Trendy

262 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 348 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

343 225 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.2.2012 Praha 9, Novovysočanská 697/44, PSČ 19000

Historické adresy

27.8.2001 - 9.2.2012 Praha 8, Sokolovská 140,čp.325, PSČ 18600
24.6.1997 - 27.8.2001 Praha 8, Sokolovská 140/325

25138481

DIČ

od 1.6.1998

CZ25138481

Datová schránka

4g7cm9r

Historické názvy

24.6.1997 - 4.8.2014

Agro Tera,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4796

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.6.2006

355 120 000 Kč

Historické jmění

24.2.2003 - 21.6.2006

386 000 000 Kč

12.9.2002 - 24.2.2003

350 000 000 Kč

2.1.2002 - 12.9.2002

314 000 000 Kč

18.4.2001 - 2.1.2002

296 000 000 Kč

25.5.2000 - 18.4.2001

243 000 000 Kč

19.8.1999 - 25.5.2000

205 000 000 Kč

24.6.1997 - 19.8.1999

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 6780350227 / 0100

Historické provozovny

1.2.2000 - 17.9.2007

Herna nevýherních automatů
 • Adresy:
  • Jungmannova 742/22, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 4. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 8. února 2007 : Na základě Kupní smlouvy o prodeji části podniku mezi Agro Tera, a.s. jako prodávajícím a BUSINESS CENTRE SERVICE, a.s. jako kupujícím uzavřené dne 30.11.2006 došlo s účinnosti k 3 Na základě Kupní smlouvy o prodeji části podniku mezi Agro Tera, a.s. jako prodávajícím a BUSINESS CENTRE SERVICE, a.s. jako kupujícím uzavřené dne 30.11.2006 došlo s účinnosti k 3...1.12.2006 k prodeji herny VIRTUAL GAME HALL. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 1997 - 9. února 2012 : zakladatel: Investiční společnost Sportvest,a.s. se sídlem Praha8,Sokolovská 140/325,IČ: 49241656.
 • 24. června 1997 - 9. února 2012 : Akcie jsou v listinné podobě.
 • 24. dubna 2006 - 21. června 2006 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v Agro Tera, a.s., dne 29.3.2006 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto:a) Snížení základního kapitálu a jeho ... rozsah:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) ze stávající výše 386.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 355.120.000,- Kč (slovy: tři sta padesát pět milionů sto dvacet tisíc korun českých).b) Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti za rok 2005 ve výši 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých). Tato část ztráty společnosti Agro Tera, a.s., vzniklá za rok 2005 ve výši 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) je vedena na účtu č. 429011 Neuhrazená ztráta minulých let.c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje, tj. částka 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), bude použita na úhradu části ztráty společnosti za rok 2005. To v konečném důsledku znamená, že základní kapitál společnosti na účtu č. 411617 bude snížen o částku 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), která bude zúčtována oproti účtu č. 429011 Neuhrazená ztráta minulých let.d) Způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku a to takto:- stávající jmenovitá hodnota každé z 386 akcií ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 920.000,- Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun českých) každé z těchto akcií.e) Jediný akcionář je ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemné výzvy zaslané mu představenstvem povinem předložit představenstvu k výměně jeden kus hromadné akcie Agro Tera, a.s., na jméno, v listinné podobě, evidenční číslo akcie 01 o jmenovité hodnotě akcie 3.000.000,- Kč, nahrazující tři akcie pořadové číslo 001 až 003 o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a jeden kus hromadné akcie Agro Tera, a.s., na jméno, v listinné podobě, evidenční číslo akcie 02 o jmenovité hodnotě akcie 383.000.000,- Kč, nahrazující 383 akcií pořadové číslo 004 až 386 o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč. Představenstvo společnosti Agro Tera, a.s., je povinno do jednoho měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři výzvu k výměně hromadných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2002 - 24. února 2003 : Mimořádná valná hromada Agro Tera, a.s., dne 15.11.2002 rozhodlao tom, že zvyšuje základní kapitál Agro Tera, a.s. tak, žezvyšuje základní kapitál Agro Tera, a.s., tak, žea) Stávaj... ící základní kapitál společnosti ve výši 350.000.000,-Kč (slovy: třistapadesát milionů korun českých) se zvyšujepeněžitými vklady o částku 36.000.000,- Kč (třicetšest milionůkorun českých) na celkovou výši základního kapitálu386.000.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátšest milionů korunčeských), a to upsáním 36 kusů nových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie;b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posíleníspolečnosti;c) Emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je1.000.000,- Kč. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen vpenězích;d) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahujejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205obchodního zákoníku;e) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu;f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den od nabytí právnímoci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesenímimořádné valné hromady Agro Tera, a.s., o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvéhodne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisníkurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. Vtéto lhůtě musí akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti nazvýšení základního kapitálu dle § 205 obchodního zákoníku;g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedypředstavenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod;h) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to nazvláštní účet společnosti Agro Tera, a.s., č. účtu193990030287/0100 za tím účelem zřízený a vedený u Komerčníbanky, a.s., pobočka Praha 9 - Podvinný Mlýn na obchodní firmuspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2002 - 12. září 2002 : Řádná valná hromada Agro Tera, a.s., dne 30.5.2002 rozhodla otom, že zvyšuje základní kapitál Agro Tera, a.s. tak, žea) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 314.000.000,-... Kč (tři sta čtrnáct milionů korun českých) se zvyšuje peněžitýmivklady o částku 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 350.000.000,- Kč(tři sta padesát milionů korun českých), a to upsáním 36(třiceti šesti) kusů nových akcií, znějících na jméno, vlistinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každé akcie.b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posíleníspolečnosti.c) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) je 1.000.000,- Kč (jeden milionkorun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen vpenězích.d) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahujejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205obchodního zákoníku.e) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den od nabytí právnímoci usnesením Městského soudu v Praze o zápisu usnesení řádnévalné hromady Agro Tera, a.s. o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončípo uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu stím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurzupisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-liposlední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí akcionářiuzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základníhokapitálu dle ust. § 205 obchondího zákoníku.g) Místem pro upisování akcií je sídlo SAZKA, a.s. Praha 9, KŽižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedy představenstvav pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod.h) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to nazvláštní účet společnosti Agro Tera, a.s. za tím účelem zřízenýa vedený na obchodní firmu společnosti u Komerční banky a.s.pobočka Praha 9 - Podvinný Mlýn, č. účtu 193990030287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2001 - 2. ledna 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti Agro Tera, a.s., dne19.7.2001 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitálspolečnosti Agro Tera, a.s. tak, žea) Stávající základní kapitál ve výš... i 296.000.000,- Kč (slovydvě stě devadesát šest milionů korun českých/ se zvyšujepeněžitými vklady o částku 18.000.000,- Kč /slovy osmnáctmilionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu314.000.000,- Kč /slovy tři sta čtrnáct milionů korun českých/, ato upisováním 18 kusů /slovy osmnáct kusů/ nových akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě1.000.000,- kč /slovy jeden milion korun českých/ každé akcie.b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč /slovy jeden milion korun českých / je 1.000.000,- Kč /slovyjeden milion korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií budesplacen v penězích.c) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva neboť budou upsány akcionáři na základě dohody jejichúčastní na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205obchodního zákoníku.d) Nepřipouští se upisování nad částku navrhované zvýšenízákladního kapitálu.e) Lhůta pro upisování počně běžet třetího dne od zveřejněnízápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodnímvěstníku a skoní po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvníhodne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůtypředstavenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na soboru, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisunejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřítdohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dlenust. § 205 obchodního zákoníku.f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, sekretariát předsedypředstavenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod.g) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to nazvláštní účet společnosti Agro Tera, a.s. za tím účelem zřízenýa vedený u Komerční banky a.s. pobočka Praha 6,Dejvická 52,č.účtu 27-4102080257/0100. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 6) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu 4, sekretariát předsedy představenstva vpracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod.
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 5) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 4) Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 3) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úp... isu akciíse vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu svéúčasti na zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 2) Emisní kurz všech akcií je 1.000.000 Kč za každou akcii ojmenovité hodnotě 1.000.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budousplaceny v penězích.
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 1) Stávající základní jmění společnosti ve výši 243.000.000 Kč(slovy: dvěstěčtyřicettřimilionů korun českých) se zvýší očástku 53.000.000 Kč (padesáttřimilionů korun českých) nacel... kovou výši základního jmění 296.000.000 Kč (slovy:dvěstědevadesátšestmilionů korun českých), a to upsáním 53 kusůnových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovitéhodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : Mimořádná valná hromada společnosti Agro Tera, a.s. rozhodla otom, že schvaluje zvýšení základního jmění akciové společnostiAgro Tera, a.s. takto:
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 8) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a ... to naúčet vedený u Komerční banky, a.s. Praha č. účtu276780350227/0100. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 7) Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejněníusnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Prazeo záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a sk... ončí pouplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtěmohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2000 - 18. dubna 2001 : 9) Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnouhromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě... notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostíobsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyakcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu alhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základníhojmění podílet jednotliví akcionáři takto:- Společnost SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ190 00, IČO 47116307, upíše všech 53 kusů nových akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě1.000.000 Kč jedné akcie, s emisním kurzem, který je rovenjmenovité hodnotě těchto akcií:- Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8,Sokolovská 140/325, IČO 49241656, se zvýšení základního jměnínezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohoděodsouhlasí úpis všech 53 kusů nových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná práva (kmenovéakcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie společnostiSAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, PSČ 190 00, K Žižkovu 4, IČO47116307; zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 9. Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnouhromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě... notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostíobsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyakcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu alhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základníhojmění podílet jednotliví akcionáři takto: zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 7. Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejněníusnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Prazeo záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a sk... ončí pouplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtěmohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s.,Praha 9, K Žižkovu 4, sekretariát předsedy představenstva vpracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod.
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 5. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 4. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úp... isu akciíse vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu svéúčasti na zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 2. Emisní kurz všech akcií je 1.000.000 Kč za každou akcii ojmenovité hodnotě 1.000.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budousplaceny v penězích.
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 1. Stávající základní jmění společnosti ve výši 205.000.000 Kč(slovy dvěstěpětmilionů korun českých) se zvýší o částku38.000.000 Kč (slovy třicetosmmilionů korun českých) na celkov... ouvýši základního jmění společnosti 243.000.000 Kč (slovydvěstěčtyřicettřimilionů korun českých), a to upsáním 38 kusůnových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimižnejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovitéhodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.12.1999 o zvýšenízákladního jmění:Mimořádná valná hromada společnosti Agro Tera, a.s. rozhodla otom, že schvaluje zvýšení základního jměn... í takto: zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : Společnost SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ:190 00, IČO: 47116307, upíše všech 38 kusů nových akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojenažád... ná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě1.000.000 Kč jedné akcie s emisním kurzem, který je rovenjmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : 8. Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnůod uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a ... to naúčet vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočka Praha1, č.ú. 123321664/5100. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2000 - 4. prosince 2000 : Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8,Sokolovská 140/325, IČO: 49241656, se zvýšení základního jměnínezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě... odsouhlasí úpis všech 38 kusů nových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akciespolečnosti SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ:190 00, IČO: 47116307. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1999 - 19. srpna 1999 : Usnesení valné hromady ze dne 12.8.1998 o zvýšení základníhojmění:1. Jediný akcionář akciové společnosti Agro Tera, a.s. přivýkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základ... níhojmění společnosti ve výši 3.000.000,- Kč o částku 202.000.000,-Kč na 205.000.000,- Kč úpisem nových akcií dle ustanovení § 203a násl. Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad uvedenou částkuse nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno neveřejným úpisemakcií předem určeným zájemcem, a to akciovou společností Sazkaa.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, identifikačníčíslo 47116307, bez využití přednostního práva dosavadníhojediného akcionáře Investiční společnosti Sportvest, a.s. sesídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, identifikační číslo49241656. Akciová společnost Sazka a.s. je jedinou osobouoprávněnou upsat nové akcie.3. Důvodem pro zvýšení základního jmění a důležitým zájmem provyloučení přednostního práva k úpisu dosavadním akcionářem jevlastnit pozemky, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu prorealizaci jejího podnikatelského záměru, v případě zvýšenízákladního jmění peněžitým vkladem je získání volných finančníchprostředků pro další rozvoj společnosti, které nemůže poskytnoutdosavadní akcionář.4. Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním nových 202kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každéjednotlivé akcie bude 1.000.000,- Kč. Akcie budou vydány vlistinné podobě.5. Emisní kurs se stanoví ve výši 1.300.000,- Kč za jednuupsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní ážiobude činit u každé akcie 300.000,- Kč.Emisní kurs bude splacen částečně nepeněžitým vkladem a částečněpeněžitým vkladem.Upisovatel splatí z celkového počtu 202 kusů akcií emisní kurs160 kusů akcií vkladem nemovitostí, a to pozemkových parcelčíslo 134/1, 134/2, 139/1, 218, 232, 685, 299/3, 299/4, 299/6,673, 448, 427, 225/6, 225/4, 214, 209 a 202/2 katastrálníúzemí Drahelčice, zapsaných v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Praha - západ na listu vlastnictví číslo 259pro katastrální území Drahelčice a pozemkových parcel číslo 115,130,140/1 a 95/2 katastrální území Hořelice, zapsaných v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - západ na listuvlastnictví číslo 1298 pro katastrální území Hořelice.Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing.Richarda Motyčky ze dne 9.2.1998 zapsaného pod poř. č.1000-012/98 činí 215.800.000,- Kč a podle znaleckého posudkuJana Havlíka ze dne 10.2.1998 zapsaným pod poř. č. 1906/26/98činí 208.000.000,- Kč. S ohledem na zásadu účetní opatrnostirozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady oocenění nepeněžitého vkladu dle nižšího ze shora uvedenýchznaleckých posudků. Rozdíl mezi hodnotou vkládaných nemovitostíve výši 208.000.000,- Kč a jmenovitou hodnotou 160 kusů akciítvoří emisní ážio. Hodnota 48.000.000,- Kč je tedy emisním ážiem160 kusů akcií upsaných nepeněžitým vkladem.Emisní kurs zbývajících 42 kusů nově vydaných akcií splatíupisovatel peněžitým vkladem ve výši 54.600.000,- Kč. Hodnota12.600.000,- Kč je tedy emisním ážiem 42 kusů akcií upsanýchpeněžitým vkladem.6. Místem upisování akcií bude sídlo společnosti Agro Tera,a.s., Praha 8, Sokolovská 140/325.7. Lhůta pro úpis začne běžet 2. den od zveřejnění usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o záměru zvýšit základníjmění v Obchodním věstníku a skončí uplynutím 15 kalendářníchdnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den lhůty na denpracovního klidu nebo pracovního volna, končí lhůta prvnípracovní den, který následuje.8. Při úpisu 42 kusů akcií, které mají být splaceny peněžitýmvkladem, předloží upisovatel doklad o zaplacení emisního ážiatěchto akcií, tj. 12.600.000,- Kč na účet číslo 1233211664/5100vedený na jméno Agro Tera, a.s. u Investiční a Poštovní banky,a.s., pobočky Praha 1, Senovážné náměstí 32.9. Akcie splácené nepeněžitým vkladem, tj. 160 kusů akcií, jeupisovatel povinen splatit nejpozději poslední den úpisu. Vestejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 30% jmenovité hodnoty42 kusů akcií, které budou spláceny peněžitým vkladem, tj.12.600.000,- Kč na účet číslo 1233211664/5100 vedený uInvestiční a Poštovní banky, a.s., pobočky Praha 1, Senovážnénáměstí 32. Zbylou část emisního kursu 42 kusů akcií splácenýchpeněžitým vkladem tj. 29.400.000,-Kč splatí upisovatel na stejnýúčet společnosti do jednoho roku od zápisu usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zvýšení základního jmění akciovéspolečnosti Agro Tera, a.s. do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášenívladatele spolu s předáním nemovitostí dle § 60 odst. 1obchodního zákoníku statutárnímu orgánu společnosti Agro Tera,a.s. v jejím sídle. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1997 - 19. srpna 1999 : splaceno 100% základního jmění spol.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů