Základní údaje

Historické adresy

8.10.1999 - 5.2.2004 České Budějovice, Nová ul. 52
8.3.1999 - 8.10.1999 České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7

25190580

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

8. března 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. února 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. února 2004

Historické názvy

8.3.1999 - 5.2.2004

SH-JONATHANN a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 987

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.10.2000 - 5.2.2004

195 000 000 Kč

20.7.2000 - 23.10.2000

110 000 000 Kč

27.4.1999 - 20.7.2000

87 000 000 Kč

13.4.1999 - 27.4.1999

1 000 000 Kč

8.3.1999 - 13.4.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. února 2004 - 5. února 2004 : Vymazává se ke dni 15.10.2003 z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích obchodní společnost SH-JONATHAN a.s.Právní důvod: společnost zanikla s převod... em jmění na jediného akcionáře, společnost RAMILL a.s. se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 1 č.p. 56, PSČ 190 02, IČ 601 92 704, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce 2260. zobrazit více skrýt více
  • 8. října 1999 - 5. února 2004 : Společnost byla založena jediným akcionářem bez výzvy kupisování na základě zakladatelské listiny ze dne 26. 2. 1999 arozhodnutí jediného akcionáře o založení společnosti, schválen... ístanov a volbě orgánů společnosti ze dne 26. 2. 1999. zobrazit více skrýt více
  • 8. srpna 2000 - 23. října 2000 : Jediný akcionář společnost RAMILL a.s. rozhodl o tom, žezákladní jmění společnosti SH-JONATHANN a.s. se zvyšuje o85,000.000,-Kč, tj. slovy osmdesátpětmilionů korun českých nacelkov... ou hodnotu 195,000.000,-Kč, tj. slovyjednostodevadesátpětmilionů korun českých. Upisování akcií nadtuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.Zvýšení základního jmění se provádí upsáním 85 kusů novýchkmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, vejmenovité hodnotě 1 akcie 1,000.000,-Kč, tj. slovy jedenmilionkorun českých bez emisního ážia. Veškeré akcie připadající nazvýšení základního jmění mohou být upsány výhradně peněžitýmivklady.Společnost RAMILL a.s. současně prohlašuje, že upisuje všech 85kusů těchto nových kmenových akcií v listinné podobě, znějícíchna majitele, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 1,000.000,-Kč, tj.slovy jedenmilion korun českých. Částku odpovídající 100%emisního kurzu upsaných akcií uhradí upisovatel společnostRAMILL a.s. na účet č. 152100553/5100 nebo na účet274607370217/0100 ve lhůtě do 30.9.2000. zobrazit více skrýt více
  • 22. února 2000 - 20. července 2000 : Jediný akcionář rozhodl o tom,že základní jmění společnostiSH- JONATHANN a.s. se zvyšuje o 23,000.000,- Kč, tj. slovydvacettřimiliony korun českých na celkovou hodnotu 110,000.000,... -Kč, tj slovy jednostodesetmilionů korun českých. Upisování akciínad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.Zvýšení základního jmění se provádí upsáním 23 kusů novýchkmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, vejmenovité hodnotě l akcie 1,000.000,- Kč, tj. slovy jedenmilionkorun českých, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1,000.000,-Kč, tj slovy jedenmilion korun českých bez emisního ážia.Veškeré akcie připadající na zvýšení základního jmění mohou býtupsány výhradně peněžitými vklady.Společnost RAMILL a.s. současně prohlašuje, že upisuje všech 23kusů těchto nových kmenových akcií v listinné podobě, znějícíchna majitele, ve jmenovité hodnotě l akcie 1,000.000,- Kč, tj.slovy jedenmilion korun českých. Částku odpovídající lOO %emisního kurzu upsaných akcií uhradí upisovatel společnostRAMILL a.s. na účet č. 152100553/5100 ve lhůtě do 30.6.2000. zobrazit více skrýt více
  • 8. října 1999 - 8. října 1999 : Jediným akcionářem společnosti je společnost JONATHANN spol. sr.o., Praha 2 - Vinohrady, Belgická 681/5, IČ 25 07 76 94.
  • 13. dubna 1999 - 8. října 1999 : Na navrhované zvýšení základního jmění o 86,000.000,-Kč budevydáno 860 kusů nových akcií v listinné podobě, znějící namajitele, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,-Kč, s emisnímk... ursem jedné akcie ve výši 100.000,-kč bez emisního ážia. Nebudese jednat o veřejný úpis akcií, neboť stávající akcionáře nebuderealizovat své přednostní právo k úpisu nových akcií, ale vesmyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku učiní prohlášení, najehož zákkladě převezme v plném rozsahu závazek ke splacenívšech nových akcií, podílejících se na zvýšení základního jměnío 86,000.000,-Kč. Jediný akcionář proto v souladu s ustanovením§ 203 odst. 3 písm. d/ obchodního zákoníku rozhodl, že všechnynové akcie nebudou upsány s využitím přednostního právastávajícího akcionáře a budou rozděleny ve smyslu ustanovení §205 obchodního zákoníku. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu,který je tvořen výše uvedenými akciemi, činí dle znaleckéhoposudku AMERICAN APPRAISAL s.r.o., IČ 44 84 70 68 ze dne 30. 9.1999 částku 86,553.360,- Kč a dle znaleckého posudku soudníhoznalce Jaroslava Vorlíčka ze dne 6. 4. 1999, č. 2124-46/99částku 86,553.360,-Kč. Závazek, týkající se navýšení základníhojmění o 86,000.000,-Kč nepeněžitým vkladem, převezme jedinýakcionář, a to JONATHANN spol. s r.o., se sídlem Praha 2,Vinohrady, Belgická 681/5 IČ 25 07 76 94 v souladu s ustanovením§ 205 obchodního zákoníku. Jednatel Ing. Václav Kotal jménemJONATHANN spol. s r.o. prohlašuje, že tato společnost učiníveškeré potřebné právní úkony, směřující ke splacenínepeněžitého vkladu ve výši 86,000,000,-Kč, jež je tvořen výšeuvedenými akciemi ve slastnictví JONATHANN spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
  • 13. dubna 1999 - 8. října 1999 : Zapisuje se toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění obchodní společnosti SH-JONATHANN a.s. se zvyšujeo 86,000.000,-Kč, tj. slovy osm... desát šest miliónů korun českých,a to nepeněžitým vkladem, jež představují akcie, jež vlastníjediný akcionář obchodní společnost JONATHANN spol. s r.o. sesídlem Praha 2, Vinohrady, Belgická 681/5, IČ 25 07 76 94, kdyžse jedná o tyto akcie:společnost kusů ISINODKOLEK a.s. 243234 0009064051Pekárna Liberec a.s. 11834 0005086355Pekárna Žatec a.s. 11214 0005085050Pekárna CHomutov a.s. 51732 0005075358 zobrazit více skrýt více
posunout dolů