Základní údaje

Historické adresy

9.4.1999 - 17.12.2004 České Budějovice, Hroznová 13, PSČ 37001

25192175

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

9. dubna 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. prosince 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. prosince 2004

Historické názvy

7.8.2004 - 17.12.2004

Energetická podílnická a.s. v likvidaci

9.4.1999 - 7.8.2004

Energetická podílnická a. s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 994

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.10.2000 - 17.12.2004

1 030 000 000 Kč

9.4.1999 - 11.10.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 17. prosince 2004 - 17. prosince 2004 : Na základě konečné zprávy likvidátorky o průběhu likvidace a na základě souhlasu správce daně ze dne 14.12.2004 se vymazává Energetická podílnická a.s. v likvidaci, České Budějovic... e, Hroznová 13, PSČ 370 01, IČ 25 19 21 75 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 12. dubna 2000 - 11. října 2000 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 102.900 ks(stodvatisícdevětsetkusů) kmenových akcií na majitele vejmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč(desettisíckorunčeských) v zaknihované ... podobě.Všechny nově upisované akcie budou upsány stávajícím akcionářemobchodní společnosti EWO Beteiligungs AG se sídlemRaiffeisenplatz.1, 4020 Linz, Rakousko, zapsaném v obchodnímrejstříku vedeném u Zemského soudu v Linzi pod č. FN 180679 f suplatněním jeho přednostního práva, když druhý akcionář obchodníspolečnost Energyconsult spol. s r.o. se sídlem Hroznová 13,České Budějovice, IČ 63908298 zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd. C, vložka č.5831 s tím výslovně souhlasí a neuplatňuje své přednostní právona úpis akcií v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti.Místem upisování je sídlo společnosti České Budějovice, Hroznovál3.Lhůta k upisování akcií je stanovena na 14 dní a počíná běžet15. den ode dne zveřejnění výzvy k upisování akcií.Určuje se, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí10.000,- Kč (desettisíckorunčeských).Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdyprovede úpis akcií, emisní kurs všech upisovaných akcií, ato na účet číslo 1000066012/5500 u Raiffeisenbank pobočky ČeskéBudějovice. zobrazit více skrýt více
  • 12. dubna 2000 - 11. října 2000 : Druh cenného papíru: Kmenová akcie ve smyslu § 155 anásl. obch. zák.Emitent: Energetická podílnická a.s.Forma cenného papíru: Na majiteleJmenovitá h... odnota: 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských)Podoba cenného papíru: Zaknihovaný cenný papírDůvod zvýšení základ. Posílení vlastních zdrojů společn.jmění společnosti:Počet: 102.900 ks (stodvatisícdevětsetkusů)Obchodovatelnost: Nejsou veřejně obchodovatelné,bude požádáno o přidělení SINForma splacení: Peněžní zobrazit více skrýt více
  • 12. dubna 2000 - 11. října 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 30. 3. 2000 ozvýšení základního jmění společnosti:Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových a... kcií ve jmenovité hodnotě1,029,000.000,- Kč (jednamiliardadvacetdevětmilionůkorunčeských), přičemž senepřipouští úpis akcií nad navrhovanou částku zvýšení základníhojmění. Výše základního jmění společnosti dosd zapsaná vobchodním rejstříku činí 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) a po zvýšení bude základní jměníspolečnosti činit částku 1,030,000.000,- Kč (jednamiliardatřicetmilionůkorunčeských), která odpovídá součtunynější hodnoty základního jmění a částky upsané dle tohotousnesení. Důvodem navrženého zvýšení je posílení vlastníchzdrojů společnosti.Valná hromada schvaluje upsání akcií za těchto podmínek: zobrazit více skrýt více
posunout dolů