Trendy

490 039 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

12 491 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

342 584 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 24.4.2017 Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.7.2013 - 24.4.2017 Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
8.7.2004 - 1.7.2013 Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 10100
16.6.1997 - 8.7.2004 Tábor, Soběslavská 2399

25163680

DIČ

od 1.1.2016

CZ25163680

16.6.1997 - 31.12.2010

CZ25163680

Datová schránka

cdjcpra

Historické názvy

16.6.1997 - 1.7.2013

AKCENTA CZ,a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 857

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.2.2009

24 030 000 Kč

Historické jmění

11.11.2008 - 24.2.2009

53 400 000 Kč

12.6.2006 - 11.11.2008

21 000 000 Kč

19.11.2003 - 12.6.2006

10 000 000 Kč

16.1.2003 - 19.11.2003

19 800 000 Kč

29.3.2000 - 16.1.2003

10 000 000 Kč

16.6.1997 - 29.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

23.1.2008 - 4.10.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 9. května 693/16, 390 02, Tábor

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 10. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 16. června 1997 : Stanovy omezují převoditelnost kmenových akcií.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. listopadu 2008 - 24. února 2009 : Usnesením valné hromady ze dne 13. 11. 2008 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se snižuje o 29 370 000,-- Kč (dvacet devět... milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých), snížením jmenovité hodnoty akcií:1. 21 (dvaceti jednoho) kusu o stávající jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč na novou výši 450 000,- Kč2. 162 (sto šedesáti dvou) kusů o stávající jmenovité hodnotě 200 000,- Kč na novou výši 90 000,- Kč3. důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti, který nebude pro společnost v nadcházejícím období potřebný z důvodu dobrých (tj. kladných a stále rostoucích) hospodářských výsledků podnikání společnosti4. částka snížení bude vyplacena akcionářům poměrně dle hodnoty jimi vlastněných akcií5. akcionáři jsou povinni předložit akcie k výměně ve lhůtě 10 (deseti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2008 - 11. listopadu 2008 : Usnesením valné hromady ze dne 2. 10. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 32 400 000,-- Kč (třicet dva mi... lióny čtyři sta tisíc korun českých), vydáním 162 (jednoho sta šedesáti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s omezenou převoditelností podle čl. IX. odst. 10 stanov, v emisním kurzu, který se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých); při hlasování na valné hromadě bude na každou novou akcii o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč připadat jeden hlas, na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč bude při hlasování na valné hromadě připadat 5 (pět) hlasů.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem předem určených zájemců, a to vkladem vlastnického práva ke kombinované ochranné známce AKCENTA, zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 271165, pro třídu 36 ? finanční služby, jejímiž vlastníky jsou Ing. Milan Lacina, nar. 8.11.1971, bytem Tábor, Čekanická 325, Simona Šafaříková, nar. 26.9.1979, bytem Český Krumlov, Na Vyhlídce 147, a Vít Lacina, nar. 20.5.1986, bytem Tábor, Čekanická 325, kterou společnost dosud užívá na základě licenční smlouvy; ochranná známka byla oceněna znaleckým posudkem číslo 032/2008 znalce JUDr. Miroslava Kupky, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.6.2008 spisové značky 2 Nc 4713/2008, které nabylo právní moci dne 19.7.2008, na celkem 32 540 000,-- Kč; na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 32 400 000,-- Kč (třicet dva milióny čtyři sta tisíc korun českých) korun českých, částka 140 000,-- Kč je emisním ážiem, a upisovatelům tedy budou vydány celkem 162 (jedno sto šedesát dvě) nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno vydávané v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s omezenou převoditelností, tedy každému ze tří spoluvlastníků ochranné známky, která je předmětem nepeněžitého vkladu, 54 nové akcie.Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům ? spoluvlastníkům ochranné známky, která tvoří nepeněžitý vklad, nejpozději do 3 (tří) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající třetím dnem dne nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti na adrese: Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 101 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; smlouva o upsání akcií musí obsahovat prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku.Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a předáním příslušné dokumentace vztahující se k ochranné známce nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu (resp. dokumentace vkladu) musí být sepsán zápis. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2006 - 8. června 2006 : Jediný akcionář společnosti AKCENTA CZ, a.s. rozhodl dne 23.května 2006 takto:1) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií vydávaných v souvislosti se zvý... šením základního kapitálu společnosti AKCENTA SC, a.s., a to ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c), § 204a odst. 7 a ustanovení § 220b odst. 5 obchodního zákoníku.2) Jediný akcionář rozhoduje, že se zvyšuje základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s., a to následovně:a) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s. je 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), tedy z částky 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 21,000.000,- Kč (dvacet jedna milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s. bude zvýšen upsáním 11 kusů nových kmenových akcií společnosti AKCENTA CZ, a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) připadá podíl 10/11 na jedné nové akcii s tím, že upisovat lze pouze celé akcie.a) Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.b) Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určitému zájemci, který bude jediný akcionář společnosti AKCENTA CZ, a.s. - pan Milan Lacina, r.č.: 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.c) Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Předem určený zájemce bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti AKCENTA CZ, a.s. na adrese Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ: 101 00, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.d) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti AKCENTA CZ, a.s. - tj. panu Milanu Lacinovi do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti AKCENTA CZ, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti AKCENTA CZ, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti AKCENTA CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.a) Způsob splacení emisního kursu akcií: Celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávkám jediného akcionáře za společností AKCENTA CZ, a.s. které pro tento účel schválil jediný akcionář, a to dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek.3) Jediný akcionář uděluje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu.Specifikace pohledávky. Věřitel: Milan Lacina, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56. Dlužník: AKCENTA CZ, a.s., IČ: 251 63 680 se sídlem Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ: 101 00. Výše pohledávky: 11,000.000,- Kč. Právní důvod (titul) vzniku pohledávky: Právním důvodem (titulem) vzniku pohledávky je povinnost společnosti AKCENTA CZ, a.s. dle ustanovení § 451 odst.1 občanského zákoníku vydat jedinému akcionáři panu Milanu Lacinovi, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56 bezdůvodné obohacení ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), vzniklé na straně společnosti AKCENTA CZ, a.s. v důsledku přijetí peněžní prostředků ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na základě absolutně neplatné Smlouvy o půjčce ze dne 20.února 2006. Společnost AKCENTA CZ, a.s. tak přijala plnění bez právního důvodu dle ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku, čím se bezdůvodně obohatila a vznikla jí dle ustanovení § 451 odst. 1 občanského zákoníku povinnost toto bezdůvodné obohacení vydat panu Milanu Lacinovi.Dne 23.května 2006 uznala společnost AKCENTA CZ, a.s. svůj dluh vůči jedinému akcionáři panu Milanu Lacinovi ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) vzniklý z titu povinnosti vydat bezdůvodné obohacení vzniklé na straně společnosti AKCENTA CZ, a.s. dle ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku poté, co společnost AKCENTA CZ, a.s. přijala od jediného akcionáře pana Milana Laciny peněžní prostředky ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na základě absolutně neplatné Smlouvy o půjčce ze dne 20.února 2006, tzn., že získala plnění bez právního důvodu.4) Jediný akcionář schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohdoy o započtení pohledávek, a to následovně: Lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen jednému akcionáři společnosti AKCENTA CZ, a.s. - panu Milanu Lacinovi, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56 nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení pohledávek se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro započtení pohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 19. listopadu 2003 : Valná hromada společnosti ze dne 15. 4. 2003 rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti takto:- důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zreálněníjmenovité hodnoty... akcií tak, aby odpovídala objektivní a reálnéhodnotě majetku společnosti v návaznosti na zvýšení základníhokapitálu společnosti nepeněžitým vkladem- částka odpovídající snížení základního kapitálu společnostibude vyplacena stávajícímu akcionáři- základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9,800.000,-Kč- snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou 198 ksakcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 10 ks akcií na jméno ojmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč v listinné podobě- akcionáři se ukládá, aby předložil společnosti v jejím sídle198 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kčnejpozději do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 1997 - 19. listopadu 2003 : Základní jmění splaceno v plné výši - l.000.000,- Kč.
 • 20. března 2000 - 29. března 2000 : Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 2.3.2000 se zvyšujezákladní jmění z dosavadních 1,000.000,-Kč o 9,000.000,-Kč načástku 10,000.000,-Kč. za těchto podmínek:- upisování a... kcií nad částku navrhovaného základního jmění senepřipouští- na navržené zvýšení základního jmění bude upsáno 90 kusů akcií(kmenových) na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jedenkus, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných- nově vydané akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejichupisování současnými akcionáři s využitím přednostního práva, ato peněžitým vkladem v sídle emitenta ve lhůtě 30 dnů od dnenabytí právní moci usnesení Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku- emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč sestanoví ve výši 100.000,-Kč- současní akciénáři jsou povinni splatit ve lhůtě 30 dnů odedne, kdy budou akcie upsány, minimálně 30% emisního kursuupsanýc akcií, a to buď na účet společnosti vedený u SMW BANKA,a.s. Pobočka České Budějovice, č.ú. 7200001587/8040 nebo vhotovosti do pokladny společnosti v sídle emitenta anebo k rukámsprávce vkladu. Správcem vkladu se určuje pan Milan Lacina, r.č.560603/0617, bytem Tábor, Čekanická 325. Zbytek emisního kursujsou povinni uhradit stejným způsobem nejpozději do 1 roku odedne upsání akcií- nově vydané akcie jsou akciemi téhož druhu jako akcie dosudexistující a jsou s nimi spojena všechna práva podle stanov,které omezují převoditelnost kmenových akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů