Základní údaje

Historické adresy

1.1.1997 - 26.6.2002 Tábor, Husova 1444

25156641

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1997 - 26.6.2002

110-25156641

Datum vzniku

1. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. června 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. června 2002

Historické názvy

1.1.1997 - 26.6.2002

SINCOM, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 815

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.2.2000 - 26.6.2002

32 000 000 Kč

9.11.1999 - 20.2.2000

22 600 000 Kč

5.12.1997 - 9.11.1999

22 600 000 Kč

1.1.1997 - 5.12.1997

20 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. června 2002 - 26. června 2002 : Společnost SINCOM a.s. se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 15 6641 zanikla sloučením se společností SINCOM Leasing, a.s. sesídlem Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 9... 7,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v oddílu B, vložce 1248.Právním nástupcem společnosti SINCOM a.s. se sídlem Tábor,Husova 1444, IČ 25 15 66 41 je společnost SINCOM Leasing, a.s.se sídlem Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v oddílu B, vložce 1248. zobrazit více skrýt více
  • 12. srpna 1997 - 28. srpna 2001 : Představenstvo společnosti rozhodlo svým usnesením ze dne 3.6.1997 na základě pověření valnou hromadou téhož dne onásledujícím zvýšení základního jmění společnosti:l. Zvýšení zákla... dního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým plněním s tím, že akcionáři společnosti SINCOM a.s. již zcela splatili emisní kurs dříve splacených akcií.2. Základní jmění společnosti ve výši 20,000.000,- Kč zvyšuje se o částku 2,600.000,- Kč, tedy na 22,600.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.3. Bude upsáno 26 ks listinných akcií na jméno o nominální hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč.4. Přednostní právo k upsání nových akcií přísluší akcionářům společnosti takto: - SINDAT, spol. s r.o.......................14 ks akcií - Ing. Miloš Tůma............................4 ks akcií - Ing. Vladimíra Zátvrská....................4 ks akcií - Jiří Bartáček..............................4 ks akcií4. l Místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva k upsánínových akcií, jakož i účet u banky a lhůtu pro splacení částiemisního kursu upsaných akcií, uveřejní představenstvo způsobemstanoveným zákonem do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení doobchodního rejstříku.5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Šafaříkova 7, IČO 445 20 000.5.l Místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jakož i účet u banky a lhůtu pro splacení části emisního kursu upsaných akcií, stanoví představenstvo společnosti do 10 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva k upsání nových akcií. zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 1999 - 20. února 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 31. 8. 1999 o zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti ve výši 22,600.000,- Kč se zvyšuje očástku 9,400.000,- Kč, tedy... na 32,000.000,- Kč s tím, žeupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Bude upsáno 94 ks listinných akcií na jméno o nominální hodnotějedné akcie ve výši Kč 100.000.- bez emisního ážia.Mimořádná valná hromada vyslovila svůj souhlas s tím,abynavrhované zvýšení základního jmění nebylo prováděno veřejnýmúpisem nově emitovaných akcií, ale aby nově emitované akcie bylyupsány na základě dohody akcionářů podle ust. § 205 obch. zák. stím,že akcionáři neuplatní své přednostní práce k úpisu nověemitovaných akcií podle ust. § 204aa obch. zák.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsánímnových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitýmvkladem, a to pohledávkou akcionáře SINDAT, spol. s r.o. sesídlem Praha 10, Pod strání 8/1262, IČ OO 25 50 92, získanou dlesmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10. 8. 1999, oceněnoudvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem č. 1220-052/99vypracovaným dne 28. 8. 1999 Ing. Richardem Motyčkou, Praha 7,Ortnerovo nám. 17 a znaleckým posudkem č. 1800AJI246/99vypracovaným dne 27. 8. 1999 spol. NOVOTA a.s. s tím,žeakcionáři společnosti SINCOM, a. s. již splatili emisní kursdříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů