Trendy

1 155 009 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

64 834 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

736 681 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.5.2014 Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

1.11.2009 - 5.5.2014 Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 14700
3.1.2005 - 1.11.2009 Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 14000
1.11.2000 - 3.1.2005 Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 10097
21.7.1997 - 1.11.2000 Praha 6, Slunná 25, PSČ 16200

25145444

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1997 - 31.12.2008

CZ25145444

Datum vzniku

21. července 1997

Datová schránka

3teehfh

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4840

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.1.2006

154 869 000 Kč

Historické jmění

27.3.2002 - 24.1.2006

2 717 000 Kč

21.7.1997 - 27.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Provozovny

od 15.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Husova tř. 1373/13, 370 05, České Budějovice - České Budějovice 2

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 5. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 5. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. listopadu 2006 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1689/2a, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnost Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1689/2a, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnost...i EXPRIT spol. s r.o., IČ 40766268, se sídlem Praha 5, Drtinova 200/2 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 3386. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 2003 : Na základě sloučení přešlo na obchodní společnost společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, jako nástupnickou společnost jmění zanikaj Na základě sloučení přešlo na obchodní společnost společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, jako nástupnickou společnost jmění zanikaj...ící obchodní společnosti CD-FOTO BLER, spol.s r.o., IČ 62415263 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 640/45, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32015. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 2002 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ,a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, jakonástupnická společnost, jmění zanikajících obchodníchspole Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ,a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, jakonástupnická společnost, jmění zanikajících obchodníchspole...čností:- PRAGOSOFT, a.s., IČ 00460087, se sídlem Praha 10, V Olšinách2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městskéhosoudu v Praze oddíl B, vložka 65- D-data, společnost s ručením omezeným, IČ 48029751, se sídlemPraha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodnímrejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14656. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2001 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s.,se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75 jako nástupnickáspolečnost jmění zanikajících obchodních společností:- ICZ fi Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s.,se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75 jako nástupnickáspolečnost jmění zanikajících obchodních společností:- ICZ fi...nance a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ:25147234- Internet servis, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 63078694- DECROS holding a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 25685988- Bler Media a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300, IČ:25667165- ComeOne, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ:25847872- Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142, IČ: 00564338- Pro Info, spol. s r.o., se sídlem Opava, Olbrichova 689/13,IČ: 47977124- C 3 společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 10, VOlšinách 2300/75, IČ: 64943615- DECROS spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, J.Š.Baara 40,IČ: 14499894- INTERVIEW CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 25847791- SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY s.r.o., se sídlem Praha 10, VOlšinách 75/2300, IČ: 60470658- AMIS Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ:47900041- ICOS Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách2300/75, IČ: 49356917- ADVANCED MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, a.s., se sídlem Brno,Hněvkovského 65, IČ: 63490552 zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1997 : základní jmění 1000000,-Kč splaceno

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. července 2002 - 27. září 2007 : Akcionář, který má v úmyslu převést jednu nebo více svých akciína třetí osobu, je povinen takové akcie nejprve nabídnout kodkoupení ostatním akcionářům.Nabídka k odkoupení akcií mu... sí být učiněna formou doporučenéhodopisu adresovaného představenstvu společnosti a ostatnímakcionářům společnosti a musí obsahovat základní údaje oakcionáři, který nabídku činí, včetně počtu nabízených akcií,základní údaje o třetí osobě ( jméno a příjmení/fyzická osoba/nebo obchodní firma /právnická osoba/, rodné číslo resp. IČ,bydlistě resp. sídlo), které mají být akcie nabídnuty, určeníceny, za kterou mají být akcie převedeny, musí být datována apodepsána. Akcionáři mají předkupní právo v poměru výše jejichakciových podílů na základním kapitálu společnosti. Akcionářmůže uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů poobdržení oznámení o úmyslu převádějícího akcionáře, a todoporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti aakcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil.Pokud některý akcionář představenstvu oznámí, že své právoneuplatní, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře vpoměru výše jejich akciových podílů a představenstvo o tomzbývající akcionáře písemně doporučeným dopisem vyrozumí do 10dnů ode dne obdržení oznámení o neuplatnění předkupního práva.Zbývající akcionáři mohou uplatnit své dodatečné předkupní právove lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o dodatečnémpředkupním právu od představenstva, a to doporučeným dopisem,zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku kodkoupení akcií učinil.Převádějící akcionář a akcionáři, kteří uplatnili své předkupníprávo v rámci jedné nebo obou výše uvedených lhůt, spolu uzavřousmlouvu o převodu akcií a převádějící akcionář převede svéakcie v odpovídajícím počtu na tyto akcionáře za cenuodpovídající ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií do 15 dnůod uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatníchspolečníků. Převádějící akcionář je oprávněn převést akcie, knímž žádný z ostatních akcionářů neuplatnil předkupní právo vrámci výše uvedných lhůt, po uplynutí obou těchto lhůt, naosobu uvedenou v nabídce na odkoupení akcií, za předpokladu, žea) cena za převod akcií odpovídá ceně uvedené v nabídce kodkoupení akcií, ab) takovýto převod se uskuteční do 30 dnů od uplynutí obou lhůtpro uplatnění předkupního práva ostatních společníků, ac) budou dodrženy další povinnosti, týkající se převodů akciíspolečnosti, vyplývající z těchto stanov.Akcionář, který má v úmyslu převést alespoň 30% svých akcií natřetí osobu a žádný z ostatních akcionářů nevyužije svéhopřednostního práva dle odst. 1) výše, je převádějící akcionářpovinen nejprve zajistit, aby ostatní akcionáři měli možnostpřevést stejnou poměrnou část svých akcií, jako je poměrná částakcií převáděná převádějícím akcionářem, na tuto třetí osobu zastejných podmínek jako převádějící akcionář. Pokud tato třetíosoba nepřistoupí na odkoupení veškerých takto nabízenýchakcií ostatních akcionářů, počet akcií, které bude oprávněnpřevést převádějící akcionář, bude snížen tak, aby odpovídalpoměrné části nabízených akcií všech ostatních akcionářů.Omezení uvedená výše se nevztahují na převody akcií meziakcionářem a osobou přimo či nepřímo ovládanou tímto akcionářem,nebo přímo nebo nepřímo ovládající tohoto akcionáře nebo podspolečnou kontrolou s tímto akcionářem, jakož i na převodyakcií mezi akcionáři-fyzickými osobami a jejich osobamiblízkými. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 24. ledna 2006 : Valná hromada společnosti konaná dne 15.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:A. Základní kapitál společnosti ICZ a.s. se z původní výše 2,717.000,- Kč zv... yšuje o částku ve výši 152,152.000,- Kč na nový základní kapitál ve výši 154,869.000,- Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč.B. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí dva týdny a počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti, ne však dříve než představenstvo tuto informaci o přednostním právu oznámí akcionářům, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.C. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2717/152152, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.D. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využítm přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - paní RNDr. Jitce Rosendorfové, narozené 6.3.1954, bytem Praha 9, Běchorská 1112/24, která je oprávněna je upsat peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Ti upisovatelé, kterým vznikne povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích jsou povinni toto splatiti na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-2150010297/0100, a to nejpozději do čtrnáci dnů ode dne jejich úpisu.E. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele - paní RNDr. Jitky Rosendorfové ( jako určitého zájemce a dosavadního akcionáře) a upisovatelů - pana Zdenka Jirkovce, pana Ing. Jiřího Orsága, paní Ing. Zdenky Kubíčkové, pana Ing. Petra Nováka a společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. ( jako dosavadních akcionářů) proti případným pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií může být tím kterým upisovatelem splacen započtením, a to vždy až do výše dále uvedených pohledávek za společností, případný zbytek pak v penězích.Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce z 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.. U dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. se jedná o pohledávku vůči společnosti v celké výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003.F. Valná hromada souhlasí se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti případným pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to:1. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002.2. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002,3. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002.4. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002,5. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.6. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře - společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. vůči společnosti v celkové výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2002 - 27. března 2002 : Valná hromada společnosti konaná dne 7.12.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše1.000.000,- Kč o částku ve výši 1.717.000,- Kč na částku2.717.000,-... Kč, peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nadtuto částku.Valná hromada společnosti rozhoduje, že upsání nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude provedeno takto:a) Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,-Kč bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti s využitímjejich přednostního práva.b) Zvýšení základního kapitálu společnosti očástku 717.000,- Kčbude upsáno na základě rozhodnutí valné hronmad o omezenípřednostního práva stávajících akcionářů společnosti RaiffeisenVP (Luxembourg) S.A., se sídlem 33, Boulevard du Prince Henri,L-1724 Luxembourg, registrované v Lucembursku pod číslem 78.682.Akcie budou společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. upsánysmlouvou o upsání akcií.Všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitáluspolečnosti budou akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, o celkovém počtu 1.717 kusůnových akcií.Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou upsányv sídle společnosti, tj. v Praze 10, V Olšinách 2300/75, velhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o uplatněnípřednostního práva k úpisu akcií představenstvem dle § 204aodst. (2) Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisníkurz nových akcií při využití přednostního práva bude rovenjmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč za jednu akcii. Početnových akcií upisovaných každým akcionářem s využitímpřednostního práva bude tedy roven počtu akcií držených danýmakcionářem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a nebudou nabídnuty zájemcům, vybraným představenstvemspolečnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po poslednímdnu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, s tím,že určitý zájemce nebo určití zájemci vybraní představenstvembudou moci upsat akcie za stejných podmínek jak uvedeno výše velhůtě 15 dnů ode dne obdržení nabídky od představenstva. Vevztahu k akciím, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a budou nabídnuty společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg)S.A., představenstvo společnosti zašle společnosti Raiffeisen VP(Luxembourg) S.A. návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 14dnů ode dne pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti.Lhůta pro úpis těchto akcií, tj. přijetí návrhu smlouvy o úpisuakcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akciíspolečností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A.. Představenstvo sepověřuje určením emisního kurzu nových akcií upisovanýchspolečností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. s tím, že minimálnívýše emisního kurzu takto upisovaných akcií bude desetinásobekjmenovité hodnoty takto upisovaných akcií.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsanýchakcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na následující, za tímúčelem zřízený zvláštní bankovní účet číslo 19-277 2460217/0100. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1997 - 6. února 2002 : akcie v listinné podobě
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů