Trendy

7 121 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 620 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

1 435 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

24.10.1997 - 30.12.2014 Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 39312

25168479

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1997 - 30.12.2014

CZ25168479

Datum vzniku

24. října 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. prosince 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. června 2009

Historické názvy

30.6.2010 - 30.12.2014

AGROMILK Pelhřimov a.s. "v likvidaci"

24.10.1997 - 30.6.2010

AGROMILK Pelhřimov a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 879

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.11.2006 - 30.12.2014

2 000 000 Kč

27.10.1999 - 14.11.2006

10 000 000 Kč

24.10.1997 - 27.10.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2014 - 30. prosince 2014 : Na základě návrhu likvidátora podaného po ukončení procesu likvidace, jehož součástí bylo prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúč... innost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, se z obchodního rejstříku vymazává společnost AGROMILK Pelhřimov a.s. "v likvidaci", Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 39312, IČ 25168479 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2010 - 30. prosince 2014 : Společnost byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 13 Cm 114/2010-4 ze dne 29.4.2010, které nabylo právní moci dne 1.6.2010.
  • 11. ledna 2006 - 14. listopadu 2006 : Usnesení řádné valné hromady akcionářů ze dne 21. 11. 2005: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 2,00... 0.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), tedy o 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty z minlých účetních období a příděl do rezervního fondu na úhradu případné budoucí ztráty. Z částky 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude použita částka 4,219.000,- (slovy: čtyři miliony dvě stě devatenáct tisíc korun českých) na úhradu ztráty společnosti a částka 3,781.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých) bude přidělena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty jako protiváha za neprovedenými opravnými položkami za pohledávkami po lhůtě splatnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií, a to konkrétně u každé kmenové akcie společnosti znějící na jméno, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), bude provedeno snížení jmenovité hodnoty u každé takové akcie společnosti na částku 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Lhůta k předložení akcií společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií z 10.000,- Kč na 2.000,- Kč se stanoví na 90 dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 1998 - 27. října 1999 : Zapisuje se toto usnesení valné hromady ze dne 27.10.1998 ozvýšení základního jmění společnosti:a/ Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadního1,000.000,- Kč o částku 9,000.... 000,- Kč na celkovou výši10,000.000,- Kč. Zvýšení základního jmění se provádí podle ust.§ 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení 9,000.000,- Kč senepřipouští.b/ Základní jmění se zvyšuje o 900 ks listinných kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Emisní kurz každé akcie je výší její jmenovité hodnoty. Akcienebudou veřejně obchodovatelné.c/ Místem upsání akcií bude AGROMILK Pelhřimov a. s., sídloPelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12. Lhůta pro upsání akcií jedo 10 pracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšenízákladního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel jepovinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií při úpisuakcií. Splacením emisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazeníuvedené částky do 7 pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostněna bankovní účet č. 197031490227/0100 u KB v Pelhřimově.d/ Akcie budou upsány dosavadními akcionáři a předem určenýmizájemci na základě dohody akcionářů podle ust. § 205 obchodníhozákoníku takto:AGROSTROJ Pelhřimov a. s. vklad 4,700.000,- Kč akcie 470 ksKarel Pospíšil, MOSEP vklad 1,650.000,- Kč akcie 165 ksAGROMONT Vimperk, s.r.o. vklad 1,900.000,- Kč akcie 190 ksMODUS Pardubice, s.r.o. vklad 350.000,- Kč akcie 35 ksAGROMILK Pelhřimov a. s.vlastní akcie 400.000,- Kč akcie 40 ks-----------------------------------9,000.000,- Kč 900 kse/ Akcie se upisují peněžitým vkladem ve výši 9,000.000,- Kč,upisování nepeněžitým vkladem se nepřipouští.f/ Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření činnostispolečnosti o vlastní výrobu dojícího zařízení, zlepšeníkapitálové vybavenosti společnosti a současně i zlepšenícelkové bonity pro posuzování uvedené společnostifinancujícími bankovními subjekty.g/ V Případě prodlení s úhradou emisního kurzu je upisovatelpovinen hradit úrok z prodlení ve výši 20% p.a. (dle § 177 obch.zák.). zobrazit více skrýt více
posunout dolů