142 01, identifikační číslo (IČ): 25702823, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5599 (dále jen jako Zájemce) na základě Smlouvy o upsání akcií, která musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.|Upsání nových akcií Společnosti Zájemcem bude provedeno ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Společnosti na adrese Brno, Hudcova 250/72, PSČ 621 00 v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude Společností Zájemci zaslán doporučeným dopisem na adresu jeho sídla spolu s oznámením počátku běhu lhůty k jejímu uzavření a bude Společností odeslán do 2 (dvou) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen na účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu 184891724/0300. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií splatit na uvedený účet 100% (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií. Ustanovení o splacení akcií na účet se nepoužije pokud dojde k zápočtu pohledávek dle následujícího odstavce. Valná hromada Společnosti z důvodů snížení závazků Společnosti připouští možnost (vyslovuje souhlas) splatit závazek Zájemce ke splacení nově upsaných akcií započtením a to tak, že proti pohledávce Společnsoti za Zájemcem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 10.500.000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých) se připouští možnost započítat následující pohledávky, resp. část pohledávek Zájemce za Společností vzniklých z obchodního styku a to pohledávky:* ve výši 378.452,01 Kč na základě faktury č. 1110601286 ze dne 13.2.2006, splatné dne 30.3.2006,* ve výši 375.258,23 Kč na základě faktury č. 1110601293 ze dne 15.2.2006, splatné dne 1.4.2006,* ve výši 296.377,36 Kč na základě faktury č. 1110601363 ze dne 16.2.2006, splatné 2.4.2006,* ve výši 397.965,04 Kč na základě faktury č. 1110601445 ze dne 20.2.2006, splatné dne 6.4.2006,* ve výši 256.653,27 Kč na základě faktury č. 1110601523 ze dne 22.2.2006, splatné dne 8.4.2006,* ve výši 402.045,07 Kč na základě faktury č. 1110601604 ze dne 22.2.2006, splatné dne 8.4.2006,* ve výši 300.244,95 Kč na základě faktury č. 1110601630 ze dne 24.2.2006, splatné dne 10.4.2006,* ve výši 345.198,83 Kč na základě faktury č. 1110601638 ze dne 24.2.2006, splatné dne 10.4.2006,* ve výši 394.158,11 Kč na základě faktury č. 1110601746 ze dne 27.2.2006, splatné dne 13.4.2006,* ve výši 460.590,69 Kč na základě fakruty č. 1110601747 ze dne 27.2.2006, splatné dne 13.4.2006,* ve výši 467.839,10 Kč na základě faktury č. 1110601888 ze dne 1.3.2006, splatné dne 16.4.2006,* ve výši 430.525,41 Kč na základě faktuty č. 1110601890 ze dne 2.3.2006, splatné dne 16.4.2006,* ve výši 375.347,91 Kč na základě faktury č. 1110601968 ze dne 6.3.2006, splatné dne 20.4.2006,* ve výši 466.574,61 Kč na základě faktury č. 1110602047 ze dne 6.3.2006, splatné dne 20.4.2006,* ve výši 490.497,06 Kč na základě faktury č. 1110602151 ze dne 10.3.2006, splatné dne 24.4.2006,* ve výši 538.684,44 Kč na základě faktury č. 1110602230 ze dne 10.3.2006, splatné dne 27.4.2006,* ve výši 426.421,03 Kč na základě faktury č. 1110602304 ze dne 15.3.2006, splatné dne 29.4.2006,* ve výši 480.968,25 Kč na základě faktury č. 1110602309 ze dne 14.3.2006, splatné dne 28.4.2006,* ve výši 512.386,27 Kč na základě faktury č. 1110602314 ze dne 15.3.2006, splatné dne 29.4.2006,* ve výši 358.377,71 Kč na základě faktury č. 1110602399 ze dne 16.3.2006, splatné dne 30.4.2006,* ve výši 470.445,08 Kč na základě faktury č. 1110602421 ze dne 17.3.2006, splatné dne 1.5.2006,* ve výši 328.668,48 Kč na základě faktury č. 1110602535 ze dne 21.3.2006, splatné dne 5.5.2006,* ve výši 158.731,40 Kč na základě faktury č. 1110602546 ze dne 21.3.2006, splatnédne 5.5.2006,* ve výši 301.750,68 Kč na základě faktury č. 1110602558 ze dne 20.3.2006, splatné dne 4.5.2006,* ve výši 245.672,99 Kč na základě faktury č. 1110602739 ze dne 24.3.2006, splatné dne 8.5.2006,* ve výši 63.859,74 Kč na základě faktury č. 1110602741 ze dne 27.3.2006, splatné dne 11.5.2006,* ve výši 166.507,54 Kč na základě faktury č. 1110602742 ze dne 27.3.2006, splatné dne 11.5.2006,* ve výši 259.522,54 Kč na základě faktury č. 1110602930 ze dne 31.3.2006, splatné dne 15.5.2006,* ve výši 361.301,26 Kč na základě faktury č. 1110602932 ze dne 31.3.2006, splatné dne 15.5.2006,přičemž tyto pohledávky bude možno započítat do celé částky jejich jmenovité hodnoty a to ve shora uvedeném pořadí.Pohledávky Zájemce za Společností vznikly z obchdoního styku se Společností a to z nezaplacených kupních cen za dodávky zboží Zájemcem Společnosti. Pohledávky Zájemce vůči Společnosti z obchodního styku činily ke dni 7.12.2006 (sedmého prosince roku dva tisíc šest) celkem částku 10.511.025,06 Kč (deset milionů pět set jedenáct tisíc dvacet pět korun českých a šest haléřů), která se rovná nominální hodnotě nesplacených vystavených faktur za dodané zboží.Dle písemného potvrzení účetního Společnosti ze dne 7.12.2006 vykazuje Společnost ve svém účetnictví ke dni 7.12.2006 vůči Zájemci veškeré shora specifikované a nesplacené závazky. Splacení závazku ke zvýšení vkladu započtením bude provedeno na základě Dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení zvýšeného vkladu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ihned po uzavření Smlouvy o upsání akcií ve stejné lhůtě, v jaké má být uzavřena Smlouva o upsání akcií. Návrh na uzavření Dohody o započtení bude Zájemci představenstvem Společnosti zaslán spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Započtení pohledávek bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Dohody o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka resp. pohledávky, které má Zájemce za Společností z obchodního styku budou splaceny zcela či částečně a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora a v Dohodě o započtení (nenastane-li rozvazovací podmínka shora uvedená). Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisného kurzu nové akcie nebo zatímní listy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů