Trendy

152 057 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 764 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

49 104 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.9.2015 Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

14.7.1997 - 30.9.2015 Praha 1, Opletalova 55, PSČ 11000

25143468

DIČ

Není plátce DPH

18.8.1997 - 31.12.2014

CZ25143468

Datová schránka

cz2fdde

Historické názvy

14.7.1997 - 23.4.2014

NEOGRAPH,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4829

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.2.2014

14 000 000 Kč

Historické jmění

24.12.2005 - 24.2.2014

2 000 000 Kč

12.7.2000 - 24.12.2005

1 000 000 Kč

14.7.1997 - 12.7.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Historické provozovny

11.9.1997 - 31.12.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Litoměřická 272, 411 08, Štětí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 23. dubna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 23. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 31. prosince 2013 : Valná hromada společnosti přijala dne 20.12.2013 následujíci usnesení:Valná hromada společnosti NEOGRAPH, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, IČO 25143468, zapsané Valná hromada společnosti přijala dne 20.12.2013 následujíci usnesení:Valná hromada společnosti NEOGRAPH, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, IČO 25143468, zapsané ...v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4829 (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) upsáním 120 (slovy: sto dvaceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě, a to s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Valná hromada ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku a na základě Zprávy představenstva ze dne 19.11.2013 rozhoduje o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti.Všechny nové akcie uposované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti BB Finance Group, a.s., IČO 27387291, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 66/808, PSČ 110 00 (dále jen "BB Finance Group!) na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie budou společností BB Finance Group upsány ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh smlouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00. Emisní kurz každé nově upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií splácením emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele BB Finance Group, vzniklé z titulu pohledávek postoupených na společnost BB Finance Group, proti pohledávce Společnosti vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení bude emisní kurz upsaných akcií splacen.Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoliv pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin sídla advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, kde bude připraven návrh dohody o započtení. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií.Pohledávka společnosti BB Finance Group, která se oproti pohledávce na splácení emisního kurzu upsaných akcií započítává do výše 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) představuje pohledávky postoupené na společnost BB Finance Group na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.4.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.2.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.2.2013 a pohledávky postoupené na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.2.2013. Předmětná pohledávka je zaúčtována u Společnosti na analytickém účtu. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. června 2005 - 31. prosince 2013 : Valná hromada společnosti přijala dne 19.4.2005 usnesení: - základní kapitál NEOGRAPH, a. s. se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, identifikační číslo 25 14 34 68, zapsané ... v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4829 (dále jen akciová společnost) se zvyšuje o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) upsáním 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to Ing. Jan Janků, rodné číslo 590716/1832, bytem Čelákovice, Petra Bezruče 974/12 a to na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 (slovy:třiceti) dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh smlouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha 1, Opletalova 55, Poštovní směrovací číslo 110 00,- emisní kurz každé nově upisovné kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě se určuje ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých),- připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele Ing. Jana Janků, vzniklé z titulu poskytnuté půjčky na základě Dohody o půjčce ze dne 19.6.2003 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) splatné dne 19.11.2003 proti pohledávce společnosti proti tomuto upisovateli vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií. Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoli pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin do sídla společnosti,kde bude připraven návrh dohody o započtení. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií.- pohledávka Ing. Jana Janků ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) představuje půjčku v hotovosti a to na základě Dohody o půjčce ze dne 19.6.2003 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce tři). Tato pohledávka je splatná dne 19.11.2003 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce tři). Předmětná pohledávka je zaúčtována u akciové společnosti účetním dokladem číslo 109 a je evidována na analytickém účtu 365200.- dnem uzavření smlouvy o započtení bude splacen emisní kurz upsaných akcií budoucím akcionářem. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 1997 - 12. července 2000 : Rozsah splacení základního jmění: 30%, tj. Kč 300000,-
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů