Trendy

598 286 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

113 854 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

11 972 994 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 31.5.2017 Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Historické adresy

1.1.2010 - 31.5.2017 Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, PSČ 15800
1.4.2009 - 1.1.2010 Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 15800
21.3.2005 - 1.4.2009 Praha 1, Vladislavova 17/1390, PSČ 11006
20.12.2001 - 21.3.2005 Praha 4, nám.Hrdinů 1634, PSČ 14061
27.6.1997 - 20.12.2001 Praha l, Spálená 16/75, PSČ 11000

25139886

DIČ

od 9.7.1997

CZ25139886

Datová schránka

5badhtv

Historické názvy

12.6.2006 - 3.1.2017

Credium, a.s.

28.11.1997 - 12.6.2006

ČP Leasing, a.s.

27.6.1997 - 28.11.1997

Leasingová společnost České pojišťovny, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4803

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.3.2009

785 000 000 Kč

Historické jmění

3.4.2002 - 2.3.2009

300 000 000 Kč

28.2.2001 - 3.4.2002

200 000 000 Kč

27.6.1997 - 28.2.2001

100 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

203- 1004711103 / 6700

... více účtů (celkem 21) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 038501PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 1.4.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bucharova 2657/12, 158 00, Praha - Stodůlky

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. ledna 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2017.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. září 2014 - 26. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 13. února 2009 - 2. března 2009 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.02.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 485.000.... 000,- Kč, a to upsáním nových akcií prostřednictvím smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Bude upisováno 485.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 ks akcie. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,- Kč za 1 ks akcie.Jediný akcionář společnosti se vzdal přednostního práva na upisování akcií a všechny akcie tak budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet dnem přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž upisování je vázáno na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář písemně vyrozuměn představenstvem společnosti.Při úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady musí být splaceno nejméně 30% (třicet procent) jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ažio do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-3975390217/0100 vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 2001 - 24. července 2002 : a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií Společnosti,znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč( s... lovy: deset miliónů korun českých), v listinné podobě s tím,že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), přičemžemisní kurs je roven částce jmenovité hodnoty každé upisovanéakcie. Emisní kurs včech upisovaných akcií bude splacenpeněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad, jímž se splácíemisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účetSpolečnosti vedený u eBanka a.s., číslo účtu 11711/2400c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydaných akcií Společnosti,jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem serealizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsánypředem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti.Úpis všech nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvímSmlouvy o úpisu akcií v souladu ve znění § 204 odstavec 5Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvoutýdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počínáběžet den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručenjedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým budezapsáno v příslušném obchodním rejsříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místemupisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejíhosídla v Praze 1, Spálená 16/75. Smlouva o úpisu akcií musíobsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100%emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akciístanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány vesmlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jedinéhoakcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku zobrazit více skrýt více
  • 8. června 1999 - 28. února 2001 : Jediný akcionář společnosti, společnost Česká pojišťovna a.s. sesídlem Praha 1, Spálená 16, rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 4.2.1999 o zvýšení základního jmění spole... čnostio částku Kč 100.000.000,- (slovy jednostomilionůkorunčeských)upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění. Na navrženézvýšení základního jmění bude upsáno 10 ks (slovy deset kusů)kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-(slovy desetmilionůkorunčeských) znějících na majitele vydanýchv listinné podobě. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotěKč 10.000.000,- je shodný s její jmenovitou hodnotou. Nověupisované akcie budou zcela upsány jediným akcionářem s využitímpřednostního práva, v sídle emitenta, peněžitým vkladem, velhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis rozhodnutío zvýšení základního jmění, a upisování akcií bude ukončeno do15. dne ode dne, kdy bylo zahájeno upisování akcií. Jedinýakcionář se zavazuje splatit 100% emisního kursu upsaných akciína účet společnosti, vedený u Raiffeisenbank, a.s., Praha 1,Vodičkova 38, číslo účtu 1001048326/5000 do 30 dnů po ukončeníupisování. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů