Trendy

17 301 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 126 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 113 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.3.2014 Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

29.8.2000 - 11.3.2014 Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000
6.8.1997 - 29.8.2000 Praha 4 - Podolí, Na Klaudiánce 13, PSČ 14700

25149385

DIČ

od 1.8.2001

CZ25149385

Datum vzniku

6. srpna 1997

Datová schránka

k3ygrfi

Historické názvy

6.8.1997 - 29.8.2000

TECO GROUP, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4871

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.6.2014

70 000 000 Kč

Historické jmění

23.4.2009 - 11.6.2014

70 000 000 Kč

8.12.2008 - 23.4.2009

50 000 000 Kč

23.6.2008 - 8.12.2008

50 000 000 Kč

18.12.2002 - 23.6.2008

4 500 000 Kč

6.8.1997 - 18.12.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

49258010 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. března 2014 - 21. září 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 11. března 2014 - 21. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 25. února 2009 - 23. dubna 2009 : Základní kapitál společnosti TRIFID FINANCE, a.s. ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun č... eských). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 20,000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bude provedeno upsáním 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 5,000.000.,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIFID FINANCE, a.s., Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou úhrady na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. 49258010, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné.Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií dle výše popsaného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Pohledávka ve výši 6,000.000,- Kč, vyplývající ze smlouvy o úvěru, uzavřené dne 9.2.2009, mezi společností TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, jako věřitelem, a společností TRIFID FINANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, IČ: 25149385, jako dlužníkem. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2008 - 25. února 2009 : Základní kapitál společnosti TRIFID FINANCE, a.s. ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun č... eských). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 70,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 20,000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bude provedeno upsáním 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 5,000.000.,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIFID FINANCE, a.s., Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou úhrady na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. 49258010, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné. zobrazit více skrýt více
  • 18. dubna 2008 - 23. června 2008 : Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií a rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál společnosti TRIFID FINANCE, a.s. ve výši 4.5... 00.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 45.500.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. ------------------------------------------------------------------------b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.------c) Zvýšení základního kapitálu o částku 45.500.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 9 ks (slovy: devět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 5.000.000.,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 500.000.,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. ------d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové. ----------------------------------------------------------------------------------------------------e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------f) Akcie budou upsány určitým zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311. ------------------------------------------------------------------------------------------------g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIFID FINANCE, a.s., Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. ---------------------h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. ---i) Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku od upsání akcí, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady budou splaceny na účet společnosti číslo 994404-0843597001/0800. -----------------------------------------------j) Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peněžitá pohledávka společnosti TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311, ve výši 32 500 000,- Kč vůči společnosti TRIFID FINANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, IČ: 251 49 385, vzniklá na základě Smlouvy o úvěru ze dne 28.3.2008. --------------------------------------- Peněžité pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. ----------------------------------------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
  • 6. srpna 1997 - 18. dubna 2008 : Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
  • 21. října 2002 - 18. prosince 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 7.10.2002rozhodla takto: a) Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí1 000 000,- Kč a je splacen v plné výši, se zvyšuj... e o částku3 500 000,- Kč na celkovou výši 4 500 000,- Kč. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 14 kusůkmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány vlistinné podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit250 000,- Kč a nebudou registrované. Emisní kurs nověupisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a jesplatný v českých korunách. c) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1,Václavské nám. 807/64. e) Úpis nových akcií provedou stávající akcionáři za využitísvého zákonného přednostního rpáva, v rozsahu jejich podílu nazákladním kapitálu společnosti. Na sedm dosavadních akcií ojmenovité hodnotě á 10 000,- Kč je možno upsat jednu akcii ojmenovité hodnotě á 250 000,- Kč. f) Lhůta pro úpis akcií za využití přednostního práva začne1. pracovním dnem následujícím po dnešním dni s tím, že upisováníakcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocusnesení o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu této lhůty je akcionářům oznámen tímto rozhodnutímvalné hromady. Lhůta pro výkon přednostního práva činí dvatýdny. g) Valná hromada společnosti TRIFID FINANCE, a.s. souhlasí sezapočtením: i) peněžitých pohledávek akcionáře pana Petra Zvěřinského zaspolečností TRIFID FINANCE, a.s. které vznikly z tituluposkytnuté půjčky ve výši 1 000 000,- Kč na základě Smlouvy opůjčce uzavřené dne 6. června 2002 a půjčky ve výši 750 000,- Kčna základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 16. září 2002.ii) peněžitých pohledávek akcionáře pana Marka Lehečky zaspolečností TRIFID FINANCE, a.s., které vznikly z tituluposkytnuté půjčky ve výši 1 000 000,- Kč na základě Smlouvy opůjčce uzavřené dne 31. května 2002 a půjčky ve výši 750 000,-Kč na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 16. září 2002. Akcionář pan Petr Zvěřinský splatí emisní kurs nově upsanýchakcií uzavřením Dohody o započtení, na základě které pohledávkaspolečnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu nověupsaných akcií bude započtena proti pohledávce akcionáře panaPetra Zvěřinského vůči společnosti na splacení půjčky1 000 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce ze dne 6. června 2002 a protipohledávce akcionáře pana Petra Zvěřinského vůči společnosti na splacení půjčky 750 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce ze dne 16. září2002. Akcionář pan Marek Lehečka splatí emistní kurs nově upsanýchakcií uzavřením Dohody o započetení, na základě které pohledávkaspolečnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu nověupsaných akcií bude započtena proti pohledávce akcionáře panaMarka Lehečky vůči společnosti na splacení půjčky 1 000 000,- Kčze Smlouvy o půjčce ze dne 31. května 2002 a proti pohledávceakcionáře pana Marka Lehečky vůči společnosti na splacení půjčky750 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce za dne 16. září 2002. h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen v plné výšiuzavřením Dohody o započtení, jejíž návrh je společnost povinnapředat upisovatelům nejpozději do 15 pracovních dnů po upsánínových akcií. Lhůta, do které musí být uzavřeny Dohody ozapočtení vzájemných pohledávek činí 15 dnů po obdržení návrhuod společnosti. i) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou upsány na základě dohody akcionářů dle ust. § 205obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů