Trendy

147 382 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 552 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

293 825 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

13.8.1997 - 13.8.1997 Cizkrajov 21, PSČ 37881

25165551

DIČ

od 1.1.1998

CZ25165551

Datová schránka

uuzusjm

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 866

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.1.2007

111 305 000 Kč

Historické jmění

27.2.2001 - 15.1.2007

124 933 000 Kč

27.10.1998 - 27.2.2001

118 471 000 Kč

13.8.1997 - 27.10.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Dačice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 3279780297 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 18.10.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 378 81, Cizkrajov 92

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
  • 30. července 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 30. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. června 2006 - 15. ledna 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 19. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 13,628.000,- Kč (slovy: třináct miliónů šes... t set dvacet osm tisíc korun českých) na 111,305.000,- Kč (slovy: sto jedenáct miliónů tři sta pět tisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve lhůtě zcizit. 3. Snížení bude provedeno použití vlastních níže uvedených akcií v majetku společnosti a to: - 268 ks akcií série A ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, - 276 ks akcií série B ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a - 106 ks akcií série C ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, přičemž tyto akcie budou zničeny. 4. Přesné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a zničení: Série A: 33 až 35, 41 až 46, 50 až 54, 71 až 73, 75 až 77, 86 až 98, 135, 136, 229 až 231, 248, 249, 262 až 264, 278 až 284, 293 až 299, 312 až 317, 358 až 368, 382 až 388, 406, 415 až 418, 428, 429, 521, 527 až 529, 538, 539, 551 až 564, 581 až 585, 609 až 611, 690, 709 až 714, 719, 828 až 833, 869 až 873, 877 až 880, 916 až 918, 932 až 940, 962 až 964, 998 až 1000, 1025 až 1036, 1062 až 1070, 1089 až 1094, 1110 až 1118, 1127 až 1129, 1135 až 1147, 1180 až 1182, 1211 až 1214, 1227 až 1234, 1268 až 1274, 1301 až 1303, 1375, 1376, 1384 až 1390, 1429 až 1436, 1440 až 1447, 1482, 1526 až 1533 Série B: 5, 6, 16, 17, 27 až 40, 43 až 50, 62 až 65, 117 až 119, 126, 127, 159 až 163, 175 až 178, 201 až 209, 222 až 227, 232, 233 238 až 242, 245 až 249, 251 až 256, 263 až 273, 275, 283 až 291, 331 až 336, 348 až 350, 358 až 362, 371, 389, 390, 395, 397, 435 až 441, 458 až 460, 467 až 470, 523 až 528, 540 až 551, 574 až 580, 590 až 593, 620 až 624, 628 až 636, 647 až 651, 655 až 660, 672, 683 až 685, 687 až 696, 698 až 703, 710 až 715, 719, 720, 741 až 749, 771, 772, 779 až 784, 792, 801 až 807, 812 až 814, 821 až 823, 835 až 838, 866 až 868, 883, 884, 906 až 910, 931 až 940, 971 až 977, 1012 Série C: 4, 5, 7 až 10, 18, 19, 39, 52 až 54, 57, 66, 82, 85, 109, 130, 131, 134, 135, 141, 142, 147, 161, 162, 166, 177, 183, 196, 201, 202, 211, 212, 216, 229, 231, 242, 245, 247, 259, 261 až 265, 271, 286, 319, 324 až 326, 333, 338, 343, 377, 379, 381 až 384, 419, 420, 427, 428, 432, 444, 483, 484, 506, 507, 535 až 538, 573, 589, 592, 595, 605, 606, 619, 620, 622, 623, 629, 631, 636, 651, 655, 658, 661, 671, 676, 682, 696, 698, 699, 706, 710, 716, 717, 724, 725, 729, 734. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch účtu kapitálové fondy. zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2000 - 27. února 2001 : Usnesení valné hromady ze dne 5. 10. 2000 o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění ve výši 118,471.000,- Kč se zvyšuje o 6,462.000,-Kč, s tím, že se nepřipouští upisová... ní akcií nad částkunavrženého zvýšení. Zvýšení základního jmění bude provedenoúpisem nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitýmvkladem v počtu- 58 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč;- 61 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč;- 52 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 14 dnů a počíná běžetnásledující den po zápisu usnesení valné hromady v obchodnímrejstříku.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitým vkladem nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným upisovatelům, ato obchodní společnosti KROW, s.r.o. se sídlem Slavonice,Cizkrajov 21, IČ 25 19 40 71 a dále ing. Zbyňku Homolkovi, bytemSlavětín 31, 378 81 Slavonice.Předmět nepeněžitého vkladu - nemovitosti, a to:- sklad s vedlejší stavbou (mostní váha) na parcele č. 2235zapsané na LV č. 2234 u Katastrálního úřadu v Jindřichově Hradcipro obec a kat. území Dačice- ocelová kolna na parcele č. 73 zapsaná na LV č. 68 uKatastrálního úřadu v Jindřichově Hradci pro obec Písečná, kat.území Chvaletín.Ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 6,462.000,- Kč dle posudkůznalců Antonína Vondruše, znalce z oboru ekonomika, ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č. 685 ze dne 20. 8. 2000 ač. 696 ze dne 10. 7. 2000 a Karla Fišera, znalce z oboruekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č.118-1747/2000 ze dne 15. 7. 2000 a č. 59-1747/00 ze dne 4. 7.2000.Nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě 10 dnů od upsáníakcií. Vkladatel - upisovatel předá společnosti prohlášení dleust. § 60 obchodního zákoníku spolu s nemovitostí. Tím je vkladsplacen. Místem splacení je sídlo společnosti.Hospodářská využitelnost vkladu spočívá v provozovánípodnikatelské činnosti společnosti ve vkládaných nemovitostech. zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 1997 - 14. listopadu 2000 : Jediný akcionář: - Zemědělské obchodní družstvo Cizkrajov sesídlem Cizkrajov 21, IČO: 00 11 02 13
  • 18. června 1998 - 27. října 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění ve výši 1,000.000,-Kč se zvyšuje o 60,000.000,-Kč, slovy: šedesátmiliónů korun českýc... h s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to bezomezení.Bude upisováno nejméně-1.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč;-700 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč;-520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě100.000,- Kč.Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostnímprávu.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům1/ opráněným osobám z transformace Zemědělského-obchodního družstva Cizkrajov se sídlem Cizkrajov čp.21, PSČ 378 81,2/ právnické osobě Zemědělskému-obchodnímu družstvu Cizkrajov se sídlem Cizkrajov čp. 21, PSČ 378 81, okres Jindřichův HradecMístem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti. Doba upisování se stanovuje na 60 dnů apočíná běžet následující den po zápisu rozhodnutí v obchodnímrejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Osoby, kterésplňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do sídlaspolečnosti, obdrží individuální list upisovatele, který mávšechny náležitosti upisovací listiny a jehož podpis a vráceníse považuje za úpis. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: 1. Pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob ztransformace dle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění vůčiZemědělskému - obchodnímu družstvu Cizkrajov se sídlem Cizkrajovčp. 21 zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. 2. Nemovitosti zapsané na LV č.3 u Katastrálního úřadu vJindřichově Hradci pro obec a k.ú. Cizkrajov na zastavěnýchparcelách uvedených v závorce: -objekt bydlení - nájemní dům čp. 2 (st.114), -objekt bydlení - nájemní dům čp. 94 (st.138), -objekt bydlení - nájemní dům čp. 95 (st.139), -dílny (st. 142/1, 142/2), -zemědělsko-hospodářská budova - býčárna (st. 128/1), -zemědělsko-hospodářská budova - dojírna (st. 166), -zemědělsko-hospodářská budova - kravín (st. 98/1) včetně příslušenství a venkovních úprav Nemovitosti zapsané na LV č.8 u Katastrálního úřadu vJindřichově Hradci pro obec Peč, k.ú. Lidéřovice na zastavěnýchparcelách uvedených v závorce: -OMD - býčárna (st.83), -jímka u OMD (st. 84) včetně příslušenství a venkovních úprav. Nemovitosti zapsané na LV č.8 u Katastrálního úřadu vJindřichově Hradci pro obec a k.ú. Peč na zastavěných parceláchuvedených v závorce: -mechanizovaný seník (st. 132/3, 132/1, 132/2, 132/4), -objekt bydlení-nájemní dům čp.91 (st.83/1), -objekt bydlení -nájemní dům čp.68 (st.83/2), -objekt bydlení-nájemní dům čp.90 (st. 83/3), -objekt bydlení-nájemní dům čp.67 (st.83/4), -objekt bydlení-nájemní dům čp.89 (st. 83/5), -objekt bydlení-nájemní dům čp. 66 (st.83/6), -objekt bydlení-nájemní dům čp.88 (st. 26/2), -objekt bydlení-nájemní dům čp.37 (st.26/3), -objekt bydlení-nájemní dům čp.73 (st.100/1, 100/2), -objekt bydlení-nájemní dům čp.72 (st.101/1, 101/2), -objekt bydlení-nájemní dům čp.71 (st.102/1, 102/2) včetně příslušenství a venkovních úprav. Nemovitosti na LV č.8 u Katastrálního úřadu v JindřichověHradci pro obec Peč a k.ú. Urbaneč na zastavěných plocháchuvedených v závorce: vepřín (st.696) včetně příslušenství a venkovních úprav. 3.Nepeněžité vklady - pohledávky budou splaceny dnemúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele naspolečnost, tj.dnem úpisu. Nemovitosti jsou splaceny jejichpředáním společnosti spolu s písemným prohlášením upisovatele. Hodnotu nepeněžitých vkladů - pohledávek schvaluje jedinýakcionář ve výši, jak jsou oceněny ve znaleckých posudcích dvouznalců, a to ing. Zdeňka Maňáka, znalecký posudek č.1361-86/98ze dne 6.4.1998 a ing. Pavla Josefíka, znalecký posudek č.41-12/98 ze dne 2.4.1998. Hodnotu nepeněžitého vkladu - nemovitostí schvaluje jedinýakcionář ve výši, jak jsou oceněny posudky dvou znalců, a toKarla Fišera, znalce z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhadynemovitostí, znalecký posudek č. 55-1367/98 ze dne 16.4.1998 aAntonína Vodruše, znalce z oboru ekonomika - odvětví ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č.482/22/98 ze dne15.4.1998. V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění o konečné částce zvýšení rozhodne jediný akcionář přivýkonu působnosti valné hromady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů