Trendy

435 443 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-40 416 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

84 032 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 8.12.2016 Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Historické adresy

22.2.1999 - 8.12.2016 Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, okres České Budějovice

Adresa z obchodního rejstříku

od 13.12.2004 Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 37341

25189859

DIČ

Není plátce DPH

16.6.1999 - 15.1.2015

CZ25189859

Datum vzniku

22. února 1999

Datová schránka

y4cq3s7

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 985

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.5.2009

56 889 000 Kč

Historické jmění

13.7.1999 - 5.5.2009

53 459 000 Kč

22.2.1999 - 13.7.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Historické provozovny

10.5.2011 - 17.10.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lesní 691, 373 41, Hluboká nad Vltavou

... více provozoven (celkem 32) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. června 2005 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. dubna 2009 - 5. května 2009 : Základní kapitál se zvyšuje z částky 53 459 000,- Kč slovy padesáttřimilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých o částku 3 430 000,- Kč, slovy třimilionyčtyřistatřicettisíc kor... un českých na částku 56 889 000,- Kč, slovy padesátšestmilionůosmsetosmdesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 3430 ks (třitisícečtyřistatřicet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele, v listinné podobě. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED. Akcie budou upsány ve lhůtě do 30. 4. 2009 (třicátého dubna dvatisícedevět) a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41. Společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED, jakožto jediný akcionář společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. dále uděluje souhlas s tím, aby emisní kurz akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře, kterým je společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED, kterou má za společností Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. z titulu půjčky poskytnuté dne 12. 5. 2008 společností FIRST ASSETS FINANCE LIMITED jako věřitelem společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. jako dlužníku v částce 1 230 000,- Kč, slovy jedenmiliondvěstětřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na splacení části emisního kurzu upsaných akcií a z titulu půjčky poskytnuté dne 30. 10. 2008 společností FIRST ASSETS FINANCE LIMITED jako věřitelem společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. jako dlužníku v částce 2 200 000,- Kč, slovy dvamilionydvěstětisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. na splacení části emisního kurzu upsaných akcií. Společnost FIRST ASSETS FINANCE LIMITED splatí emisní kurz jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 1999 - 11. června 2005 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je akciová společnost LesyHluboká.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářské... ho zápisu zedne 20. 1. 1999 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnostia jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : inženýrské stavby a venkovní úpravy na stp.č. 2076/3 astp.č.2076/3, vše zapsané u Katastrálního úřadu v ČeskýchBudějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1943 pro obec ČeskéBuděj... ovice a kat. úz. České Budějovice 2. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : bažantnice Černiš na stp. č. 372/1, stp. č. 372/2 a stp.č. 372/3 v kat. úz. České Vrbné
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : manipulační sklad na stp.č.1016/7 a stp.č. 1016/7, vše zapsanéu Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastrunemovitostí na LV č. 1551 pro obec a kat. území Hluboká nadVlta... vou zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : dům č.p. 108 na stp.č. 136 a stp.č. 136, stp.č. 138/2, stp.č.234/12, vše zapsané u Katastrálního úřadu v ČesskýchBudějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 232 pro obecHluboká na... d Vltavou a kat.úz. Purkarec zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : provozní budovy pův. manipulačního skladu v kat.úz. Nová Ves uČeských Budějovic / nezapsány v katastru nemovitostí/ na pozemkujiného vlastníka - ČR - správce Pozemkový fond
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : objekt pilnice /nezapsán v katastru nemovitostí/na stp.č.69/2,a stp. č. 69/2, zapsaná u Katastrálního úřadu v ČeskýchBudějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 445 pro obecHlubok... á nad Vltavou a kat. úz. Poněšice zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : dům č.p. 677 / bažantnice-Borek I/ na stp.č. 786 a stp.č. 786a stp.č. 782 a st.č.783, vše zapsané u Katastrálního úřadu vČeských Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č. 1551 p... roobec a kat. území Hluboká nad Vltavou zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : bažantnice-Borek II /nezapsán v katastru nemovitostí/ nastp.č.774 a na stp.č. 775 a stp.č. 774 a 775, vše zapsané uKatastrálního úřadu v Českých Budějovicích v katastrunemovitostí ... na LV č. 1551 pro obec a kat. území Hluboká nadVltavou zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : dům č.p. na stp. č. 301 a stp.č.301 /spolu s příslušenstvímvedlejší stavby a venkovní úpravy/, vše zapsané u Katastrálníhoúřadu v Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV ... č.1551 pro obec a kat.území Hluboká nad Vltavou zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : dům č.p. 290 na stp. č. 116 a stp. č. 116 a dům č.p. 291 nastp. č. 117/2 a stp. č. 117/2, vše zapsané u Katastrálního úřaduv Českých Budějovicích v katastru nemovitostí na LV č.109... 0 proobec a kat. úz. Ševětín zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : dům č.p. 83 na stp. 345/3 a stp.č.345/3, dům č.p. 90 na stp.345/12, a stp. č.345/12, dům č.p. 91 na stp.č. 345/11 a stp.č.345/11 a pp.č. 345/2, vše zapsané u Katastrálního úřadu vČ... eských Budějovicích v katatru nemovitostí na LV č. 987 proobec Nová Ves a kat.úz. Nová Ves u Českých Budějovic zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : e/ celý emisní kurz upsaných akcií bude splacen nepeněžitýmvkladem jediného akcionáře, přičemž předmětem nepeněžitéhovkladu je nemovitý majetek ve vlastnictví zakladatele a jedinéh... oakcionáře společnosti: zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : d/ případné akcie neupsané s využitím přednostního práva budemožno upsat ve lhůtě tří měsíců ode dne následujícího poposledním dni lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práv... a zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : c/ přednostní právo na upsání akcií má jediný akcionář LesyHluboká a.s., IČ 47 23 93 52 se sídle Střítež, okres Třebíč
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : b/ upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele a budouvydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota upsaných akciíbude Kč 1.000,- v počtu 52 459 ks
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : a/ základní jmění bude zvýšeno o částku 52,459.000,- Kč, přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dle § 190obch.zák. rozhodl dne 6.5.1999 o tomto zvýšení základního jmění:
 • 4. června 1999 - 13. července 1999 : Dále jsou předmětem nepeněžitého vkladu samostatné movité věci asoubory movitých věcí, a to- stroje lesní a zemědělské, vozidla, blíže specifikované aoceněné ve znaleckých posudcíc... h soudních znalců ing. Uttla, č.posudku 2885-99-99, a ing. Kučery, č. posudku 65-7-99- technologické zařízení, blíže specifikované a oceněné veznaleckých posudcích soudních znalců ing. Uttla, č. posudku2867-81-99, a ing. Kučery, č. posudku 66-8-99- technologické zařízení pilařského provozu, blíže specifikovanéa oceněné ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Kučery, č.posudku 63-5-99- výpočetní technika, blíže specifikovaná a oceněná veznaleckých posudcích soudních znalců ing. Uttlové, č. posudku410/8/99, a Dr. Petrové, č. posudku 139/5/99.Dále jsou předmětem nepeněžitého vkladu finanční investice vcelkové výši Kč 91.000,-, zásoby ve výši Kč 11,016.000,- akrátkodobé pohledávky v částce Kč 6,558.3000,-.Nepeněžitý vklad zakladatele a jediného akcionáře byl oceněndvěma souhrnnými znaleckými posudky soudních znalců, a toznaleckým posudkem soudního znalce ing. Jaroslava Vondrů ze dne25. 4.1999, č. posudku 28/99, částkou 73,216.874,- /slovysedmdessáttři miliony dvěstěšestnáct tisíc osmsetsedmdesátčtyřikoruny české/ a znaleckým posudkem soudního znalce ing. JanyUttlové ze dne 26. 4. 1999, č. posudku 417/15/99, částkou Kč73,260.540,- /slovy sedmddesáttři miliony dvěstěšedesát tisícpětsetčtyřicet korun českých/ a to na podkladě shora citovanýchznaleckých posudků soudních znalců ing. Uttla, ing. Kučery, ing.Uttlové a Dr. Petrové a dále na podkladě ocenění nemovitéhomajetku provedeného ve znaleckých posudcích soudních znalců ing.Bostla a ing. Blažka.Pro zvýšení základního jmění společnosti nepeněžitým vkladembylo použito ocenění nepeněžitého vkladu společnosti Hlubokáa.s. ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava Vondrůze dne 25. 4. 1999, v němž je stanovena nižší hodnotanepeněžitého vkladu, přičemž na vklad se započítává jeho hodnotave výši Kč 52,459.000,-. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů