Trendy

3 644 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-53 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

142 774 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

29.10.2008 - 16.5.2016Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000
21.6.1999 - 29.10.2008Praha 5, Na Radosti 298, PSČ 15500
18.7.1997 - 21.6.1999Praha 1, U milosrdných 2/867

25145193

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1997 - 31.3.2009

CZ25145193

Datum vzniku

18. července 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. května 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. května 2016

Datová schránka

889frj5

Historické názvy

27.6.2013 - 16.5.2016

PP Invest a.s. v likvidaci

29.10.2008 - 27.6.2013

PP Invest a.s.

18.7.1997 - 29.10.2008

OEZ INTERNATIONAL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4838

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.2.2012 - 16.5.2016

131 200 000 Kč

18.7.1997 - 27.2.2012

1 200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. května 2016 - 16. května 2016 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností společnost PP Invest a.s. v likvidaci, identifikační číslo 251 45 193. Práv... ní důvod výmazu společnosti z obchodního rejstříku: ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 27. června 2013 - 16. května 2016 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 7.2.2013 byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. Společnost vstoupila do likvidace dnem 1.3.2013.
  • 27. října 2011 - 27. února 2012 : Valná hromada společnosti PP Invest a.s. konaná dne 28.6.2011 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál se zvyšuje o částku 130 000 000,- K... č, slovy: jedno sto třicet milionů korun českých, z 1 200 000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých, úpisem nových akcií na 131 200 000,- Kč, slovy: jedno sto třicet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 322 ks, slovy: tři sta dvacet dva kusů, listinných, kmenových nekótovaných akcií na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, a 328 ks, slovy tři sta dvacet osm kusů, listinných, prioritních nekótovaných akcií, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých. S prioritními akciemi je spojeno právo na přednostní výplatu dividend, které valná hromada určila k rozdělení. S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že prioritní dividenda nebude vyplacena nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy nabývá akcionář hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v prodlení s výplatou dividendy, do doby jejího vyplacení.Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí tři měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: 322 ks, slovy: tři sta dvacet dva kusů, listinných, kmenových nekótovaných akcií na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, a 328 ks, slovy tři sta dvacet osm kusů, listinných, prioritních nekótovaných akcií, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, bude nabídnuto Josefu Matoušovi, nar. 24.5.1955, bytem Nové Město nad Metují, Komenského 134.Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů souhlasí a připouští započtení pohledávek Josefa Matouše, uvedeného výše, v celkové výši 130 000 000,- Kč, slovy: jedno sto třicet milionů korun českých, proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově vydávaných akcií. Jedná se o pohledávku ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 6.11.2008 mezi Josefem Matoušem, jako věřitelem a společností PP Invest a.s., jako dlužníkem, ve znění dohody o změně smlouvy o úvěru ze dne 10.1.2009 a 15.1.2009. Započítávaná částka tedy činí celkem 130 000 000,- Kč, slovy: jedno sto třicet milionů korun českých.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Představenstvo oznámí počátek běhu lhůty předem určenému zájemci dopisem zaslaným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení představenstvo zašle předem určenému zájemci společně s oznámením o počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Návrh smlouvy o úpisu akcií bude zaslán určenému zájemci, přičemž tento zašle podepsanou smlouvu o úpisu akcií nejpozději do tří měsíců do sídla společnosti PP Invest a.s. Společnost PP Invest a.s. zašle návrh dohody o započtení pohledávek na splacení emisního kurzu akcií určenému zájemci. Určený zájemce zašle podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti PP Invest a.s. a to nejpozději do tří měsíců od okamžiku, kdy mu byl představenstvem oznámen počátek běhu lhůty úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 18. července 1997 - 27. února 2012 : Rozsah splacení základního jmění : 100%
  • 18. července 1997 - 27. února 2012 : Akcie jsou vydány v listinné podobě
posunout dolů