Trendy

63 362 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

45 955 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

420 815 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2007 Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 14800

Historické adresy

9.12.1997 - 17.8.2007 Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 38601

25170562

DIČ

od 1.6.1999

CZ25170562

Datum vzniku

9. prosince 1997

Datová schránka

dw8ecvf

Historické názvy

9.12.1997 - 18.5.2007

HAMAGA s.r.o.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 7586

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.10.2010

164 000 000 Kč

Historické jmění

13.8.2007 - 13.10.2010

82 000 000 Kč

18.5.2007 - 13.8.2007

2 000 000 Kč

11.6.2004 - 18.5.2007

2 000 000 Kč

9.12.1997 - 11.6.2004

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

126942749 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.12.2011 - 30.11.2014

Na Labské
  • Adresy:
    • Labská 92, 543 51, Špindlerův Mlýn

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. července 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 18. května 2007 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích... v oddílu B vložce 1596 pod obchodní firmou HAMAGA a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. října 2010 - 13. října 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti HAMAGA a.s. přijala dne 24.9.2010 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:1 . Základní kapitál obchodní společnosti HAMAGA a.s., se sídlem P... raha 4, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00 , IČ 25170562 se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 82.000.000,- Kč (osmdesát dva milionů korun českých) na novou celkovou výši 164.000.000,- Kč ( jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých) peněžitými vklady, přičemž není připuštěno upisování akcií nad částku 164.000.000,- Kč ( jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie:a) počet akcií: 820 (osm set dvacet) kusů akcií,b) jmenovitá hodnota každé akcie: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)c) druh akcií: kmenové akcie,d) forma akcií: akcie na majitele,e) podoba akcií : listinná,f) akcie nebudou kótované.3. Nově upisované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, neboť všichni stávající akcionáři se svého přednostního práva ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku upsat část nových akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu na mimořádné valné hromadě vzdali.4. Všechny nově upisované akcie ve smyslu § 203 odts. 2 písm.d), tzn. 820 ks (osm set dvacet kusů) kmenových, listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) o celkové jmenovité hodnotě 82.000.000,- Kč ( osmdesát dva milionů korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci Michalu Šnobrovi, narozenému 25.5.1970, trvale bytem Strakonice, Zvolenská 134, PSČ: 386 01.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, na adrese: Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin.6. Pro upisování nových akcií na zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva, které budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií se stanovuje lhůta čtrnácti dnů, která začíná běžet dnem následujícím po dni doručení ze strany společnosti podepsaného návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci Michalu Šnobrovi. Tento návrh smlouvy bude předem určenému zájemci Michalu Šnobrovi doručen po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen běh lhůty tak, že pověřený zaměstnanec společnosti osobně doručí předem určenému zájemci kopii návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, označenou podacím razítkem Městského soudu v Praze, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií.7) Emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich nominální hodnotě, tzn. u každé akcie činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).8) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tj. celkem částku ve výši 82.000.000,- Kč (osmdesát dva milionů korun českých) takto:a) ve lhůtě čtrnácti dnů, která začíná běžet následující den po uzavření smlouvy o upsání akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze splatí celý emisní kurz 300 ks ( tři sta kusů) upisovaných akcií, v částce 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na bankovní účet společnosti zřízený pro tyto účely, č.ú. 2093925/5800, vedený u J & T BANKA, a.s.b) ve lhůtě čtrnácti dnů, která začíná běžet následující den po uzavření smlouvy o upsání akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze splatí emisní kurz 520 ks ( pět set dvacet kusů) upisovaných akcií v částce 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých) tak, že nejpozději v této lhůtě uzavře se společností dohodu o započtení pohledávek, když okmažikem uzavření dohody o započtení pohledávek bude považován emisní kurz 520 ks ( pět set dvacet kusů) nově upisovaných akcií za splacený.9. Rozhoduje se o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči obchodní společnosti HAMAGA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, resp. její části ve výši 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých). Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka Michala Šnobra, narozeného 25.5.1970 bytem Strakonice, Zvolenská 134, vůči společnosti HAMAGA a.s., se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, ve výši 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých). Právním titulem vzniku této pohledávky je Dohoda o nahrazení části dosavadního závazku novým uzavřená dne 1.8.2010 mezi Michalem Šnobrem jako věřitelem a společností HAMAGA a.s. jako dlužníkem. Existence této pohledávky byla potvrzena zprávou auditorské společnosti INEKS, spol. s r.o., IČ 48207756, se sídlem Strakonice, Povážská 358, PSČ 386 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2814, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 081.10. Schvalují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení:Obchodní společnost HAMAGA a.s.prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance předá předem určenému zájemci, tj. Michalu Šnobrovi, z její strany podepsaný návrh dohody o započtení pohledávky při doručení jím akceptované smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti, tj. místa pro upisování akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od podepsání smlouvy o upsání akcií. Každých 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) z celkové částky pohledávky výše uvedeného předem určeného zájemce se započítává vůči pohledávce obchodní společnosti HAMAGA a.s. na splacení emisního kursu upisovaných akcií částkou 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 20. července 2007 - 13. srpna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti HAMAGA a.s., IČ 251 70 562, sídlo Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 186 01 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Zvyšuje se základní kap... itál obchodní společnosti HAMAGA a.s., IČ 251 70 562, sídlo Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 186 01, z dosavadní výše 2 000 000,- Kč o 80 000 000,- Kč (osmdesát milionů korun), tedy na novou výši 82 000 000,- Kč. 2. Základní kapitál společnosti HAMAGA a.s. bude v celém rozsahu zvýšen upsáním 800 (osm set) kusů kmenových nekotovaných akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, které budou vydány společností v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. 3. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Všechny akcie nové emise budou upsány využitím s přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií podle ust. § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ve Strakonicích na adrese Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 186 01, přičemž přednostní právo lze vykonat nejpozději ve lhůtě 20 (dvacet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Počátek běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií představenstvo společnosti oznámí akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s náležitostmi oznámení podle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři dohodou, podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu v kanceláři v sídle notáře. Emisní kurs takto upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100 000,- Kč. Počátek běhu lhůty k upsání akcií podle ust. § 205 obchodního zákoníku, která činí 10 (deset) dnů ode dne oznámení představenstva, představenstvo společnosti oznámí akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií, avšak pouze tehdy, nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny akcie emise. 7. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti u banky, jehož označení bude oznámeno akcionářům při upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů