Trendy

295 093 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

9 845 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

140 096 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.2.2006 Praha 4, Mezi Vodami 1955, PSČ 14300

Historické adresy

12.8.1997 - 6.2.2006 Sadská, U nadjezdu 1017, okres Nymburk, PSČ 28912

25148389

DIČ

od 1.9.1997

CZ25148389

Datum vzniku

12. srpna 1997

Datová schránka

eq7cqgf

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4862

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.8.2007

41 520 000 Kč

Historické jmění

1.12.2003 - 3.8.2007

34 600 000 Kč

6.11.2000 - 1.12.2003

2 100 000 Kč

11.11.1998 - 6.11.2000

1 200 000 Kč

12.8.1997 - 11.11.1998

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

CZ8826000000002505220307

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.11.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mezi vodami 1955/19, 143 00, Praha - Modřany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. srpna 2006 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti BMP, s.r.o. se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 1955, PSČ 143 00, IČ 498 25 542.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. října 2003 - 1. prosince 2003 : "Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 12. září 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti Alfa Union, a.s. o celkovou částku 32.500.000,- Kč (slovy: třicetdva... miliony pětsettisíc korun českých) a to jednak z vlastních zdrojů společnosti Alfa Union, a.s. a jednak nepeněžitým vkladem. Celková výše základního kapitálu společnosti Alfa Union, a.s. po jeho zvýšení tak bude činit celkem 34.600.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimiliony šestsettisíc korun českých).Ke zvýšení základního kapitálu společnosti Alfa Union, a.s. bude použit nerozdělený zisk minulých let ve výši 5.984.138,-Kč a část zisku z období 2002 ve výši 2.415.862,- Kč, celkem tedy dojde ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o 8.400.000,- Kč (slovy: osmmilionůčtyřistatisíckorun českých), v členění podle struktury vlastního kapitálu společnosti v účetní závěrce za rok 2002 je zdroj zvýšení základního kapitálu společnosti označen jako nerozdělený zisk minulých let (řádek č. 78) a výsledek hospodaření běžného účetního období (řádek č. 80). Zbytek zisku společnosti Alfa Union, a.s. ve výši 81.169,- Kč po zdanění za období 2002 bude ponechán na účtu společnosti jako nerozdělený zisk.Podmínky stanovené pro zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti stanovené v 178 odst. 2 obchodního zákoníku jsou společností plně splněny. Zvýšení základního kapitálu je z důvodu finančního posílení společnosti na trhu, pro budoucí růst společnosti a pro její další činnost v době po přistoupení České republiky k Evropské unii.Upisování akcií nad částku 8.400.000,- Kč (slovy: osmmilionůčtyřistatisíckorun českých) se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti bude vydáno 84 (slovy: osmdesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých).Bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti Alfa Union, a.s. do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře Alfa Union, a.s. způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti Alfa Union, a.s.Jediný akcionář v působnosti valné hromady dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, který tvoří účelové technologické přípravky a zařízení vlastní výroby s dalším určením zejména k výrobě a opravám elektrických strojů a přístrojů v majetku společnosti BMP, s.r.o. v celkové výši 24.100.000,- kč.Zvýšení základního kapitálu je z důvodu finančního posílení společnosti na trhu, pro budoucí růst společnosti a pro její další činnost v době po přistoupení České republiky k Evropské unii.Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 24.100.000,- Kč se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti Alfa Union, a.s. nepeněžitým vkladem bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 241 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou veřejně registrované.Emisní kurz nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.Společnost BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, IČ 49 82 55 42, jako jediný akcionář Společnosti má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti Alfa Union, a.s., a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Ing. Pavel Mikšovský, jako statutární orgán společnosti BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, IČ: 49 82 55 42, jediného akcionáře společnosti Alfa Union, a.s. prohlašuje, že se jediný akcionář výslovně vzdává svého přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu a to z důvodu důležitého zájmu společnosti Alfa Union, a.s., kterým je posílení a rozvoj její podnikatelské činnosti.Veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu společnosti Alfa Union, a.s. budou nabídnuty k upsání společnosti BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, IČ: 49 82 55 42, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.Všech 241 nových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každé z nich, v souhrnné jmenovité hodnotě 24.100.000,- kč bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. společností BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, IČ: 49 82 55 42, na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Alfa Union, a.s. a společností BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, IČ: 49 82 55 42, podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti Alfa Union, a. s. předem určenému zájemci - společnosti BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, IČ: 49 82 55 42, bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v edeného Městským soudem v Praze.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Alfa Union, a.s. a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií:a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti Alfa Union, a.s. předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,b) společnost BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezju 1017, PSČ: 28912, IČ: 49 82 55 42, jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti Alfa Union, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti Alfa Union, a.s., tzn. podepsané společností BMP, s.r.o., se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 49 82 55 42c) předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti Alfa Union, a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akciíEmisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem a to souborem movitého majetku - účelových technologických přípravků a zařízení vlastní výroby s dalším určením zejména k výrobě a opravám elektrických strojů a přístrojů v majetku společnosti BMP, s.r.o. se sídlem Sadská, U nadjezdu 1017, PSČ: 28912, tak jak je popsán ve znaleckém posudku ze dne 10. června 2003 zpracován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitých věcí, Ing. Jaroslavem Karáskem, bytem Hálova 34, Praha 9, r.č. 460331/117, zapsaném ve znaleckém deníku pod číslem 27/2003.K ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu byl znalec jmenován usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 26.5.2003, č.j. Nc 4035/2003-4.Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená znaleckým posudkem činí 24.100.000,- Kč. Ocenění nepeněžitého vkladu určeného ke zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 24.100.000,-- Kč, jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje.Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání společnosti Alfa Union, a.s.Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií v sídle společnosti Alfa Union, a.s. nejpozději do 15 dnů od doručení akceptováné smlouvy o upsání akcií společnosti Alfa Union, a.s.Bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře Alfa Union, a.s. způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti Alfa union, a.s." zobrazit více skrýt více
  • 20. července 2000 - 8. října 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.6.2000rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 1,200.000,- Kč o900.000,- Kč na částku 2,100.000,- Kč přičemž1. důvodem zvýšení... záákladního jmění je posílení finanční pozicespolečnosti a zajištění finančních prostředků pro činnostspolečnosti.2. Navrhované zvýšení je z částky 1,200.000,- Kč o 900.000,- Kčna částku 2,100.000,- Kč a bude provedeno úpisem nových akcií,přičemž upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.3. Nové akcie budou vydány o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč jakokmenové veřejně neobchodovatelné akcie znějící na majitele vlistinné podobě s tím, že jejich emisní kurs bude činit provšechny upisované akcie 75.000 Kč za jeden kus akcie, v počtu 12kusů.4. Všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitímpřednostního práva akcionáře v souladu s § 204a obchodníhozákoníku, to znamená že na každou dosavasdní akcii společnostilze upsat jednu novou akcii. Přednostní právo je možno vykonat vsekretariátu ředitele v místě kanceláře společnosti Alfa Union,a.s. na adrese Praha 10 - Strašnice, Na výsluní 43, v pracovnídny od 8,00 do 14,00 hodin a ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaječtrnáctým kalendářním dnem po dni zveřejnění zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku.Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny nověemitované akcie, může kterýkoliv akcionář upsat ve lhůtěnásledujících dvou týdnů zbývající akcie až do výše navrženéhozvýšení základního jmění, bude-li takovýchto akcionářů více,bude jejich úpis přípustný v poměru jejich podílů na základnímjmění společnosti. Nedojde-li ani takto k upsání všech nověemitovaných akcií až do výše navrženého zvýšení základníhojmění, budou neupsané akcie nabídnuty k veřejnému úpisu, kterýse bude konat v sekretariátu ředitele v místě kancelářespolečnosti Alfa Union, a.s. na adrese Praha 10 - Strašnice, Navýsluní 43, v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin ve lhůtě dvoutýdnů, a to počínaje čtyřicátým kalendářním dnem po skončenílhůty pro výkon přednostního práva.5. Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň 30% jmenovitéhodnoty upsané akcie na účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., pob. Praha - centrum, expozitura Chodov, číslo účtu19-8777130257/0100 bez zbytečného odkladu nejpozději však tak,aby platba byla připsána na účet do konce dvoutýdenní lhůty, vekteré byl úpis učiněn.6. Akcie budou emitovány jako listinný cenný papír. Upisovateli,který splatí alespoň 30% jmenovité hodnoty akcie, bude vydán pozápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku zatímnílist. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů