Trendy

363 361 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-2 773 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

303 534 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

3.4.2002 - 1.5.2010 České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 37004
24.11.1997 - 3.4.2002 České Budějovice, Kněžskodvorská 26

25169769

DIČ

Není plátce DPH

24.11.1997 - 1.5.2010

CZ25169769

Datum vzniku

24. listopadu 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. května 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. května 2010

Historické názvy

24.11.1997 - 1.5.2010

MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 884

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1998 - 1.5.2010

33 000 000 Kč

24.11.1997 - 1.1.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. května 2010 - 1. května 2010 : Společnost MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04 , IČ 251 69 769 zanikla sloučením se společností MOTOR JIKOV Slévárna litin... y a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04, IČ 251 69 777, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 885, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění zaniklé společnosti. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04 , IČ 251 69 769 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 1997 - 1. ledna 1998 : Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne17.12.1997 o zvýšení základního jmění.Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emise akcií takto:1. Základní jmění se zvýší o částku... Kč 32.OOO.OOO,-, upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Bude upsáno celkem 32O ks listinných kmenových akcií na jménoo jmenovité hodnotě po 1OO.OOO,-Kč, převoditelných sesouhlasem představenstva.3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářemspolečnosti podle ust. § 204a odst. 1 obch. zák.. Přítomnýakcionář souhlasí s tím, aby bylo upouštěno od zvláštníhouveřejnění informace o přednostním právu ve smyslu ust. §204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění bude považovánodoručení notářského zápisu pořízeného o tomto rozhodnutíjediného akcionáře představenstvu společnosti. Upsání akciíjinou osobou než jediným akcionářem, na základě veřejné výzvyči jinak se nepřipouští.4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akcionář nepeněžitými vkladydále označenými, a toa) částí vlastního podniku, představovaného závodem, popsanýma oceněným znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutíb) obchodním podílem na obchodní společnosti FOSTRON s.r.o.,IČO 639 10 489, se sídlem v Českých Budějovicích,Kněžskodvorská 26, popsaným a oceněným znaleckými posudky,tvořícími přílohy č. 1 a č. 2 notářského zápisu,pořízeného o tomto rozhodnutí.5. Schvaluje se předmět nepeněžitých vkladů, uvedených v odst. 4písm. a) a b) a schvaluje se též jejich ocenění znaleckýmiposudky ke dni 30.9.1997, a to ve výši12.399.211,- Kč u vkladu sub. 4a),19.758.163,- Kč u vkladu sub. 4b),celkem tedy činí hodnota obou vkladů 32.157.374,-Kč.6. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění včástce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotoustanovenou posudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií vesmyslu ust. § 163a odst. 3 obch. zák. zúčtuje jako emisníážio, tzn. že emisní kurs činí 1OO.491,79375 Kč a emisníážio 491,79375 Kč. Případný rozdíl mezi hodnotou vkladůstanovenou shora uvedenými posudky a jejich hodnotou v densplacení ve smyslu ust. §59 odst. 5 obch. zák. se vypořádá vsouladu se stanovami společnosti.7. Veškeré mladé akcie musí upisovatel upsat a schválenénepeněžité vklady splatit do 31.12.1997 v sídle společnosti.Upisovatel je přitom povinena) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelůb) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a č. 2 tohoto NZ- prohlášením o vložení části podniku ve smyslu ust. §59odst. 4 ve spojení s ust. §§ 476-788 obch. zák.- prohlášením o vložení nemovitostí a jejich předánímspolečnosti podle ust. §60 odst. 1 ve spojení s ust.§204 odst. 3 obch. zák.c) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a č. 2 tohoto NZ- smlouvou o převodu obchodního podílu podle ust. §115obch. zák. s přihlédnutím k ust. §2O4 odst. 3 obch. zák. zobrazit více skrýt více
  • 24. listopadu 1997 - 1. ledna 1998 : Jediný akcionář: MOTOR JIKOV, a.s., České Budějovice,Kněžskodvorská 26, IČO 211 214
posunout dolů