Trendy

51 990 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

226 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

125 443 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.1.2014 č.p. 55, 387 01 Nišovice

Historické adresy

2.11.1998 - 6.1.2014 Nišovice 55, PSČ 38701

25183982

DIČ

od 17.12.1998

CZ25183982

Datová schránka

wgpva4z

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 956

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.5.1999

83 010 000 Kč

Historické jmění

2.11.1998 - 13.5.1999

1 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Strakonice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2107362131 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

26.6.2001 - 31.12.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 387 01, Nišovice 55

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. srpna 2014 : Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií m Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií m...ezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze meziakcionáři. Představenstvo může souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 3%základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádostakcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje zaúčelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případěvydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlaspředstavenstva nevyžaduje. Nerozhodne - li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí,že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s níspojená. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. listopadu 1998 - 2. srpna 2014 : Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou oprávněnýmiosobami u zakladatele podle zákona č. 42/1992 Sb. nebo podlezákona č. 229/1991 Sb. ke dni vzniku společnosti nebo se s... tanouoprávněnými osobami na základě dědictví. Každý převod akciípodléhá souhlasu představenstva. Představenstvo je povinnoodmítnout udělení souhlasu v případě, že by se realizacítakového převodu stal nabyvatel vlastníkem akcií, jejichžnominální hodnota představuje více než 2 % základního jměníspolečnosti.  zobrazit více skrýt více
  • 7. prosince 2000 - 13. prosince 2002 : 1. Rozhodnutí Obchodního zemědělského družstva Šumava, jakojediného akcionáře obchodní společnosti Šumava, a. s., IČ 25 1839 82, sídlo Nišovice 55, p. Volyně, o zvýšení základního ... jměníspolečnosti Šumava, a. s., nepeněžitým vkladem upsáním novýchakcií o 900.000,- Kč, to je na částku 83,910.000,- Kč2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusůkmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč a 100 kusů kmenových listinných akciíznějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.3. Upisování akcií nad částku 900.000,- Kč se nepřipouští.4. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti,jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výšizákladního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise,číselné označení a podpis člena nebo členů představenstvaspolečnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti kdatu emise akcií.5. Upsání akcií bude nabídnuto předem vybranému zájemci, jímž jestávající jediný akcionář společnosti Obchodní zemědělskédružstvo Šumava, IČ 00 11 38 08, sídlo Nišovice, Volyně, PSČ 38701.6. Místem pro upisování a splacení emisního kursu je sídlo vNišovicích čp. 55. Pro upsání akcií a splacení jejich emisníhokursu se stanoví lhůta 90 dnů ode dne nabytí právní mociusnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž budezapsáno rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.7. Emisní kurs upisovaných akcií, který odpovídá jejichjmenovité hodnotě, předem stanovený zájemce splatí nepeněžitýmvkladem.8. Předmětem vkladu jsou nemovitosti v celkové hodnotě dleznaleckých posudků 900.037,- Kč.9. Navrhované vklady jsou oceněny společným posudkem znalcůJaroslava Staňka č. 2.298/2000 a Josefa Altmana č. 3210-ZD zedne 15. 8. 2000 a společným posudkem znalců Jaroslava Staňka č.2.353/2000 a Vojtěcha Zíky č. 453/2000 ze dne 29. 8. 2000. zobrazit více skrýt více
  • 30. prosince 1998 - 13. května 1999 : 1. Rozhodnutí Obchodního zemědělského družstva Šumava, jakojediného akcionáře obchodní společnosti Šumava, a. s., IČ 25 1839 82, sídlo Nišovice 55, p. Volyně, o zvýšení základního ... jměníspolečnosti Šumava, a. s., nepeněžitým vkladem upsáním novýchakcií o 82,000.000,- Kč, to je na částku 83,010.000,- Kč.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1306 kusůkmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč, 588 kusů kmenových listinných akciíznějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, 226 kusůkmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč a 2.680 kusů kmenových listinných akciíznějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.3. Upisování akcií nad částku 82,000.000,- Kč se nepřipouští.4. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti,jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výšizákladního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise,číselné označení a podpis člena nebo členů představenstvaspolečnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti kdatu emise akcií.5. Upsání akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři společnosti,jímž je Obchodní zemědělské družstvo Šumava, IČ 00 11 38 08,sídlo Nišovice, Volyně, PSČ 387 01.6. Sídlem pro upisování a splácení nepeněžitého vkladu je sídlospolečnosti v Nišovicích čp. 55 a pro upsání nepeněžitého vkladuse stanoví lhůta 90 dnů ode dne nabytí právní moci usneseníKrajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude zapsánorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.7. Emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kččiní 69.776,- Kč, emisní kurz upisování akcií o jmenovitéhodnotě 20.000,- Kč činí 27.909,- Kč, emisní kurz upisovanýchakcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 13.955,- Kč a emisníkurz upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí1.395,- Kč.8. Předmětem vkladu jsou na základě rozhodnutí jedinéhoakcionáře, tj. Obchodního zemědělského družstva Šumava,věci movitého i věci nemovité v celkové hodnotě dleznaleckých posudků 114,430.776,- Kč.9. Navrhované vklady jsou oceněny společnými znaleckými posudkyznalců Jaroslava Staňka a Josefa Altmana (nemovitosti), znalcůIng. Karla Kříže CSc. a Ing. Karla Macharta (stroje a zařízení) aznalců Jaroslava Martínka a Ing. Otto Zwiefelhofera (zvířata,materiál, zásoby vlastní výroby a nedokončená výroba). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů