Trendy

10 106 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 640 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

48 001 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.3.2002 Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 15900

Historické adresy

13.1.1997 - 15.3.2002 Vodňany, Radomilická 886, okres Strakonice

25157736

DIČ

od 1.10.2002

CZ25157736

Datum vzniku

13. ledna 1997

Datová schránka

jvqgsg4

Historické názvy

13.1.1997 - 15.3.2002

Českomoravská drůbež, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 813

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.9.2005

34 260 000 Kč

Historické jmění

26.3.2003 - 5.9.2005

29 200 000 Kč

13.1.1997 - 26.3.2003

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4158130217 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. října 2014 - 25. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 8. října 2014 - 25. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
  • 21. dubna 2004 - 24. června 2014 : Povoluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, IČO: 25157736, o částku 5.060.000,- Kč tj. z původní výše 29... .200.000,- Kč na částku 34.260.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj nad částku 5.060.000,- Kč se nepřipouští.Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Chuchli, oddlužení společnosti a získání nových finančních zdrojů na rozvoj podnikání společnosti a tím i posílení ekonomické situace společnosti.Dále valná hromada rozhodla tak, že na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 506 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou registrované ani se nebude vydávat nový druh akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč za jednu akcii. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů k nově upisovaným akciím. Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších prostor k vlastní činnosti.Valná hromada dále schválila splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu:I. Nepeněžitým vkladem ve výši 2.550.000,-, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, na LV 326 pro obec Praha, Katastrální území Lahovice, a to budova čp. 68 postavená na stavební parcele č.parc. 208 a pozemek p.č. 208 zastavěná plocha a nádvoří. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví jmenovaném usnesením MS v Praze ze dne 27. listopadu 2003, čj. : Nc 4594/2003-5, které nabylo právní moci dne 10. prosince 2003. V tomto znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 2.550.000,-- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Velké Chuchli.Upisovatelem, jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, se sídlem Praha 5, Radotínská 69. Upisovatel Jockey Club České republiky upíše 255 kusů akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 2.550.000,--Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Sdružení Jockey Club České republiky je povinno splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku navrhovateli, na jehož základě se provede vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.II. Peněžitým vkladem v celkové výši 2.510.000,-- Kč1. Započtením pohledávek v celkové výši 2.000.000,--Kč.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité hodnoty Jockey Club České republiky, Radotínská 69, Praha 5, rezignace ze dne 17.4.1991 pod čj. VS/1-6291/91-R za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jockey Club České republiky jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 30. dubna 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 1.000.000,--KčValná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Ing. Josefa Hovorky, r.č. 53-02-04/020, bytem Třebechovická 824, 500 03 Hradec Králové za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Ing. Josefem Hovorkou jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávce Jiřího Charváta, r.č. 62-08-16/0486, bytem Zbraslavice 744/2, 285 21 Zbraslavice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jiřím Charvátem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 22. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jaroslavy Matuškové, r.č. 58-54-02/1239, bytem Hněvčeves 16, 503 15 Nechanice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jaroslavou Matuškovou jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jana Vedrala, r.č. 67-03-13/0181, bytem Kovařovicova 1139, Praha 4, 140 00 za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Janem Vedralem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 23. září 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Stáj Wrbna s.r.o., se sídlem Wenzigova 7, Praha 2, 120 00, IČO: 25 05 86 14, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Stáj Wrbná s.r.o. jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.Možnost započtení peněžitých pohledávek výše uvedených věřitelů, kterou mají vůči navrhovateli proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu byla připuštěna z důvodu oddlužení společnosti.Valná hromada dále rozhodla, že:- Jockey Club ČR, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich,- Ing. Josef Hovorka, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich,- Jiří Charvát, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,- Jaroslava Matušková, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kůsů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,- Jan Vedral, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,- Stáj Wrbna, s.r.o., jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,Místem pro upisovýní akcií bude sídlo navrhovatele a lhůta pro upisování akcií bude 14 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným výše označeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci výše uvedenými a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze.Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 2.000.000,--Kč uzavřením smluv o započtení tak že:a) lhůta 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůty 10 pracovních dnů pro uzavření smlouv o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení podepsaný navrhovatelem, bude doručen předem určeným zájemcům poté, co tito doručí společnosti uzavřenou smlouvu o upsání akcií2. Finanční prostředky v celkové výši 510.000,--KčUpisovatelem jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, který upíše 51 kusů akcií v souhrnné hodnotě 510.000,--Kč, které splatí peněžními prostředky ve výši 510.000,--Kč na zvláštní účet číslo 511722270277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, zřízený navrhovatelem za účelem splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti.Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele.Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 510.000,--Kč finančními prostředky složenými na zvláštní účet společnosti tak že:a) lhůty 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůty 10 pracovních dnů pro splacení peněžitého vkladu finančními protředky počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen splatit na zvláštní účet u banky zřízený společností za účelem splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a to účet číslo 511722270277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 22. zobrazit více skrýt více
  • 15. ledna 2003 - 26. března 2003 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitáluspolečnosti Turf Praha a.s. z původní výše 1.200.000,- Kč(slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na kterém sesdruže... ní Jockey Club České republiky, jako jediný akcionářpodílí akciemi o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy:jedenmiliondvěstětisíc korun českých), jejichž emisní kurz bylsplacen a to o částku 28.000.000,- Kč (slovy:dvacetosmmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií budesplaceno nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchtonemovitostech:pozemky:parc. č. 719 - zastavěná plocha a nádvoří,parc. č. 753/1- zastavěná plocha a nádvoří,č. parc. 769/2 - zastavěná plocha a nádvoří,abudovyč.p. 62 postavené na parcele č.parc. 769/2,č.p. 69 postavené na parcele č.parc. 778/2,č.p. 77 postavené na parcele č.parc. 753/1,č.p. 251 postavené na parcele č.parc. 719,budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 751/2,budovy bez čp./če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 752/2,budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 753/2,budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/1,budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/2,budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/3,budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/4,budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parceleč. parc. 764/5budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/6budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 774/1budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/1budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/3budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/4budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/5budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/6budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/7budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/8budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 801budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/1budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/2budovy bez čp/če-zem.stav. postavaené na parcele č.parc. 810/1budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 810/2budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 810/3budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/1budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/2budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 823/1budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcelel č.parc. 823/2budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č. parc. 823/3budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č. parc. 824/1budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 824/2budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/1budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č. parc. 831/3budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/4budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcelel č.parc. 832budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 853v katastrálním území Velká Chuchle, okres Hl.m. Praha, zapsáno vkatastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - město na listuvlastnictví č. 1207 pro katastrální území Velká Chuchle. Tytonemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č.805-077/02 ze dne 1.7.2002 ve znění jeho dodatku č.1 ze dne3.7.2002 vypracovaných ing. Lubomírem Wernerem, znalcem prozákladní obory ekonomika a stavebnictví (dále jen "nemovitosti")ustanoveným usnesením MS v Praze ze dne 17.6.2002, č.j. Nc4243/2002-8, které nabylo právní moci dne 1.7.2002.Jediný akcionář společnosti schvaluje ocenění výše uvedenéhonepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitáluspolečnosti částkou 28.000.000,--Kč (slovy:dvacetosmmilionůkorun českých).Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit29.200.000,--Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdvěstětisíckorunčeských).Důvodem zvýšení základního kapitálu bylo posílení ekonomickésituace navrhovatele, zejména spojení vlastnických a užívacíchpráv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště vPraze 5-Velké Chuchli, neboť v současné době je vlastníkemtěchto nemovitostí jediný akcionář navrhovatele, a to situace,kdy navrhovatel v tomto rozsahu areálu provozuje svoji činnost vsouladu se zapsaným předmětem svého podnikání. Písemná zprávapředložená představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valnéhromady ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitýmvkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu tvořípřílohu číslo 3 notářského zápisu.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nověvydávaných akcií v počtu 280 kusů o jmenovité hodnotě každéakcie 100.000,--Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), a tokmenových akcií na jméno. Nově vydávané akcie nebudouregistrované a budou vydány v listinné podobě.Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nadčástku 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) senepřipouští.Sdružení Jockey Club České republiky jako jediný akcionářspolečnosti Turf Praha a.s. podle ust. § 204a obchodníhozákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základníhokapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu.Sdružení Jockey Club České republiky se tohoto přednostníhopráva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají upsánypodle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty sdružení Jockey ClubČeské republiky, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203odst.2 písm.d) obchodního zákoníku.Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základníhokapitálu, tj. všech 280 kusů nových akcií v souhrnné jmenovitéhodnotě 28.000.000,--Kč upsány jediným akcionářem tj. sdruženímJockey Club České republiky, jako předem určeným zájemcem, ato smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi sdružením Jockey ClubČeské republiky a společností Turf Praha a.s. podle ustanovení §204 odst. 5 obchodního zákoníku.Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnostiTurf Praha a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozdějido 30dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinémuakcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnostnastane.Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi sdruženímJockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. budeve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku vázáno narozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní mocirozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vázáno narozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní mocirozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo Turf Praha a.s. je povinno předat jedinémuakcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsanýjménem společnosti Turf Praha a.s. bez zbytečného odkladu odpřijetí tohoto rozhodnutí.Sdružení Jockey Club České republiky jako předem určený zájemceupíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (jižpodepsané jménem společnosti Turf Praha a.s.do výše uvedenéhosídla společnosti Turf Praha a.s., tzn. smlouvy o úpisu akciípodepsané jménem sdružení Jockey Club České republiky.Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem, jakopředem určeným zájemcem, tj. sdružením Jockey Club Českérepubliky splacen u 280 ks upisovaných akcií ve jmenovitéhodnotě 28.000.000,--Kč nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmivýše popsanými. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurzpředáním písemného prohlášení podle § 60 odst.1 obchodníhozákoníku společnosti Turf Praha a.s., na jehož základě seprovádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohotoprohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad nazvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostechsplacen. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů