Trendy

51 469 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 122 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

33 091 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 12.9.2014 Bezručova 1601/84, 251 01 Říčany

Historické adresy

25.2.2011 - 12.9.2014 Říčany, Bezručova 1601, okres Praha-východ, PSČ 25101
8.1.1999 - 25.2.2011 Praha 1, U milosrdných 2/867
30.6.1997 - 8.1.1999 Praha 4, Zakouřilova 28/1096

25140701

DIČ

od 30.6.1997

CZ25140701

Datum vzniku

30. června 1997

Datová schránka

ifzrfq2

Historické názvy

8.1.1999 - 12.9.2014

Modern Roofing Systems a.s.

30.6.1997 - 8.1.1999

Ondusteel a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4814

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.11.2005

10 000 000 Kč

Historické jmění

3.11.1999 - 8.11.2005

5 000 000 Kč

30.6.1997 - 3.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Říčany

Bankovní účty

zvěřejněno 21.9.2013

CZ09 5500 0000 0010 3101 4506

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bezručova 1601/84, 251 01, Říčany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 12. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 11. Určitý zájemce upisuje nové akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem stanoveným dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o započte... ní emisního kurzu upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce musí být uzavřeno do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií určeného zájemce. Podpis smlouvy proběhne v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 10. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince9... , PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných ackcií na zvýšení zakladního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 9. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9... , PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040,--Kč, SLovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splácení emisního kursu upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 8.O konečné částce nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 7. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s. č.ú. 1031014493/5500 do šedesáti dnů po uspání akcií. To nepl... atí pro upisovatele, který uzavře se společností dohodu o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 6. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určenými zájemci je sídlo společnosti Praha 1, U milosrdných 2/867 a lhůta pro tento úpis činí 30 dnů ode dne up... lynutí lhůty dle bodu 4 tohoto usnesení, přičemž pokud se akcionáři společnosti vzdají přednostních práv k úpisu akcií, pak lhůta pro upsání nových akcií určenými zájemci činí 30 dnů ode dne, kdy těmto určeným zájemcům bude vzdání se přednostních práv akcionáři oznámeno. Určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií do vlastních rukou určeného zájemce. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : - Ing. Michal Haščyn, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, jež upíše 404 ks kmenových akcií v lisitinné podobě, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou ... hodnotu jedné každé akcie 10.000 Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, s emisním kurzem jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. Tento zájemce ma za spoelčností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : - Ing. Miroslav Mikulčík, r.č.600207/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811, PSČ 760 05, jež upíše 96 ks kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, akcie nebudou kotovány a budou mí... t jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000,-Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, zájemce má za společností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 960.000,--Kč, Slovy: Devětsetšedesáttisickorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004 zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 5. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou:
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon před... nostního práva je sídlo společnosti, tedy Praha 1, U milosrdných 2/867. Lhůta pro výkon přednostního práva činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Na jednu každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun- českých, které je akcionář majitelem, může akcionář upsat jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun českých s emisním kursem upsané akcie 10.000,--Kč. Slovy: Desettisíckorunčeských. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva, bude provedeno upsáním 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, jedné akcie s emisním kursem upisované jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií o celkovém počtu 500 kusů. Jmenovitá hodnota jednoho každého kusu akcie činí 10.000,-Kč. Akcie budou vydány jako ... akcie kmenové, znějící na jméno v listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s omezením, kdy základní kapitál bude... zvýšen pouze v rozsahu úpisu akcií, které upíšou akcionáři s využitím přednostního práva a akcií, které dále upíšou níže uvedení určení zájemci zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2005 - 8. listopadu 2005 : 1. Valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. rozhodla dnem 10.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady o částku 5.000.000,-Kč, tedy z částky ... 5.000.000,-Kč na částku 10.000.000,--Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zejména snížení cizích zdrojů a tím zlepšení ekonomické a finanční situace, tedy zejména snaha oddlužit společnost od závazků. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1997 - 8. listopadu 2005 : Společnost má kmenové akcie vydané v listinné podobě
 • 30. června 1997 - 8. listopadu 2005 : Rozsah splacení základního jmění : 100%
 • 22. září 1999 - 3. listopadu 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s.schvaluje dne 22.6.1999 ve znění usnesení mimořádné valnéhromady společnosti Modern Roofing Systems a.s. ze dne 19.8.... 1999zvýšení základního jmění takto:1. Zvýšení základního jmění společnosti činí celkem 4.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií nepeněžitými vklady dle ustanovení§ 203 a násl. Obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšenízákladního jmění nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 kskmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno,v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to tak, žetyto akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva avšechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podleustanovení § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsánínových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž jezlepšení ekonomické situace společnosti.Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsánytakto:I. Ing. Michal Haščyn, r.č. 680508/0546, bytem Praha 5, NaBřezince 9 - 272 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- KčII. Ing. Miroslav Mikulčík, r.č. 600217/0614, bytem Zlín,Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- KčIII. Ing. Irena Mikulčíková, r.č. 635127/1619, bytem Zlín,Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- KčIV. Stavební izolace Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, tř. T. Bati508, IČO-49437593 - 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- KčEmisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč zajednu akcii.3. Každý akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnotyvkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměníspolečnosti Modern Roofing Systems a.s. do obchodního rejstříku.4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jměnínepřipouštějí.5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikemzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a činí 2 měsíce.6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícícmzpůsobem:Ing. Michal Haščyn vkladáá svou pohledávku ve výši 2.720.000,-Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou nazákladě smlouvy o půjčce ze dne 1.9.1998. Vklad bude splacen kedni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Ing. Miroslav Mikulčík vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,-Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou nazákladě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen kedni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2měsíců od zápisu usnesení vlané hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Ing. Irena Mikulčíková vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,-Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou nazákladě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen kedni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. vkládá svou pohledávkuve výši 480.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systemsa.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.7. Závazky společnosti Modern Roofing Systems a.s. vůčiakcionářům, a to Ing. Michalu Haščynovi, Ing. MiroslavuMikulčíkovi, Ing. Ireně Mikulčíkové a společnosti Stavebníizolace Zlín, s.r.o. byly ověřeny auditorem Ing. PetremHodovalem - č. dekretu 1192, se sídlem 28.pluku č. 10, Praha 10.Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit5.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů