0 tis. Kč

Zisk za rok 2010

0 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

11.4.2000 - 6.4.2011 Praha 4, náměstí Hrdinů 3, PSČ 14061
13.4.1999 - 11.4.2000 Praha 4, Zelený pruh 99, PSČ 14050
24.3.1999 - 13.4.1999 Jindřichův Hradec, Vajgar 557, PSČ 37704

25191349

DIČ

Není plátce DPH

20.12.1999 - 15.3.2005

CZ25191349

Datum vzniku

24. března 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

6. dubna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. dubna 2011

Historické názvy

8.11.2000 - 6.4.2011

COMOROS a. s.- " v likvidaci "

24.3.1999 - 8.11.2000

COMOROS a. s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 991

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.4.2000 - 6.4.2011

201 000 000 Kč

24.3.1999 - 11.4.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 6. dubna 2011 - 6. dubna 2011 : Společnost COMOROS a. s.- " v likvidaci " se sídlem Praha 4, náměstí Hrdinů 3, PSČ 140 61, identifikační číslo 251 91 349 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z...  obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 4. května 1999 - 6. dubna 2011 : Obchodní společnost COMOROS a.s., identifikační číslo 25191349se po přenesení příslušnosti od Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích, kde byla zapsána v oddíle B číslo vložky 991,za... pisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodnímsoudem v Praze do oddílu B číslo vložky 5913. zobrazit více skrýt více
  • 4. ledna 2000 - 11. dubna 2000 : Základní jmění bude zvýšeno upsáním nových akcií o částku Kč200.000.000,00 (slovy dvěstěmiliónů korun českých).Úpis akcií nad tuto částku se nepřipouští.Upisovány budou nové kmenov... é akcie v počtu 20.000 (dvacettisíc)kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,00 Kč, akcie budouznít na majitele, budou vydány v listinné podobě a nebudouveřejně obchodovatelné.Přednostní právo dosavadního jediného akcionáře PYRR, s.r.o. kupsání nových akcií se vylučuje souladu s ust. § 204a odst. (5)obchodního zákoníku, neboť je v důležitém zájmu společnostizvýšit základní jmění vkladem pohledávky podle ust. § 59 odst.(7) obchodního zákoníku.Všechny nové akcie budou nabídnuty jedinému určitému zájemci, ato společnosti CETUS a.s., se sídlem Praha 2, Americká 18, IČ47116978. Pokud by nebyly nové akcie zcela tímto zájemcemupsány , bude úpis neúčinný. Úpis dosavadním akcionářem neboveřejný úpis se nepřipouští.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PYRR, s.r.o. vPraze 2, Vinohradská 42, PSČ 120 00. Lhůta pro upisování akciíčiní 14 dnů a počíná dnem následujícím po dni nabytí právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Praze o povolení zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Úpis může skončit i před uplynutím stavené 14denní upisovacílhůty, a to dnem upsání všech nových akcií určitým zájemcem.Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě nových akcií, činí tedy ukaždé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč stejnoučástku 10.000,-Kč.Splacení emisního kursu upsaných akcií je přípustné výhradněnepeněžitým vkladem, a to vkladem pohledávky určitého zájemce aupisovatele - společnosti CETUS a.s. za společností COMOROSa.s., ve smylu ustanovení § 59 odst. (7) obchodního zákoníku.Pohledávka vzniklá z titulu půjčky poskutnuté společností CETUSa.s. společností COMOROS a.s. ve výši 200.000.000,00 Kč nazákladě smlouvy o půjčce ze dne 8.7.1999 bude vložena vnominální hodnotě 200.000.000,00 Kč.Vzhledem k povaze nepeněžitého vkladu - pohledávky vkládanépodle ust. § 59 odst. (7) obch. zákoníku v nominální hodnotě seneprovádí ocenění znalcem, ale existence pohledávky a jejínominální hodnota je doložena zprávou auditora.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 7 dnůod ukončení úpisu. Splacením se rozumí den účinnosti smlouvy opostoupení předmětné pohledávky mezi vkladatelem CETUS a.s. aspolečnosti COMOROS a.s.Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií veshora uvedené lhůtě zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši20% p.a. zobrazit více skrýt více
posunout dolů