Trendy

327 303 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

39 522 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

399 828 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.11.2015 Plevnice 42, 393 01 Olešná

Historické adresy

9.1.1997 - 5.11.2015 Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 39301

25157507

DIČ

od 1.3.1997

CZ25157507

Datum vzniku

9. ledna 1997

Datová schránka

8pug6uj

Historické názvy

9.1.1997 - 30.6.2011

ZP Strměchy, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 824

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2010

7 075 380 Kč

Historické jmění

25.1.2003 - 29.7.2010

18 142 000 Kč

8.1.2001 - 25.1.2003

9 142 000 Kč

1.7.1998 - 8.1.2001

5 427 000 Kč

9.1.1997 - 1.7.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Pelhřimov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 3897980237 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 : Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 23. 10. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost SPV Pelhřimov, a.s., se sídlem na adrese Plevnice 42, 393 01 Olešná, IČ Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 23. 10. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost SPV Pelhřimov, a.s., se sídlem na adrese Plevnice 42, 393 01 Olešná, IČ...O 25157507, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem na adrese Dubňanská 592, 696 05 Milotice, IČO 47902205. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2015 : Na společnost SPV Pelhřimov, a.s., jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem Dubňanská 592, 696 05 Milotice, IČO 47902205, Na společnost SPV Pelhřimov, a.s., jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem Dubňanská 592, 696 05 Milotice, IČO 47902205, ...která byla uvedena uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 20.10.2014. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. června 2011 : Na společnost SPV Pelhřimov, a.s. (dříve ZP Strměchy, a.s.) se sídlem Plevnice 42, PSČ 393 01, IČ 251 57 507, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu Na společnost SPV Pelhřimov, a.s. (dříve ZP Strměchy, a.s.) se sídlem Plevnice 42, PSČ 393 01, IČ 251 57 507, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu ...přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 12.4.2011 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2011 veškeré jmění společnosti SPV spol. s r.o. Pelhřimov se sídlem Plevnice 42, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČ 466 79 740, jako zanikající společnosti.Společnost SPV Pelhřimov, a.s. (dříve ZP Strměchy, a.s.) se sídlem Plevnice 42, PSČ 393 01, IČ 251 57 507, je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti SPV spol. s r.o. Pelhřimov se sídlem Plevnice 42, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČ 466 79 740, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 1660. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.11.2009 o snížení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti ZP Strměchy, a.s. se snižuje z částky 18 142 000,-Kč, slovy: O Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.11.2009 o snížení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti ZP Strměchy, a.s. se snižuje z částky 18 142 000,-Kč, slovy: O...smnáctmilionůjednostočtyřicetdvatisíckorunčeských o částku 11 066 620,-Kč, slovy: Jedenáctmilionůšedesátšesttisícšestsetdvacetkorunčeských na částku 7 075 380,-Kč, slovy: Sedmmilionůsedmdesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských, a to snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ve smyslu § 213a odst. 1 obchodního zákoníku poměrně u všech akcií společnosti tak, že: - nominální hodnota kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč, slovy Jedentisíckorunčeských se snižuje o částku 610,-Kč, slovy Šestsetdesetkorunčeských na částku 390,-Kč, slovy Třistadevadesátkorunčeských, což při celkovém počtu 9142 kusů, slovy" Devěttisícjednostočtyřicetdvakusů těchto akcií představuje na základním kapitálu částku 3 565 380,-kč, slovy: Třimilionypětsetšedesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských, - nominální hodnota kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 5000,-Kč, slovy: Pěttisíckorunčeských se snižuje o částku 3050,-Kč, slovy: Třitisícepadesátkorunčeských na částku 1950,-Kč, slovy: Jedentisícdevětsetpadesátkorunčeských, což při celkovém počtu 1800 kusů, slovy: Jedentisícosmsetkusů těchto akcií představuje na základním kapitálu částku 3 510 000,-Kč, slovy: Třimilionypětsetdesettisíckorunčeských, po tomto snížení tedy základní kapitál společnosti bude činit částku 7 075 380,-Kč, slovy: Sedmmilionůsedmdesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských. Jediný akcionář konstatuje, že důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků k výplatě akcionářům, přičemž prostředky uvolněné snížením základního kapitálu budou vyplaceny akcionáři ve lhůtě nejpozději do 45 dnů, slovy: Čtyřicetipětidnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu. K předložení akcií za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty se stanoví lhůta 15 dnů, slovy: Patnáctidnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. září 2002 - 25. ledna 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 26.7.2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:1.Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku9,000.000,-Kč (slovy:devět milionů korun českých... ) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základníhokapitálu bude provedeno úpisem nových akcií bez veřejné výzvy kupisování akcií a emisní kurs akcií bude splacen peněžitýmvkladem.2.Bude upisováno celkem 1800 kusů kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korunčeských). Upisované akcie budou mít listinnou podobu, nebudouregistrované a výše emisního kursu nových akcií se rovná jejichjmenovité hodnotě.3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahujeho podílu na základním kapitálu společnosti. Právopřednostního úpisu mohou akcionáři uplatnit v sídle společnostiZP Strměchy, a.s. na adrese Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 393 01 vkanceláři předsedy představenstva v pracovní dny v době od 8.00do 14.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15kalendářních dnů s tím, že počátek běhu lhůty bude akcionářůmoznámen písemně na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadápodíl ve výši 0,9844 na nové akcii o jmenovité hodnotě5.000,-Kč, přičemž lze upisovat celé akcie. Zvýšení základníhokapitálu s využitím přednostního práva o částku 9,000.000,-Kč(slovy: devět milionů korun českých) bude provedeno upsáním1800 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 5.000,-Kč ( slovy: pěttisíc korun českých) semisním kursem upisované akcie 5.000,-Kč (slovy: pěttiíc korunčeských).4. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určitémuzájemci, a to společnosti SPV spol. s r.o. se sídlem Pelhřimov,Plevnice 42, IČ 46 67 97 40.5. Místem úpisu akcií, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, je sídlo společnosti ZP Strměchy, a.s. naadrese Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 393 01, kancelář předsedypředstavenstva. Lhůta pro tento úpis činí 15 dnů a počátek tétolhůty bude určitému zájemci písemně oznámen představenstvemspolečnosti.Emisní kurs upisovaných akcií je ve výši jmenovité hodnotyakcie.6. Peněžitý vklad bude splacen na účet vedený u ČSOB č.účtu178627759/0300 ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií.7. Připouští se započtení pohledávek společnosti ZP Strměchy,a.s. se sídlem Pelhřimov, Plevnice 42,PSČ 393 01, IČ 25 15 75 07vůči akcionáři, jako upisovateli nových akcií, a to společnostiSPV spol. s r.o. se sídlem Pelhřimov, Plevnice 42, IČ 46 67 9740 na splacení emisního kursu upsaných akcií upisovatele protipohledávce společnosti SPV spol. s r.o. se sídlem Pelhřimov,Plevnice 42, IČ 46 67 97 40, kterou má v celkové výši7,000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých) z titulu 3smluv o finanční půjčce, a to ze smlouvy o půjčce ze dne9.1.2002 (splatná 31.3.2002) na částku 3,000.000,-Kč, ze smlouvyo půjčce ze dne 17.1.2002 (splatná 30.4.2002) na částku3,000.000,-Kč a ze smlouvy o půjčce ze dne 6.2.2002 (splatná15.5.2002) na částku 1,000.000,-Kč. Důvodem započtení je snahasnížit celkový objem závazků společnosti a zlepšit jejíekonomickou výkonnost.Stanoví se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení.Pohledávky, jak jsou výše uvedeny, se započítávají v nominálníhodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny nazákladě písemné smlouvy o započtení výše uvedených pohledávekmezi oběma stranami, to je akciovou společností ZP Strměchy,a.s. a upisovatelem společností SPV spol. s r.o.. Pohledávka ají odpovídající závazek na zaplacení emisního kursu zaniknouvzájemným zápočtem ke dni splatnosti pozdější pohledávky, tedyke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnostipísemná dohoda o započtení. K tomuto dni bude zcela splacenemisní kurs nově upsaných akcií upisovatele SPV s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 2000 - 8. ledna 2001 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění z 1.9.2OOO:Základní jmění ve výši 5,427.000,-Kč se navrhuje zvýšit o částku3,715.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií ... nadčástku navrhovaného zvýšení. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií v počtu 3.715 kusů kmenovýchakcií na jméno ve jmenovité hodnotě l.000,-Kč v listinné podobě.Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty asplácí se nepeněžitým vkladem - pohledávkou. Podle ust. § 59odst. 7 obchodního zákoníku může se souhlasem valné hromady býtdo základního jmění společnosti vložena pohledávka i v nominálníhodnotě, kterou má vkladatel vůči této společnosti.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seust. § 204 písmeno a/ obchodního zákoníku o přednostním právu.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, lhůta proupisování činí 15 dnů a počíná běžet následující den po doručenízapsaného usnesení valné hromady v obchodním rejstříku.Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka ve výši3,715.000,-Kč oceněná podle ust. § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku v platném znění její nominální hodnotou, bez započtenípříslušenství, zaokrouhlená na celé tisíce směrem dolů.Pohledávka vkladatele vznikla ze smluv o půjčce finančníchprostředků, kterou věřitel uzavřel se společností dne 8.4.1997na částku 75O.OOO,-Kč, na kterou společnost uhradila534.633,60 Kč, k úhradě zůstává 215.366,40.Druhou smlouvu o půjčce uzavřel věřiteldne 15. 6. 1997 na částku 1,500.000,-Kč, na kterouspolečnost ničeho neuhradila. Dne 9.3.1998 uzavřel vkladatel sespolečností dohodu o půjčce finančních prostředků v částce1,000.000,-Kč, rovněž na tuto pohledávku společnost ničehoneuhradila. Dne 2. 6. 1998 uzavřel věřitel smlouvu na1,000.000,-Kč a ani na tuto společnost ničeho nezaplatila. Ztěchto čtyř smluv o půjčce dluží společnost ZP Strměchy, a.s.částku 3,715.000,-Kč.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci -společnosti SPV spol. s r.o., Pelhřimov, Plevnice 42, IČ 46 6797 40.Nepeněžitý vklad - pohledávka je splatná ke dni účinnostismlouvy o postoupení pohledávky, přičemž smlouva mezi věřitelema společností bude uzavřena po schválení usnesení valné hromadys odkládací podmínkou, že účinnost smlouvy nastane teprve pozápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Nepeněžitývklad musí být splacen do deseti dnů od úpisu akcií a místemsplacení je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění, rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář připůsobnosti valné hromady.
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Nepeněžitý vklad - silážní žlab bude splacen předánímnemovitosti společnosti spolu s písemným prohlášením podle ust. §60 obchodního zákoníku.
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Nepeněžité vklady - pohledávky budou splaceny dnem účinnostismlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základěposudku znalců.
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Nepeněžitý vklad - silážní žlab včetně jímky byl oceněn posudkemč. 2829/14/98 ze dne 3.2.1998 znalců ing. Františka Lukáše,znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a zna... lceJosefa Hlízy, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhadynemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Nepeněžitý vklad - pohledávky z titulu nároku na vypořádacípodíl byl oceněn posudky dvou znalců, a to ing. Zdeňka Maňáka,znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalec... kýposudek č. 1275-240/97 ze dne 15.12.1997 a znalce ing. PavlaJosefika, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady, znaleckýposudek č. 29/97 ze dne 22.12.1997. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:a/ pohledávky z titulu nároku na vypořádací podíl dle ust. § 233obchod. zákoníku bývalých členů Zemědělského drustva Strměchy,b/ nemovitost - sil... ážní žlab včetně jímky na stav. ploše 56 a 55v k.ú. Strměchy, okres Pelhřimov. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti, lhůtapro úpis činí 45 dnů a začátek lhůty se stanoví na první dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení o zápis... urozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou semoci dostavit k úpisu, bude zaslán individuální listupisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny.Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považuje individuálnílist za platný. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům, a tofyzickým osobám, bývalým členům Zemědělského družstva Strměchyse sídlem ve Strměchách, PSČ 393 01 Pelhřimov, a dále prá... vnickéosobě SPV spol. s r.o. Pelhřimov se sídlem Plevnice 42,Pelhřimov, PSČ 393 01. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 20. března 1998 - 1. července 1998 : Jediný akcionář rozhodl dne 6.3.1998 o následujícím zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění v dosavadní výši 1,000.000,- Kč, slovy:jedenmilionkorun českých, se zvyšuje o... 3,000.000,- Kč, slovy:třimilionykorun českých, s tím, že se připouští upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení, maximálně do výše4,427.000,-Kč, slovy čtyřimilionyčtyřistadvacetsedmtisíckorunčeských.Důvodem zvýšení základního jmění je záměr získat dalšíprostředky pro rozšíření činnosti společnosti a získáníodpovídajícího na trhu. Zvýšení základního jmění bude provedenoupsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitýmivklady. Bude upisováno nejméně 3.000 kusů, slovy třitisíce kusůkmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1.000,-Kč, slovy jedentisíckorun českých, maximálně se budeupisovat 4,427 kusů, slovy čtyřitisícečtyřistadvacetsedm kusůkmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1.000,-Kč, slovy jedentisíckorunčeských. Emisní kurs je ve výšijejí jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 1997 - 1. července 1998 : Jediný akcionář: SPV spol. s r.o., Pelhřimov, Plevnice 42, IČO:46679740
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů