1 311 215 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

17 537 tis. Kč

Zisk za rok 2008

311 551 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

5.12.1996 - 31.12.2009 České Budějovice, Rudolfovská 88-202, PSČ 37136

25156471

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1997 - 31.12.2008

CZ25156471

Datum vzniku

5. prosince 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

31.5.1999 - 31.12.2009

JCL - obchod, a.s.

5.12.1996 - 31.5.1999

JčL - obchod, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 814

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.7.2008 - 31.12.2009

89 000 000 Kč

27.11.2000 - 31.7.2008

102 000 000 Kč

18.8.1999 - 27.11.2000

40 000 000 Kč

8.4.1998 - 18.8.1999

1 000 000 Kč

5.12.1996 - 8.4.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost JCL - obchod, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88-202, IČ 251 56 471 byla zrušena bez likvidace a zanikla na základě rozhodnutí jediného akci... onáře učiněného v působnosti valné hromady, když její jméno přešlo v rámci vnitostátní fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2009 spolu se jměním rovněž téže vnitrostátní fúze sloučením zanikající obchodní společnosti Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 728 dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1304, na univerzálního právního nástupce, kterým je obchodní společnost Wotan Wood, a.s. (dříve Lesy Vyšší Brod,a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 (dříve Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73), IČ 260 60 680, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1307. Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost JCL - obchod, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88-202, IČ 251 56 471 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2008 - 31. prosince 2009 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením... nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631, obojí k rozhodnému dni 1.1.2008. zobrazit více skrýt více
  • 29. července 2003 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost JCL - obchod, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 88-202, IČ 25 15 64 71 je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zr... ušené a zaniklé obchodní splečnosti Východočeská lesní obchodní a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202, PSČ 371 36, IČ 64 25 95 79, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1260, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 16.6.2003 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2003 na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 1996 - 31. prosince 2009 : Zakladatel: Jihočeské lesy České Budějovice, a.s. ČeskéBudějovice, Rudolfovská 88-202, IČO 472 39 263
  • 9. října 2000 - 27. listopadu 2000 : Valná hromada společnosti na svém jednání dne 21. září 2000přijala toto usnesení o zvýšení základního jmění:I.Částka, o niž má být základní jmění zvýšeno: 62,000.000,-Kč,slovy: šed... esát dva milionů korun českých. Není připuštěnoupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění.II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:62 (šedesát dva) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (jeden milion korun českých).Podoba akcií: listinné akcieForma akcií: akcie na majiteleIII.Přednostní právo na upsání akcií se v y l u č u j e.Část akcií, které byly vyloučeny z přednostního práva, a toakcie v počtu 6 kusů, bude k upsání nabídnuta:- společnosti BOR a. s., lesní společnost Česká Lípa se sídlemČeská Lípa, Dolní Libchava, PSČ 470 01, IČ 47 30 77 22- 2 (dva) ks- společnosti LEMEX a. s. se sídlem Lázně Bělohrad, L. Mašínové371, IČ 46 50 49 15- 1 (jeden) ks- společnosti Strojírny Libáň a. s. se sídlem Nasavrky, Libáň26, PSČ 538 25, IČ 25 27 22 33- 1 (jeden) ks- společnosti Lesy Chlumec nad Cidlinou, a. s., se sídlemChlumec nad Cidlinou, B. Němcové 37/IV, IČ 47 45 26 41- 1 (jeden) ks- společnosti Lesy Křivoklát, a. s. se sídlem Křivoklát, Hradní3, PSČ 270 23, IČ 46 35 59 28- 1 (jeden) ksZbývající část akcií, které byly vyloučeny z přednostního práva,a to akcie v počtu 56 kusů, bude upsána na základě dohodyakcionářů podle § 205 obch. zák.IV.Místo, kde lze akcie upsat:Sídlo společnosti JCL - obchod, a. s., t.j. České Budějovice,Rudolfovská 88-202.Lhůta, ve které lze akcie upsat:Akcie upisované na základě dohody dle § 205 obch. zák. považujíse za upsané dnem, který bude v dohodě uzavřené dle § 205 obch.zák. sjednán jako den účinnosti této dohody.Akcie upisované tímto usnesením valné hromady určenými zájemci,lze upsat ve lhůtě 5 (pěti) dnů, která počíná běžet dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutísoudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku.V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,a to jak pro akcie upisované na základě dohody dle § 205 obch.zák., tak i pro akcie upisované tímto usnesením valné hromadyurčenými zájemci.VI.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií naúčet společnosti vedený ČSOB, a. s., pobočka České Budějovice,číslo účtu 712 070 103/0300, a to ve lhůtě, která počíná běžetdnem upsání akcií, resp. u akcií upisovaných na základě dohodydle § 205 obch. zák. dnem, který bude označen jako den, kterýmse tyto akcie považují za upsané a končí 20-tým (dvacátým) dnem,následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutísoudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení valné hromadydo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 1996 - 27. listopadu 2000 : Akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě.
  • 31. května 1999 - 2. září 1999 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 12.května 1999 přijal toto rozhodnutí o zvýšení základního jměníspolečnosti:I.Částka, o niž má být základní jmění zvýšeno: 3... 9,000.000,- Kč,slovy třicet devět milionů korun českých. Není připuštěnoupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění.II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- 39 (třicet devět) kmenových akcií o jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých)Podoba akcií: listinné akcieForma akcií: akcie na majiteleIII.Přednostní právo na upsání akcií se omezuje, neboť posíleníekonomické základny společnosti zvýšením základního jměnízamýšlené není stávající akcionář schopen v plném rozsahuzajistit z vlastních zdrojů.Přednostní právo na upsání akcií se omezuje tak, že s využitímpřednostního práva lze upsat akcie v počtu 3 kusů.Jediný akcionář společnosti, společnost Jihočeské lesy ČeskéBudějovice, a.s. se sídlem Zahradní čtvrť 385, 373 33 NovéHrady, IČ 47 23 92 63 s ohledem na svůj 100% podíl na základnímjmění společnosti je tedy oprávněn na dosavadní l (jednu) akciio jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých)upsat- 3 (tři) kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).Akcie, které byly vyloučeny z přednostního práva, tedy akcie vpočtu 36 kusů, budou k upsání nabídnuty:- společnosti Lesní společnost Nové Město na Moravě, a.s.se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Školní 460,IČ 46 97 46 28 ....................................2 (dva) ks- společnosti Lesní společnost Jihlava, a.s.,se sídlem Jihlava l, Znojemská 64, IČ 46 97 46 95...3(tři) ks- společnosti Lesní společnost Svitavy, a.s.se sídlem 568 02 Svitavy,Pražská 69,IČ 47 45 26 50..3(tři) ks-společnosti Lesní společnost Lanškroun,a.s.se sídlem 563 14 Lanškroun, Nádražní 33/III,IČ 47 45 27 73 .....................................2(dva) ks-společnosti Forest lesní společnost Polička, a.s.se sídlem Polička,Střítežská 271,IČ 47 45 26 76.....2(dva) ks- společnosti Lesní společnost Hořice, a.s.se sídlem 508 21 Hořice v Podkrkonoší, Riegrova l,IČ 47 45 26 25 .....................................2(dva) ks- společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s.se sídlem , Hradec Králové 8, Přemyslova 1106,IČ 47 45 27 06 .................................... 3(tři) ks- společnosti Lesní společnost Telč, a.s.se sídlem 588 56 Telč, Slavatovská 123,IČ 46 97 47 17 .................................... 2(dva) ks- společnosti Lesy Jindřichův Hradec, a.s.se sídlem 377 01 Jindřichův Hradec, Mládežnická 146/IV,IČ 47 23 92 98 .................................... 3(tři) ks- společnosti Lesy Český Rudolec, a.s.se sídlem Český Rudolec,PSČ 378 83,IČ 47 23 92 80...3(tři) ks- společnosti Lesy Kaplice, a.s.se sídlem Kaplice,Malšské údolí 113,IČ 47 23 93 44..2(dva) ks- společnosti Lesy Protivín, a.s.se sídlem 398 12 Protivín, Zámecká 42,IČ 47 23 93 87 .................................... 3(tři) ks- společnosti Lesy Tábor, a.s.se sídlem Planá nad Lužnicí, Strkov l,IČ 47 23 93 01 .................................... 3(tři) ks- společnosti Lesy Vyšší Brod, a.s.se sídlem 382 73 Vyšší Brod, Míru 302,IČ 47 23 93 10 .................................3 (tři) ksAkcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva aakcie, které nebudou upsány zájemci, kterým budou k upsánínabídnuty v rozsahu tohoto rozhodnutí, budou nabídnutyzájemci (zájemcům) dle výběru na základě rozhodnutípředstavenstva společnosti, které jediný akcionář tímto výběrempověřuje.IV.Místo, kde lze akcie upsat:Akcie k upsání jak na základě přednostního práva, tak i určenýmizájemci dle tohoto rozhodnutí a zájemci dle výběrupředstavenstva lze upsat v sídle společnosti JCL - obchod,a.s.,České Budějovice, Rudolfovská 88-202.Lhůta, ve které lze akcie upsat:a/ akcie upisované na základě přednostního práva a akcieupisované určenými zájemci dle tohoto rozhodnutí- počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámenípředstavenstva jako den počátku upisování a končí uplynutímpatnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jakopočáteční den upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který bypředcházel dni, ve kterém bude toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře zapsáno do obchodního rejstříku.b/ akcie upisované zájemci dle výběru představenstva- počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámenípředstavenstva jako den počátku upisování a končí uplynutímpatnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jakopočáteční den upisování.Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který bypředcházel či byl totožný se dnem, který je stanovem jakoposlední den lhůty pro upsání akcií z důvodu sub a/ výšeuvedených.V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,a to jak pro akcie upisované na základě přednostního práva, taki pro akcie upisované určenými zájemci dle tohoto rozhodnutí azájemci dle výběru představenstva.VI.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování,a to v sídle společnosti, vždy od 9.00 do 12.00 hod.Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akciínejpozději do 10 dnů ode dne úpisu a zbývajících 70% nejpozdějido 31. července 1999, a to na bankovní účet, který bude uveden vpísemném oznámení představenstva dle odst. IV. tohotorozhodnutí.VII.Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů