Trendy

1 174 368 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

30 169 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 809 177 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

7.12.2004 - 7.12.2004 Praha 5, Sluneční náměstí č.p. 2540/5, PSČ 15800
4.12.2001 - 7.12.2004 České Budějovice, Kněžskodvorská 26, PSČ 37004
2.10.2000 - 4.12.2001 České Budějovice, Kněžskodvorská 26, PSČ 37004
7.9.1998 - 2.10.2000 České Budějovice, Kanovnická 18

25181432

DIČ

od 1.12.2004

CZ25181432

Datum vzniku

7. září 1998

Datová schránka

bskdmw4

Historické názvy

1.12.2004 - 19.5.2015

ČZ a.s.

7.9.1998 - 1.12.2004

SPPD a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 948

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.10.2015

111 100 000 Kč

Historické jmění

18.6.2014 - 14.10.2015

307 859 600 Kč

2.9.2004 - 18.6.2014

539 689 600 Kč

4.12.2001 - 2.9.2004

11 350 000 Kč

7.2.2001 - 4.12.2001

11 350 000 Kč

5.11.1999 - 7.2.2001

8 200 000 Kč

11.10.1999 - 5.11.1999

8 200 000 Kč

7.9.1998 - 11.10.1999

6 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

CZ7903001713600212800923

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

26.1.2005 - 31.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Masarykova 523, 344 01, Domažlice - Bezděkovské Předměstí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. ledna 2014 : Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
 • 25. února 2009 : Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. ledna 2009 prodala ČZ a.s. s účinností k 1.2.2009 část podniku - samostatnou organizační složku " Výroba terénních a elektrických vozíků Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. ledna 2009 prodala ČZ a.s. s účinností k 1.2.2009 část podniku - samostatnou organizační složku " Výroba terénních a elektrických vozíků... Auto-DESTA", umístěnou v provozovně společnosti ve Strakonicích, Tovární č.p. 202, jejímž předmětem činnosti je výroba a montáž vysokozdvižných vozíků, kupuijící společnosti ČZ Strojírna, s.r.o., IČ: 60071354. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2004 : Na společnost ČZ a.s. (dříve SPPD a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská č.p. 26, PSČ 370 04, IČ 25 18 14 32 přešlo obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z praco Na společnost ČZ a.s. (dříve SPPD a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská č.p. 26, PSČ 370 04, IČ 25 18 14 32 přešlo obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z praco...vněprávních vztahů) společnosti ČZ Strakonice, a.s. se sídlem Strakonice, Tovární č.p. 202, PSČ 386 15, IČ 00 00 92 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 39. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. května 2015 - 14. října 2015 : Základní kapitál společnosti se snižuje o celkovou částku 196.759.600,-Kč (slovy: jedno sto devadesát šest milionů sedm set padesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z dosav... adní výše 307,859.600,-Kč na novou výši 111,100.000,-Kč,Důvody a účel snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. S ohledem na předmět činnosti a zejména na skutečnost, že společnost nemá žádné bankovní úvěry a její veškeré dlouhodobé závazky tvoří především účetní položka "odložený daňový závazek", není nutné udržovat ve společnosti tak vysoký vlastní a základní kapitál, který je v současné době téměř pětkrát vyšší než cizí zdroje společnosti. Společnost snižuje základní kapitál o vlastní akcie, jelikož vlastní kapitál se z ekonomického hlediska nadměrně podílí na krytí majetku společnosti v porovnání s cizími zdroji.Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu- Základní kapitál společnosti bude snížen zničením vlastních akcií v majetku společnosti.- Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 196.759.600,-Kč (slovy: jedno sto devadesát šest milionů sedm set padesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z dosavadní výše 307,859.600,-Kč na novou výši 111,100.000,-Kč.- Při snížení základního kapitálu bude zničen 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 95.789.600,-Kč, 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 50,670.000,-Kč a 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 50,300.000,-Kč (dále jen "dotčené akcie"). Souhrnná jmenovitá hodnota dotčených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 196,759.600,-Kč.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:- Vzhledem k tomu, že dotčené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, nemůže být s příslušnou částkou odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částce 196,759.600,-Kč, nijak právně naloženo. S částkou může být naloženo pouze v účetním smyslu tak, že se o tuto částku sníží stav účtu základního kapitálu. V souvislosti se snížením základního kapitálu neposkytne společnost akcionářům ani jiným osobám žádné plnění.- Snížení základního kapitálu bude zachyceno v souladu s českými obecně závaznými účetními předpisy v účetních knihách společnosti až k okamžiku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zničení vlastních akcií bude v rozvaze zachyceno příslušným účetním záznamem ve prospěch účtu vykázaného v položce A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly na vrub účtu A.I.1. Základní kapitál. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií v daném případě nevznikne. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu:- Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu za použití vlastních akcií v majetku společnosti.- Představenstvo společnosti zajistí, aby dotčené akcie, tj. 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 95,789.600,-Kč, 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 50,670.000,-Kč a 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50,300.000,-Kč, vydané jako cenný papír, byly po účinnosti snížení základního kapitálu společnosti bezodkladně zničeny.- Snížením základního kapitálu a zničením dotčených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2013 - 4. července 2014 : Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 1.11. 2013 v sídle společnosti rozhodla usnesením, sepsaným formou notářského zápisu sp.zn. NZ 171/2013 N 180/2013 notářem... ve Strakonicích, Mgr. Ladislavem Černým, o snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií v majetku společnosti o celkovou částku 231,830.000,-Kč (dvě stě třicet jedna milionů osm set třicet tisíc korun českých) takto:A) Důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. B) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií v majetku společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 231,830.000,-Kč (dvě stě třicet jedna milionů osm set třicet tisíc korun českých) na novou výši 307,859.600,-Kč. Při snížení základního kapitálu bude zrušeno 300 ks (tři sta kusů) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,950.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,090.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,050.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 28,300.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 6,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,050.000,-Kč (dále jen "zrušované akcie"), jejich zničením. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 231,830.000,-Kč. C) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částce 231,830.000,-Kč, nemůže být vyplacena akcionářům společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou bude naloženo pouze v účetním smyslu a snížení základního kapitálu se projeví pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, nikoliv v cash-flow společnosti. Snížení základního kapitálu bude zachyceno v souladu s českými obecně závaznými účetními předpisy v účetních knihách společnosti až k okamžiku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zrušení vlastních akcií bude v rozvaze zachyceno ve prospěch účtu vykazovaného v položce rozvahy A.I.2 a na vrub účtu vykazovaného v položce A.I.3 Změny základního kapitálu. Rozdíl mezi pořizovací cenou vlastních akcií 168,858.000,-Kč a jejich celkovou jmenovitou hodnotou 231,830.000,-Kč bude vypořádán na vrub účtu Ostatní kapitálové fondy vykazovaného v položce rozvahy A.II.2 společnosti. D) Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu: Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu za použití vlastních akcií v majetku společnosti. Snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů za společností. Společnost proto nebude poskytovat věřitelům žádné dostatečné zajištění ve smyslu § 215 odst. 3 obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti zajistí, aby zrušované akcie, tj. 300 ks (třista kusů) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,950.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,090.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,050.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 28,300.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 6,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,050.000,-Kč, byly po účinnosti snížení základního kapitálu společnosti bezodkladně zničeny. Snížením základního kapitálu a zničením zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2004 - 7. prosince 2004 : Na společnost ČZ a.s. (dříve SPPD a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská č.p. 26, PSČ 370 04, IČ 25 18 14 32 přešlo obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z praco... vněprávních vztahů) společnosti ČZ Strakonice, a.s. se sídlem Strakonice, Tovární č.p. 202, PSČ 386 15, IČ 00 00 92 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vlože 39. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2004 - 2. září 2004 : Usnesení valné hromady ze dne 26. 8. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií bez v... eřejné nabídky. 1) Základní kapitál se zvyšuje o částku 528.339.600,- Kč. Nové akcie budou upsány peněžitými vklady v částce 10.970.000,- Kč a nepeněžitým vkladem v částce 517.369.600,- Kč. Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští. 2) Upisované akcie jsou kemnové akcie společnosti, v listinné podobě, znějící na jméno s omezenou převoditelností ve smyslu stanov společnosti. a) K částce zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady budou vydány nové akcie, a to 20 ks o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každé akcie, 9 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie, 1 ks o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč. b) K částce zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem budou vydány nové akcie, a to 42 ks o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé akcie 89 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie, 82 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie, 1 ks o jmenovité hodnotě 89.600,- Kč, 2 ks o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč každé akcie. 3) S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři předem vzdali práva na přednostní upisování akcií, určuje valná hromada, a) že akcie, vydané podle odst. 2 písm. a) tohoto usnesení zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, budou akcionáři upsány na základě dohody podle § 205 obch. zákoníku tak, že jednotliví akcionáři upíšou (počet kusů - jmenovitá hodnota v Kč) Ing. Jan Kuneš 1 - 500.000,-, 1 - 100.000,- Ing. Hana Švihálková 1 - 500.000,-, 3 - 100.000,- JUDr. Vladimír Požárek 1 - 500.000,-, 3 - 100.000,-, 1 - 70.000,- Ing. Vítězslav Slavík 1 - 500.000,-, 1 - 100.000,- Ing. Marie Hejlová 2 - 500.000,- Ing. Jan Pěnkava 1 - 500.000,- Ing. Jaroslav Krám 1 - 500.000,- Ing. Jan Řeřábek 1 - 500.000,- Ing. Josef Voldřich 1 - 500.000,- Ing. Karel Kreibich 1 - 500.000,- Ing. Jiří Pinkas 1 - 500.000,- Ing. Josef Zámečník 1 - 500.000,- Ing. Jaroslav Hubač 1 - 500.000,-, 1 - 100.000,- Ing. Miloš Nezval 1 - 500.000,- Ing. Václav Vlach 1 - 500.000,- Břetislav Šín 1 - 500.000,- Mgr. Alice Housková 1 - 500.000,- Ing. Luboš Kubišta 1 - 500.000,- Mgr. Libor Dubský 1 - 500.000,- b) že akcie, vydané ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem podle odst. 2, písm b) tohoto usnesení budou nabídnuty Ing. Janu Kunešovi, nar. 9. 8. 1954, bytem Kraselov 80, přičemž předmětem jeho vkladu jsou kmenové akcie emitenta ČZ Strakonice, a. s., IČ: 00009211, se sídlem ve Strakonicích, Tovární č.p. 202, v listinné podobě znějící na majitele, a to 25 ks jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 7.900.000, Kč každé akcie, série 06, č. 000001 - 000025, 24 ks jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 790, Kč každé akcie, série 07, č. 001767 - 001790, 10 ks jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 01, č. 000016 - 000023, 016394 a 016395, 82 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 7.900.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 10 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 05, č. 000001 - 000005, 000018 - 000022, 000025 - 000036, 000041 - 000053, 000054 - 000063, 000073 - 000079, 000081 - 000083, 000085 - 000093, 000098 - 000105 a 000111 - 000120, 208 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 790.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 1 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 04, č. 000001 - 000007, 0000156 - 000021, 000026, 000028 - 000042, 000044, 000047 - 000072, 000075 - 000079, 000080, 000081, 000083 - 000090, 000093 - 000097, 0112 - 000127, 000130 - 000141, 000143 - 000156, 000167 - 000170, 000177, 000178, 000180 - 000183, 000187, 000192, 000195 - 000200, 000205, 000206, 000219 - 000242, 000251 - 000257, 000260 - 000270, 000278 - 000281, 000284 - 000286, 000316 - 000336, 117 ks hromadné listiny o jemnovité hodnotě 79.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 03, č. 000001 - 000005, 000017, 000027 -000034, 000040 - 000044, 000051 - 0 00055, 0 00060 - 0 00074, 0 00080 - 0 00094, 000100 - 000104, 0 00110 - 0 00122, 0 00125 - 0 00129,000234, 00238, 000259, 000260, 000305 - 000309, 000378 - 000381, 000457 - 000462, 000478, 000651 - 000668, 000679, 000680, 34 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 79.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 08, č. 000059 - 000092, 29 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 7.900,- Kč každé listiny, každá nahrazující 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé série, série 02, č. 006228 - 06232, 007016 - 007019 a 018526 - 018545, tedy celkem cenné papíry odpovídající množství 1.293.424 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie označeného eminenta. Podle posudku znalce JUDr. Ing. Jana Langa, jmenovaného soudem ve smyslu § 59 obch. zákoníku, je hodnota jedné akcie o jmenovité hodnotě 790,- Kč stanovena na částku 400,- Kč, takže hodnota nepeněžitého vkladu činí 517.369.600,- Kč. 4) Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku a smlouva o upsání akcií, sjednaná s předem určeným zájemcem ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zákoníku, budou uzavřeny do pěti dnů ode dne konání této valné hromady, v obou případech s rozvazující podmínkou o neúčinnosti úkonů pro připad, že bude soudem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do pěti dnů ode dne konání této valné hromady musí být rovněž splacen emisní kurs upisovaných akcií, a to pokud jde o peněžité vklady na účet společnosti, zřízený k tomuto účelu, jehož číslo sdělí společnost upisovatelům do tří dnů ode dne konání valné hromady, a pokud jde o nepeněžitý vklad, předáním společnosti. 5) Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6) Ukládá představenstvu provést v souladu s ustanovením § 173, odst. 3 Obch. zák. a čl. 29 a násl. stanov společnosti příslušné změny stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 7. února 2001 : Pro splácení emisního kursu upisovaných akcií se stanovínásledující podmínky:Akcionáři splatí emisní kurs jimi upisovaných akcií dle dohodypodle § 205 ObchZ v penězích n účet obch.... společnosti SPPD a.s.se sídlem v Českých Budějovicích, Kněžskodvorská 26, číslo účtu810-0912129683/0300 vedeného u ČSOB České Budějovice v rozsahualespoň 30 % ve lhůtě 10 dní ode dne upsání akcií v sídlespolečnosti SPPD a.s. a zbývající část emisního kursu jimiupisovaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšenízákladního jmění společnosit do obchodního rejstříku.Ukládá se představenstvu obchodní společnosti SPPD a.s. podatnejpozději do 30 dnů návrh na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění a změně stanov do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 7. února 2001 : Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.
 • 1. prosince 2000 - 7. února 2001 : Pro upisování akcií se stanoví následující podmínky:Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje.Všechny akcie se upíší akcionáři na základě dohody podle § 205ObchZ. Tato dohoda... nahrazuje listinu upisovatelů.Upisovacím místem je sídlo obchodní společnosti SPPD a.s. ČeskéBudějovice, Kněžskodvorská 26.Akcie lze upsat v sídle společnosti ode dne, kdy nabude právnímoci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž budezapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku. Lhůta pro úspis akcií končíuplynutím patnáctého dne od jejího počátku. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2000 - 7. února 2001 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29.11.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti SPPD a.s., IČ 25 l8 l4 32, sídloČeské Budějovice, Kněžskodvorská... 26 se zvyšuje z částky8,200.000,- Kč (osmmilionů dvěstětisíc korun českých) na částku11,350.000,- Kč (jedenáctmilionů třistapadesát tisíc korunčeských) upsáním veřejně neobchodovatelných kmenových akciíznějících na jméno v listinné podobě, převoditelných sesouhlasem valné hromady, o těchto počtech a jmenovitýchhodnotách:a) 21 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč,b) 63 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč,c) 84 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Upisování nad částku 3,l5O.OOO,- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 11. října 1999 : Usnesení valné hromady ze dne 31.8.1999 o zvýšení základníhojmění společnosti:Základní jmění obchodní společnosti SPPD a.s., IČ 25 18 14 32,sídlo České Budějovice, Kanovnická l8 se... zvyšuje z částky6,000.000,- Kč na částku 8,200.000,- Kč /osm milionů dvě stětisíc korun českých/, to je o částku 2,200.000,- Kč /dva milionydvě stě tisíc korun českých/, upsáním 44 kusů / čtyřicet čtyřiks/ veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících najméno v listinné podobě, převoditelných se souhlasem valnéhromady, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč /padesát tisíckorun českých/. Upisování nad částku 2,200.000,- Kč senepřipouští.Pro upisování akcií se stanoví následující podmínky:Přednostní právo pro upisování akcií se vylučuje z důvodůpostupného vyrovnání podílů všech akcionářů na základním jměníspolečnosti.Všechny akcie upíší akcionáři na základě dohody podle § 205ObchZ. Tato dohoda nahrazuje listinu upisovatelů.Upisovacích místem je sídlo obchodní společnosti SPPD a.s.,České Budějovice, Kanovnická 18.Akcie lze upsat ode dne, kdy nabude právní moci usneseníKrajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude zapsánousnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií končí uplynutímpatnáctého dne od jejího počátku.Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Pro splácení emisního kurzu upisovaných akcií se stanovínásledující podmínky:Akcionáři splatí emisní kurz jimi upisovaných akcií dle dohodypodle § 205 ObchZ v penězích na účet obchodní společnosti SPPDa.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Kanovnická 18, číslo účtu8010 - 0912129683/0300 vedeného u ČSOB České Budějovice vrozsahu 70 % ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií v sídlespolečnosti SPPD a.s. a v rozsahu 30 % nejpozději do jednohoroku od zápisu zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů