Trendy

48 434 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 832 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

47 401 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.7.2014 č.p. 94, 394 91 Bohdalín

Historické adresy

30.4.1999 - 9.7.2014 Mnich 170, 394 92 Mnich

25193210

DIČ

od 30.4.1999

CZ25193210

Datová schránka

d7su9aq

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1002

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.1.2000

67 766 000 Kč

Historické jmění

30.4.1999 - 24.1.2000

1,694.000,- Kč Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Pelhřimov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 3879040217 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 3.5.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 394 91, Bohdalín 94

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
 • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listinaupisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitouhodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět ahodnot... u nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtupro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné čísloupisovatele-fyzické osoby, obchodní jméno, sídlo a IČupisovatele-právnické osoby, jeho podpis a datum úpisu ( ověřenípodpisu se nevyžaduje).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení záladníhojmění se připouští, jediný akcionář rozhodl,že o konečné částcezvýšení rozhodne představenstvo společnosti.Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : H. Další podmínky upisováníUpisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení,kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodníhorejstříku, bude trvat 5 pracovní... ch dnů, bude probíhat pouze vpracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listinaupisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, tj Mnich 170, 39492 Mnich (okres Pelhřimov). zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : G. Hospodářské využití vkladůHospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku Zemědělského družs... tva Mnich se sídlem v Mnichuza postoupené pohledávky na společnost Zemo - Profit Mnich, a.s., přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, můžespolečnost účelně využít k hospodářské činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : F. Navrhovaná výše emisního kursu.Emisní kurs se pro vklady fyzických osob navrhuje ve výši 100 %nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (t.j. pohledávkyvůči majetku Zeměděl... ského družstva Mnich), emisní kurs se provklad právnické osoby navrhuje ve výši 100 % nominální hodnotyupsaného nepeněžitého vkladu (t.j. souboru nemovitých věcí vevlastnictví Zemědělského družstva Mnich). zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : Zemědělské družstvo Mnich podepíše současně s úpisem i tzv."prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst.2) obchodníhozákoníku, toto bude předáno společnosti Zemo - Profit Mnich a.s.... v okamžiku úpisu v místě úpisu. Místem pro předání nepeněžitéhovkladu budou místa, kde jednotlivé nemovitosti stojí. K předánídojde tentýž den, kdy bude proveden úpis a předáno prohlášenívkladatele. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : Tento majetek byl rovněž oceněn tržními cenami, všechnyvýše specifikované posudky jediný akcionář schvaluje. Pro vkladbudou u souboru uvedených nemovitostí vždy použity hodnotynižš... í, dle ocenění znalce ing. Brázdy, to znamená, že jejichcelková hodnota bude činit 35,767.000,- Kč. Zemědělské družstvoMnich upíše 35.767 kusů akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : Ing.Jiřího Kořínkač.j.22/52/99 ze dne 18.10.99a Ing.Josefa Brázdyč.j.51/23/99 ze dne 18.10.99
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : Ing.Josefa Pfauserač.j.474-41-99 ze dne 15.9.1999č.j.475-42-99 ze dne 15.9.1999č.j.476-43-99 ze dne 12.9.1999č.j.477-44-99 ze dne 15.9.1999č.j.478-45-99 ze dne 9.9.1999č.j.479-46-... 99 ze dne 11.9.1999č.j.480-47-99 ze dne 11.9.1999č.j.481-48-99 ze dne 11.9.1999č.j.482-49-99 ze dne 14.9.1999č.j.483-50-99 ze dne 14.9.1999č.j.484-51-99 ze dne 11.9.1999č.j.485-52-99 ze dne 9.9.1999č.j.486-53-99 ze dne 16.9.1999 zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : Veškerý výše uvedený hmotný majetek, s jehož vkladem vyslovilasvůj souhlas členská schůze Zemědělského družstva Mnich, IČ00 11 15 20, která se konala dne 4. 6. 1999 v Bohdalíně, by... loceněn znaleckými posudky soudních znalců:Oty Uhlíře-č.j.1179 ze dne 26.8.1999, č.j.1180 ze dne 27.8.99č.j.1181 ze dne 28.8.1999, č.j.1182 ze dne 31.8.99č.j.1183 ze dne 3.9.1999, č.j.1184 ze dne 5.9.99č.j.1185 ze dne 11.9.1999, č.j.1186 ze dne 9.9.99č.j.1187 ze dne 11.9.1999, č.j.1188 ze dne 12.9.99č.j.1189 ze dne 13.9.1999, č.j.1190 ze dne 14.9.99č.j.1197 ze dne 15.9.1999; zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : V obci Mnich v katastrálním území Chválkov:- zem. hospod.. budova na st. p. č. 94 ( v účetní evidencivedeno jako kravín Chválkov, sýpka Chválkov);- objekt bydlení na st. p. č. 41 (... v účetní evidenci vedeno jako4 byty Chválkov, škola Chválkov). zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : V obci a katastrálním území Včelnička:- zem. hospod. budova na st. p. č. 105 ( v účetní evidencivedeno jako kravín Včelnička, nový kravín Včelnička, příprav.krmiv Včelnička, rekons... tr. st. kravína Včelnička);- zem. hospod. budova na st. p. č. 104/1, 104/2 a 104/3 ( vúčetní evidenci vedeno jako vepřín Včelnička); zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : V obci a katastrálním území Benešov:- zem. hospod. budova na st. p. č. 73 ( v účetní evidenci vedenojako kolna plechová Benešov);
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : V obci a katastrálním území Bořetín:- zem. hospod. budova na st. p. č. 78 ( v účetní evidenci vedenojako kravín nový Bořetín);- zem. hospod. budova na st. p. č. 80 ( v účetní evide... nci vedenojako výkrm vepřů Bořetín);- zem. hospod. budova na st. p. č. 82 ( v účetní evidenci vedenojako porodna prasat Bořetín); zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : V obci a katastrálním území Bohdalín:- objekt bydlení na st.p. č. 78 ( v účetní evidenci vedeno jakoubytovna Bohdalín škola);- objekt bydlení na st.p. č. 120 a zem. hos.budova na s... t. p. č.121 ( v účetní evidenci vedeno jako 5 bytovka Bohdalín );5 bytovka Bohdalín);- objekt bydlení na st. p. č. 124 a zem. hos. budova na st. p.č. 125 ( v účetní evidenci vedeno jako 6 bytovka Bohdalín);- zem. hospod. budova na st. p. č. 97 ( v účetní evidenci vedenojako drůb. Bohdalín suška lnu;- garáž na st. p. č. 109 ( v účetní evidenci vedeno jako garážeBohdalín);- zem. hospod. budova na st. p. č. 111 ( v účetní evidencivedeno jako suška Bohdalín, šrotovna, rekonstr. sušky Bohdalín);- zem. hospod. budova na st. p. č. 105 ( v účetní evidencivedeno jako sklad píce Bohdalín);- zem. hospod. budova na st. p. č. 130 ( v účetní evidencivedenojako kolna kovová Bohdalín);- ostatní stavební objekt na stp. č. 156 - vodovod Bohdalín( v účetní evidenci vedeno jako vodovod loupárna Bohdalín); zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : E. Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepenežitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků... na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenýmiupisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělskéhodružstva Mnich se sídlem v Mnichu, IČ: OO ll l5 2O (jak jsoujmenovitě uvedeni ve znaleckých posudcích), vůči majetkuZemědělského družstva Mnich se sídlem v Mnichu, IČ: OO ll l5 2O.Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádanépohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněnaznaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu.Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudkysoudních znalců ing. Pavla Josefíka, č.j. 139-52/99 ze dne 25.9. 1999 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1726-161/99 ze dne 29. 9.1999. Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodníhozákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterousvou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Mnich, IČ OO ll l5 2Opostoupí obchodní společnosti Zemo - Profit Mnich a.s., IČ 25 1932 10. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem obchodníspolečnosti Zemo - Profit Mnich a.s., IČ 25 19 32 10. Nepeněžitévklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protožeke zvýšení základního jmění dojde úpisem nepeněžitýchvkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostnímprávu se nepoužije.Dalším předem určeným vkladatelem bude Zemědělské družstvoMnich se sídlem v Mnichu, IČ: OO 11 15 20, které vloží tentosvůj hmotný majetek:V obci a katastrálním území Mnich:- objekt bydlení na st. p. č. 102 (v účetní evidenci vedenojako adm. budova Mnich);- objekt bydlení na st. p. č. 189 a zem. hos. budova na st.p. č. 191 ( v účetní evidenci vedeno jako dvojdomky Mnich);- objekt bydlení na st. p. č. 193 a zem. hos. budova. na st.p. č. 195 ( v účetní evidenci vedeno jako dvojdomky Mnich);- občanská vybavenost na st. p. č. 24/1 ( v účetní evidencivedeno jako škola Mnich);- občanská vybavenost na st. p. č. 170 ( vúčetní evidencivedeno jako mostní váha Mnich);- zem. hospod. budova na st. p. č. 172 ( v účetní evidencivedeno jako porodna prasat Mnich);- zem. hospod. budova na st. p. č. 177 ( v účetní evidencivedeno jako suška obilí Mnich);- zem. hospod. budova na st. p. č. 166 ( v účetní evidencivedeno jako kolna sláma Mnich);- zem. hospod.budova budova na st. p.č. 169 ( v účetníevidenci)vedeno jako kolna strojů Mnich);- zem. hospod. budova na st. p. č. 268/1 ( v účetní evidencivedeno jako seník Mnich);- zem. hospod. budova na st. p. č. 268/2 ( v účetní evidencivedeno jako seník Mnich);- zem. hospod. budova na st. p. č. 217 ( v účetní evidencivedeno jako sklad brambor Mnich);- techn. vybavenost na st. p. č. 258 ( v účetní evidencivedeno jako čerpací stanice Mnich); zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : D. Jmenovitá hodnota a počet nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 61.767 ksnových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus.
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : C. Navrhovaný druh, podoba a forma akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : B. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1,694.000,-Kč na nejméně 63,461.000,- Kč, tj. nejméně o 61,767.000,- Kč, ato upisováním nových ... akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1999 - 24. ledna 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti:A. Dosavadní základní jmění ve výši 1,694.000,- Kč se zvyšujenejméně o 61,767.000,-Kč, přičemž se připouští upi... sování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů