Trendy

25 933 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 797 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

11 463 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.4.2017 Žižkova 532, 256 01 Benešov

Historické adresy

10.7.1997 - 14.4.2017 Benešov, Žižkova 532, PSČ 25640
3.2.1997 - 10.7.1997 Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II

25158309

DIČ

od 10.2.1997

CZ25158309

Datová schránka

u34cnfh

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 828

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.12.2013

13 200 000 Kč

Historické jmění

3.2.1997 - 23.12.2013

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Benešov

Bankovní účty

zvěřejněno 14.4.2015

252223059 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

24.10.2011 - 1.3.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Máchova 802, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. dubna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. července 1997 : Převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. srpna 2014 - 14. dubna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. srpna 2014 - 14. dubna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 28. srpna 2014 - 14. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 2. března 1998 - 28. srpna 2014 : Po přenesení místní příslušnosti z Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích, kde společnost byla dosud vedena pod Rg.B 828 sespolečnost nyní zapisuje do obchodního rejstříku vedenéhoK... rajským obchodním soudem v Praze do oddílu B číslo vložky5259 ke dni 02.03.1998. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 2013 - 23. prosince 2013 : Valná hromada společnosti AGRODAT CZ, a.s. konaná dne 26. listopadu 2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o čá... stku 12.200.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů dvě stě tisíc korun českých na nový základní kapitál v celkové výši 13.200.000,- Kč, slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122, slovy: jedno sto dvacet dva kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jednu akcii znějící na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech 122, slovy: jedno sto dvacet dvou, kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jednu akcii, znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci – společnosti REAGA s. r. o. se sídlem Praha 1, Dlouhá třída 13, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 78 124, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 60457 (dále též jen „určitý zájemce“). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti AGRODAT CZ, a.s. v Benešově, Žižkova čp. 532, PSČ 256 40, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost AGRODAT CZ, a.s. určitému zájemci - společnosti REAGA s. r. o., písemným oznámením, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodní-ho rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 8. Celý vklad je určitý zájemce, jako upisovatel, povinen splatit nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne upsání akcií. Ve smyslu § 203 odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku se připouští možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti AGRODAT CZ, a.s. ve výši 12.200.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů dvě stě tisíc korun českých, za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena peněžitá pohledávka určitého zájemce za společností AGRODAT CZ, a. s. ve výši 12.200.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů dvě stě tisíc korun českých, z titulu smlouvy o narovnání ze dne 2. led-na 2013 uzavřené mezi určitým zájemcem, na straně jedné jako věřitelem a společností AGRODAT CZ, a.s. na straně druhé, jako dlužníkem. Pohledávka určitého zájemce – společnosti REAGA s.r.o. byla zjištěna a potvrzena výrokem auditora LF AUDITING, s.r.o. a to na základě Zprávy auditora pro akcionáře společnosti AGRODAT CZ, a.s. o ověření existence pohledávky započítávané na vklad akcionáře ze dne 6. listopadu 2013, jejíž ověřená fotokopie tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu.9. Emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen vzájemným započtením pohledávky společnosti AGRODAT CZ, a.s. proti pohledávce určitého zájemce společnosti REAGA s. r. o. Schvaluje se uzavření smlouvy o započtení pohledávky společnosti AGRODAT CZ, a.s. proti pohledávce určitého zájemce společnosti REAGA s.r.o. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti AGRODAT CZ, a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o za-počtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcí. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů