Trendy

296 747 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 906 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

103 728 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 Masarykova 757, 396 01 Humpolec

Historické adresy

27.4.1999 - 2.12.2016 Humpolec, Masarykova 757, okres Pelhřimov, PSČ 39601

25193112

DIČ

od 1.6.1999

CZ25193112

Datová schránka

a74cycp

Historické názvy

10.7.2000 - 1.7.2002

Nová Vysočina a.s.

27.4.1999 - 10.7.2000

AUTO RACEK HOLDING a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1000

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.2.2006

26 000 000 Kč

Historické jmění

4.5.2004 - 10.2.2006

21 200 000 Kč

27.4.1999 - 4.5.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Humpolec

Bankovní účty

zvěřejněno 4.2.2015

242996218 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 035675PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 5) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

18.6.2002 - 29.7.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Masarykova 757, 396 01, Humpolec

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 21. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. ledna 2006 - 10. února 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 5. 1. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál společnosti AUTO RACEK a.s. se sídlem Humpolec, Masarykova 757, PSČ... 396 01, identifikační číslo 25 19 31 12, takto: Částka, o niž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2 obch.z. - se stanoví ve výši 4,800.000,-- Kč. Určuje se - podle § 203 odstavec 2 písmeno a) obch.z. - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2 písmeno b) obch.z. - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 48 (slovy čtyřicet osm) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisovány peněžitými vklady (§ 204a odstavec 1 obch.z.), ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým. Určuje se - podle § 203 odstavec 2 písmeno d) obch.z. - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch.z. ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Určuje se - podle § 203 odstavec 2 písmeno d) obch.z. - že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obch.z. předem určenému zájemci - Ing. Liborovi Rackovi, rodné číslo 66-08-06/0822, bytem Humpolec, Pelhřimovská 1675 (dříve bytem Humpolec, Litochleby 746), PSČ 396 01. Místem - podle § 203 odstavec 2 písmeno e) obch.z. - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář předsedy představenstva AUTO RACEK a.s. v sídle společnosti - Humpolec, Masarykova 757. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4 poslední věta obch.z. (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec 2 písmeno e) obch.z. - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřená razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva - podle § 203 odstavec 2 písmeno e) obch.z. - se stanoví částkou 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec 2 písmeno f) obch.z. - se stanoví takto - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář předsedy představenstva AUTO RACEK a.s. v sídle společnosti - Humpolec, Masarykova 757), lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá Ing. Libor Racek osobě oprávněné jednat jménem společnosti AUTO RACEK a.s. smlouvu o vkladu a předmětný nepeněžitý vklad. Předmětem nepeněžitého vkladu Ing. Libora Racka - podle § 203 odstavec 2 písmeno h) obch.z. - budou jemu náležející nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrální pracoviště v Pelhřimově na listu vlastnictví číslo 2540 pro obec a katastrální území Humpolec jako jiná stavba postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 887/3, jiná stavba postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 887/8, garáž postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 3161, jiná stavba postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 3754, a pozemky označené jako - zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 887/3, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 887/8, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 3161, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 3754, ostatní plocha - manipulační plocha číslo parcelní 175/9, ostatní plocha - manipulační plocha číslo parcelní 175/10, ostatní plocha - manipulační plocha číslo parcelní 175/12, tak jak je tento nehmotný majetek popsán ve znaleckém posudku ze dne 4. 11. 2005 znalce Ing. Martina Hanzelky, PhD. (jmenovaného usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích) zapsaném v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1116-410/05. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 4,800.000,-- Kč (slovy čtyři milióny osm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 48 (slovy čtyřicet osm) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 2004 - 4. května 2004 : Valná hromada den 26.5.2004 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Zvyšuje se základní kapitál společnosti AUTO RACEK a.s. se sídlem Humpolec, Masarykova 7... 57, PSČ 396 01, identifikační číslo 25 19 31 12, takto:Částka, o niž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 20,200.000,- Kč, slovy dvacet miliónů dvě stě tisíc korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií,přičemž upisováno bude 202 (slovy dvě stě dva) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu.Při zachování přednostního práva dosavadních akcionářů by na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bylo možno upsat 20,2 (dvacet celých dvě desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (přičemž upisovat by bylo možné pouze celé akcie).S ohledem na to, že se všichni akcionáři společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písmeno c), § 204 odst. 7), § 220 b odstavec 5) obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií, určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, ale budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - a to z části ve výši maximálně 124 (sto dvaceti čtyř) akcií Ing. Liboru Rackovi, rodné číslo 66-08-06/0822, bytem Humpolec, Litochleby 746, PSČ 396 01,- z části ve výši maximálně 38 (třiceti osmi) akcií společnosti AUTO RACEK HB s.r.o. se sídlem Havlíčkův Brod, Jihlavská 1917, PSČ 280 01, identifikační číslo 64 82 78 79,- z části ve výši maximálně 40 (čtyřiceti) akcií společnosti Nová Vysočina s.r.o. (s dřívější obchodní firmou AUTO RACEK s.r.o.) se sídlem Humpolec, Masarykova 757, PSČ 396 01, identifikační číslo 49 05 09 23.Nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky nebudou. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - žea) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář notáře JUDr. Ladislava Vondráka na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1.b) S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4 poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje,že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - k upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti (46) dnů ode dne začátku této lhůty, přičemž předem určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude nejpozději do tří (3) dnů ode dne podání návrhu doručen návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřený razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz akcií podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku upisovaných bez využití přednostního práva činí 100.000,- Kč slovy jedno sto tisíc korun českých, na jednu akcii.Podle § 203 odstavec 2) písmeno j) obchodního zákoníku se stanoví, že emisní kurz bude splacen- u předem určeného zájemce Ing. Libora Racka, rodné číslo 66-08-06/0822, bytem Humpolec, Litochleby 746, PSČ 396 01, výhradně započtením části peněžité pohledávky Ing. Libora Racka vůči dlužníkovi - společnosti AUTO RACEK a.s., jmenovitě pohledávky vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2003 (kteroužto pohledávku nabyl Ing. Libor Racek na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.1.2004), a to části ve výši 12,400.000,- Kč, slovy dvanáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů