Základní údaje

Historické adresy

4.6.2002 - 31.7.2004 České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 37001
13.5.1999 - 4.6.2002 České Budějovice, Senovážné nám. 7
12.3.1997 - 13.5.1999 České Budějovice, Kněžská 22

25159909

DIČ

Není plátce DPH

12.3.1997 - 31.7.2004

CZ25159909

Datum vzniku

12. března 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2004

Historické názvy

12.3.1997 - 31.7.2004

ESSOX LEASING a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 837

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.1.1999 - 31.7.2004

50 000 000 Kč

12.3.1997 - 12.1.1999

20 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. července 2004 - 31. července 2004 : Obchodní společnost ESOXX LEASING a. s. se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 01, IČ 25 15 99 09 zanikla sloučením s obchodní společností FRANFINANCE CONSUMER C... REDIT, s. r. o. se sídlem Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00, IČ 26 76 46 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 92169, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 22.6.2004 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2004 jmění zaniklé společnosti.Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost ESSOX LEASING a. s. se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 01, IČ 25 15 99 09 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 1998 - 31. července 2004 : Akciová společnost je universálním právním nástupcem bezlikvidace zrušené společnosti s ručením omezeným ESSOX s.r.o. sesídlem v Českých Budějovicích, Kněžská 22, IČ 49 06 24 41.Ak... ciová společnost vznikla přeměnou ze zrušené společnosti sručením omezeným podle ustanovení § 69 a 69a obch. zák. zobrazit více skrýt více
  • 12. března 1997 - 14. února 2001 : Jediný akcionář:M.I.C.B., a.s., České Budějovice, Kněžská 22, IČO 625 25 182
  • 2. listopadu 1998 - 12. ledna 1999 : Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 22.9.1998 ozvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem druhéemise akcií takto:1. Základní jmění se zvýší o částku ... 30,OOO.OOO,-Kč, upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Bude upsáno celkem 300ks listinných kmenových akcií na jménoo jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč, převoditelných se souhlasempředstavenstva.3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářemspolečnosti podle ust. § 204a odst. 1 obch. zák.Přítomný akcionář souhlasí s tím, aby bylo upuštěnood zvláštního uveřejnění informace o přednostním právu vesmyslu ust. § 204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění budepovažováno doručení notářského zápisu pořízeného o tomtorozhodnutí jediného akcionáře představenstvu společnosti azveřejnění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění v Obchodním věstníku. Upsání akcií jinou osobounež jediným akcionářem, na základě veřejné výzvy či jinak senepřipouští.4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akcionář nepeněžitým vklademdále označeným, a to souborem strojů a zařízení, popsaným aoceněným znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1 a č. 2notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí.Schvaluje se předmět nepeněžitých vkladů, uvedených v odst.4. Hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 1. 9. 1998 činí dleznaleckého posudku uvedeného jako příloha č. 1 notářského zápisu35,316.103,-Kč a dle znaleckého posudku uvedeného jako přílohač. 2 notářského zápisu 33,766.532,-Kč. Jediný akcionář schvalujeocenění nepeněžitého vkladu ve výši 33,766.532,-Kč5. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění včástce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenouposudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií ve smyslu ust.§ 163a odst. 3 obch. zák. zúčtuje jako emisní ážio, tzn. žeemisní kurs činí 112.555,1067 Kč a emisní ážio 12.555,1067 Kč.Případný rozdíl mezi hodnotou stanovenou shora uvedenými posudkya jejich hodnotou v den splacení ve smyslu ust. § 59 odst. 5obch. zák. se vypořádá v souladu se stanovami společnosti.6. Veškeré mladé akcie musí upisovatel upsat a schválenénepeněžité vklady splatit do 30 dnů ode dne právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jedinéhoakcionáře do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti.Upisovatel je přitom povinena) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelůb) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a 2 notářskéhozápisu předáním nepeněžitého vkladu, o splacení bude pořízenzápis a společnost vydá upisovateli potvrzení o splacení vkladu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů