Trendy

1 134 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-5 692 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

19 952 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Adresa

od 30.10.2015U Pily 723, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Historické adresy

25.2.2014 - 30.10.2015U Pily 723, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
27.4.2005 - 25.2.2014České Budějovice, U Pily 3, PSČ 37001
27.3.2000 - 27.4.2005České Budějovice, Plav 105, PSČ 37007
31.12.1997 - 27.3.2000České Budějovice, Jeronýmova 19/1

Adresa z obchodního rejstříku

od 15.3.2014České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Historické adresy z obchodního rejstříku

20.1.2006 - 11.12.2007U Pily 3, 370 01 České Budějovice
18.12.2000 - 20.1.2006České Budějovice - Plav 105, 370 07 České Budějovice

25170767

DIČ

od 31.12.1997

CZ25170767

Datum vzniku

31. prosince 1997

Datová schránka

64tedwk

Historické názvy

31.12.1997 - 27.4.2005

DŘEVOPRODEJ a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 889

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.6.2012

2 100 000 Kč

Historické jmění

27.9.2003 - 25.6.2012

15 000 000 Kč

31.12.1997 - 27.9.2003

10 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 12.4.2013

2800215391 / 2010

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

15.7.2005 - 31.12.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Novohradská 736/36, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 6

... více provozoven (celkem 23) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. listopadu 2008 : Dne 30.9.2008 uzavřely společnosti PANELREKO s.r.o., IČ : 26039061, jako kupující a HEI a.s., IČ: 25170767, jako prodávající smlouvu o prodeji části podniku, na základě které spole Dne 30.9.2008 uzavřely společnosti PANELREKO s.r.o., IČ : 26039061, jako kupující a HEI a.s., IČ: 25170767, jako prodávající smlouvu o prodeji části podniku, na základě které spole...čnost HEI a.s. prodala s účinností ke dni 1.10.2008 část svého podniku společnosti PANELREKO s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2012 - 25. června 2012 : Valná hromada společnosti HEI a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu ze stávající částky 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) o částku 12.900.000,- Kč (slovy... : dvanáctmilionůdevětsettisíc korun českých) na částku 2.100.000,- Kč (slovy: dvamilionyjednostotisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je úprava výše základního kapitálu tak, aby se přiblížila minimální výši základního kapitálu akciové společnosti stanovené příslušným ustanovením obchodního zákoníku, s přihlédnutím k počtu vydaných akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, při dodržení postupu stanoveného v ust. § 216, odst. 4) obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu bude provedeno, dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií, když jmenovitá hodnota listinných akcií bude snížena ve stejném poměru u všech akcií s tím, že původní jmenovitá hodnota každé akcie, ve výši 100.000,-- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), se - po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku - snižuje na částku 14.000,- Kč (slovy čtrnácttisíc korun českých), tzn. nová jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 14.000,- Kč (slovy čtrnácttisíc korun českých). Ve smyslu ustanovení § 211 odst. 1 písm. d) a e) obchodního zákona není rozhodováno. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem výměny, nebo vyznačení snížení jmenovité hodnoty, činí patnáct dnů ode dne od zveřejnění výzvy představenstva dle ust. § 213a odst. 2) obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě stanovené tímto usnesením, tj. ve lhůtě patnácti dnů od zveřejnění výzvy, předložili akcie k výměně, popř. k vyznačení nové jmenovité hodnoty, s upozorněním, že pokud ve stanovené lhůtě akcionář akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2003 - 27. září 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 18.12.2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:a/ základní kapitál se zvyšuje z částky 10,000.000,- Kč (slovy:desetmiliónůkorun českých) o částku... 5,000.000,- Kč (slovy:pětmiliónůkorun českých) na částku 15,000.000,- Kč (slovy:patnáctmiliónůkorun českých), přičemž upisování nad částkunavrhovaného základního kapitálu se nepřipouští,b/ budou upisovány kmenové akcie v počtu 50 kusů ve jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) v listinné podobě, znějící na jméno,c/ nové akcie budou upsány ve smyslu ust. § 204a obchodníhozákoníku s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů,které mohou své přednostní právo vykonat v sídle společnosti vČeských Budějovicích, Plav 105, PSČ 370 07 ve lhůtě třiceti dnůode dne právní moci usnesení soudu o zapsání rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že opočátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni doporučenýmdopisem.Na každou dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčlze na základě přednostního práva upsat podíl pěti tisícin novéakcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, tzn. na každýchdosavadních 200 kusů akcií o jmenovité hodnotě l.000,- Kč lze nazákladě přednostního práva upsat jednu akcii o jmenovité hodnotěl00.000,- Kčd/ nové akcie mohou akcionáři upsat v poměru jmenovitých hodnotjejich akcií k základnímu kapitálu takto:- Pavel Dobiáš je na základě využití přednostního práva oprávněnupsat 25 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorun českých), tedy celkem o celkové jmenovitéhodnotě 2,500.000,- Kč (slovy: dvamiliónypětsettisíckorunčeských), když emisní kurz upisovaných akcií je roven jejichjmenovité hodnotě- obchodní společnost SYCHROV, spol. s r.o. je na základěvyužití přednostního práva oprávněna upsat 25 kusů kmenovýchakcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotěkaždé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých),tedy celkem o celkové jmenovité hodnotě 2,500.000,- Kč (slovy:dvamiliónypětsettisíckorun českých), když emisní kurzupisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotěe/ akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty akcionáři, který svého přednostníhopráva využije, v případě, že se všichni akcionáři vzdají svéhopřednostního práva, budou upsány na základě veřejné nabídkyf/ emisní kurz musí být splacen ve lhůtě do třiceti dnů odupsání všech nově vydávaných akcií na účet společnosti vedený uČSOB a.s., pobočka České Budějovice, č. účtu 212703613/0300g/ valná hromada společnosti rozhoduje o spojení stávajícíchakcií společnosti tak, že stávající kmenové akcie v počtu 10.000kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorun českých) v listinné podobě, znějící na jméno sespojují tak, že vždy 100 kusů stávajících akcií o jmenovitéhodnotě l.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) se spojujedo jednoho kusu akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů