Trendy

87 791 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

3 523 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

32 492 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 10.5.2010 Praha 3 - Žižkov, Novovysočanská 2746/1, PSČ 13000

Historické adresy

13.10.2008 - 10.5.2010 Praha 3, Táboritská 23, PSČ 13087
13.5.2003 - 13.10.2008 České Budějovice, Nová 1909/45, PSČ 37001
28.1.1998 - 13.5.2003 České Budějovice, Rudolfovská 95

25172336

DIČ

od 28.1.1998

CZ25172336

Datum vzniku

28. ledna 1998

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. února 2017

Datová schránka

hkig54b

Historické názvy

24.7.2013 - 24.11.2016

ZEVYP a.s.

6.12.2011 - 24.7.2013

ZEVYP a.s. v likvidaci

13.5.2003 - 6.12.2011

ZEVYP a.s.

10.12.2001 - 13.5.2003

EDIKT Pozemní stavby a.s.

28.1.1998 - 10.12.2001

ZEVYP a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 902

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.11.2013

20 424 203 Kč

Historické jmění

5.11.2002 - 20.11.2013

2 000 000 Kč

28.1.1998 - 5.11.2002

18 377 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 31.1.2017

43- 3966920247 / 0100

Provozovny

od 7.10.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Šumavská 629/26, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 7

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. listopadu 2016 : Rozhodnutím valné hromady konané dne 1.6.2016 byla společnost ZEVYP a.s., identifikační číslo 251 72 336 zrušena s likvidací ke dni 1.6.2016 a byl jmenován likvidátor.
 • 10. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 24. července 2013 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.6.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace.
 • 6. prosince 2011 : Společnost ZEVYP a.s. byla zrušena s likvidací ke dni 1.12.2011 na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30.11.2011.

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. listopadu 2016 - 24. listopadu 2016 : Rozhodnutím valné hromady konané dne 17.10.2016 byla společnost ZEVYP a.s., identifikační číslo 251 72 336 zrušena s likvidací ke dni 1.6.2016 a byl jmenován likvidátor.
 • 24. července 2013 - 20. listopadu 2013 : Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Vzdání se přednostního práva na úpis akcií: Jediný akcionář se v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení zákl... adního kapitálu vzdává přednostního práva na úpis nových akcií ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.2. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu věcné a organizační restrukturalizace s cílem znovunastartování činnosti společnosti.3. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 18.424.203,00 Kč (osmnáct milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě tři korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 20.424.203,00 Kč (dvacet milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě tři korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.4. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem nových 18 424 203 (osmnáct milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě tři) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Poukázky na akcie nebudou vydávány.5. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen „obchodní zákoník“).Veškeré nově upisované akcie budou tedy nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Ing. Jiří Nouza, datum narození 20. 05. 1963, bydliště Praha 4, Vzdušná 774/9 (dále i jen „Předem určený zájemce“).Předem určený zájemce upíše 18 424 203 (osmnáct milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě tři) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká) (společně dále i jen „Akcie“).Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení.6. Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.7. Lhůta a místo pro upsání akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií pro Předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 3, Žižkov, Novovysočanská 2746/1, PSČ: 130 00.Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. (3) obchodního zákoníku, a bude doručen Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit Předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upisování akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit Předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.7. Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splacení emisního kursu upsaných akcií:Emisní kurs upsaných akcií je povinen Předem určený zájemce splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu:Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto:Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře společnosti – Ing. Jiřího Nouzy, datum narození 20.05.1963, bydliště Praha 4, Vzdušná 774/9, kterou jediný akcionář nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi jediným akcionářem společnosti a společností Česká stavební aliance, s.r.o. v celkové výši 18 424 203,- Kč (osmnácti milionů čtyři sta dvaceti čtyř tisíc dvě stě třech korun českých) uzavřené dne 15.05.2013. Pohledávka společnosti Česká stavební aliance, s.r.o. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností Česká stavební aliance, s.r.o. a společností, uzavřené dne 29.03.2013; proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.9. Schválení pravidel postupu při splacení emisního kursu upsaných akcií:Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs Akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. (2) obchodního zákoníku takto:Emisní kurs upsaných Akcií, tedy částku ve výši 18.424.203,00 Kč (osmnáct milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě tři korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se společností uzavře dohodu o započtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí.Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií jediný akcionář schvaluje. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 5. listopadu 2002 : 3) Pro předložení akcií k jejich výměně se stanovuje maximálnílhůta 18 měsíců od zápisu usnesení mimořádné valné hromady osnížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po na... bytíprávní moci usnesení rejstříkového soudu o povolení sníženízákladního kapitálu společnosti a po předložení dosavadníchakcií k výměně provede představenstvo společnosti výměnu všechdosavadních akcií, a to 14 kusů kmenových akcií na jméno, každáo jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 5 kusů kmenových akcií najméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, 16 kusů kmenovýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 53 kusůkmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč a12 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě1.000,-Kč; všechny v listinné podobě a neregistrované, za novéakcie emitované společností v počtu 40 kusů kmenových akcií najméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč; všechny v listinnépodobě a neregistrované. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 5. listopadu 2002 : 2) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhradaztráty společnosti a plnění akcionářům, když z částkyodpovídající snížení základního kapitálu bude uhrazena ztrátaspole... čnosti ve výši 5.588.000,-Kč a ve výši 10.789.000,-Kč budevyplaceno plnění akcionářům podle finančních možnostíspolečnosti nejpozději do 10 roků ode dne zápisu usnesenímimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Realizací výplaty pověřuje valná hromadapředstavenstvo. Plnění akcionářům v celkové výši 10.789.000,-Kčbude vyplaceno akcionářům společnosti zapsaným v seznamuakcionářů ke dni 13.5.2002, a to v poměru součtu jmenovitýchhodnot akcií náležejících k uvedenému dni každému z nich dlecitovaného seznamu k základnímu kapitálu společnosti před jehosnížením. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 5. listopadu 2002 : 1) Valná hromada schválila snížení základního kapitáluspolečnosti o částku 16.377.000,-Kč snížením jmenovité hodnotyakcií podle § 213a obchodního zákoníku výměnou akcií společnosti... za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů