Trendy

189 518 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

15 457 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

300 190 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 č.p. 257, 394 56 Senožaty

Historické adresy

18.9.2001 - 2.12.2016 Senožaty 257, okres Pelhřimov, PSČ 39456
1.12.1996 - 18.9.2001 Senožaty 257, okr. Pelhřimov

25156551

DIČ

od 1.3.1997

CZ25156551

Datum vzniku

1. prosince 1996

Datová schránka

uxnf8za

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 776

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2000

85 920 000 Kč

Historické jmění

20.7.1999 - 31.8.2000

22 925 000 Kč

1.12.1996 - 20.7.1999

2 889 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Humpolec

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 3898170287 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 27.3.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 394 56, Senožaty 257

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 28. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 1996 - 28. července 2014 : Společnost byla založena rozhodnutím valné hromady 18zakladatelů ze dne 18.6.1996 doplněné rozhodnutím valné hromadyzakladatelů ze dne 22.8.1996 zakladatelskou smlouvou v souladu s... ust. § 172 obchod. zákoníku.Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitými vkladyzakladatelů, které tvoří jejich pohledávky u Zemědělskéhodružstva Senožaty se sídlem v Senožatech.Podle odborného ocenění je hodnota vkládaných pohledávek ke dnizaložení společnosti splatná a plně kryta aktivy ZD Senožaty. zobrazit více skrýt více
  • 4. července 2000 - 31. srpna 2000 : Usnesení valné hromady ze dne 12.5.2000 o záměru zvýšit základníjmění společnosti:Základní jmění se zvyšuje minimálně o 62,995.000,-Kč bezmožnosti upsání akcií nad navrhovanou část... ku zvýšení základníhojmění společnosti.Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových akcií, ato:6.795ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč5.620ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti SENAGRO a. s. se sídlem vSenožatech 257, PSČ 394 56, okr. Pelhřimov.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Senožatyse sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13, kteříjsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jakjsou uvedeni v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářkyLiběny Pernicové.Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, vemisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podnínky upisování, se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatlů.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56,IČ 0011 18 13 podle zákona č. 42/1992 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávěných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujevalná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce ing. Ivana Dvořáčka ze dne 24.3.2000, znaleckýposudek č. 74/7/00 a znalcem ing. Miroslava Bartůňka ze dne24.3.2000, znalecký posudek č. 2848/68.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvoSenožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13.Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto předem určeného upisovatelejsou movité a nemovité věci konkrétně vymezené v notářskémzápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové, a to:- nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšímistavbami- zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Senožaty- id 1/2 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.820 prokat. území Senožaty- zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Křelovice uPelhřimova- zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Tukleky- zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Jiřičky- nezapsané v katastru nemovitostí - silážní žlaby v kat. územíJiřičky - silážní jáma v kat. územíSenožaty - senážní jáma v kat. územíSenožaty - silážní žlab v kat. územíKřelovice - žumpa v kat. územíJiřičky - kolna na slámu(Otavožaty) postavená na pozemku parc. č. 2514 v kat. územíSenožaty - zeměd. hosp. budova napozemcích parc. č.st.123/7, parc č.st. 123/8 a parc. č.st 123/9v kat. území Křelovice- stroje a zařízení Hospodářské středisko č. 100 Hospodářské středisko č. 200 Hospodářské středisko č. 300Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 21.3.2000, znalecký posudek č. 2841/61vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckýmposudkem ze dne 27.3.2000, znalecký posudek č. 75/8/00vypracovaným znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. Tyto znalecképosudky současně konkrétně určují movitý majetek a nemovitostivčetně všech součástí a příslušenství.Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předemurčeného upisovatele - movitého i nemovitého majetku ve výši56,500.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovanéhoznalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. zobrazit více skrýt více
  • 13. června 2000 - 4. července 2000 : Usnesení valné hromady ze dne 12.5.2000 o záměru zvýšit základníjmění společnosti:Základní jmění se zvyšuje minimálně o 62,995.000,-Kč bezmožnosti upsání akcií nad navrhovanou část... ku zvýšení základníhojmění společnosti.Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových akcií, ato:6.795ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč5.620ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti SENAGRO a. s. se sídlem vSenožatech 257, PSČ 394 56, okr. Pelhřimov.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Senožatyse sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13, kteříjsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jakjsou uvedeni v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářkyLiběny Pernicové.Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, vemisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podnínky upisování, se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatlů.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56,IČ 0011 18 13 podle zákona č. 42/1992 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávěných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujevalná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce ing. Ivana Dvořáčka ze dne 24.3.2000, znaleckýposudek č. 74/7/00 a znalcem ing. Miroslava Bartůňka ze dne24.3.2000, znalecký posudek č. 2848/68.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvoSenožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13.Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto předem určeného upisovatelejsou movité a nemovité věci konkrétně vymezené v notářskémzápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové, a to:- nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšímistavbami- zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Senožaty- id 1/2 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.820 prokat. území Senožaty- zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Křelovice uPelhřimova- zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Tukleky- zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduv Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Jiřičky- nezapsané v katastru nemovitostí - silážní žlaby v kat. územíJiřičky - silážní jáma v kat. územíSenožaty - senážní jáma v kat. územíSenožaty - silážní žlab v kat. územíKřelovice - žumpa v kat. územíJiřičky - kolna na slámu(Otavožaty) postavená na pozemku parc. č. 25/14 v kat. územíSenožaty - zeměd. hosp. budova napozemcích parc. č.st.123/7, parc č.st. 123/8 a parc. č.st 123/9v kat. území Křelovice- stroje a zařízení Hospodářské středisko č. 100 Hospodářské středisko č. 200 Hospodářské středisko č. 300Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 21.3.2000, znalecký posudek č. 2841/61vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckýmposudkem ze dne 27.3.2000, znalecký posudek č. 75/8/00vypracovaným znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. Tyto znalecképosudky současně konkrétně určují movitý majetek a nemovitostivčetně všech součástí a příslušenství.Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předemurčeného upisovatele - movitého i nemovitého majetku ve výši56,500.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovanéhoznalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 1998 - 20. července 1999 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 11.6.1998 o záměru zvýšitzákladní jmění:- základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisníkurz se splácí nepeněžitými vklady,- základn... í jmění se zvyšuje o 1,000.000,-Kč, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezeným maximálně o částku 57,379.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Budou upisovány nové akcie na jméno nejméně v počtu 1.000kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Maximálně se však budouupisovat nové akcie na jméno v počtu 57.379 kusů ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč. Všechny nově vydané akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku ajsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem kupisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204aobchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listinyupisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti vSenožatech č. 257, okres Pelhřimov, PSČ 394 56 v sekretariátuspolečnosti. Lhůta pro upisování akcií se stanoví 30 dnů a počíná běžetden následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady doobchodního rejstříku nabude právní moci. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se mocidostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální listupisovatele, který vrátí s vlastnoručním podpisem. Tento listobsahuje veškeré náležitosti upisovací listiny a je považován zaúpis. Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpisprovedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Navrhovaný emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný sjejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitéhovkladu mohou být jen pohledávky - majetkovépodíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb.,uplatněné fyzickými osobami vůči majetkuZemědělského družstva Senožaty se sídlemv Senožatech č. 257, IČO: 00111813. Nepeněžité vklady budou splaceny v plné výši při úpisu.Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 5 obchodníhozákoníku podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůčiZemědělskému družstvu Senožaty postoupí do vlastnictví akciovéspolečnosti. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudkyznalců ing. Antonína Nováka - z května 1998, znalecký posudek č.32/98 a ing. René Matyse - z května 1998, znalecký posudek č.32/1998, znalci z oboru ekonomika, odvětní ceny a odhadyhmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům,oprávněným osobám Zemědělského družstva Senožaty, kteří jsouvlastníky majetkových podílů z transformacedružstva podle zákona č. 42/1992 Sb. a jež jsou jmenovitě včetně výše pohledávekuvedeni v notářském zápisu NZ 291/98 notářky Liběny Pernicové. Valná hromada jednomyslně schválila ocenění nepeněžitýchvkladů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů