Trendy

57 037 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-16 366 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

59 495 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 14.8.2014 Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

10.7.2012 - 14.8.2014 Mirošovice - Mirošovice, Hrusická 345, PSČ 25166
20.12.1999 - 10.7.2012 Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, okres České Budějovice, PSČ 37341
20.7.1999 - 20.12.1999 Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, okres České Budějovice, PSČ 37401

25197401

DIČ

od 14.9.1999

CZ25197401

Datum vzniku

20. července 1999

Datová schránka

yccdkq2

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1024

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.8.2006

55 000 000 Kč

Historické jmění

20.5.2004 - 1.8.2006

50 000 000 Kč

6.2.2002 - 20.5.2004

28 000 000 Kč

20.2.2001 - 6.2.2002

24 000 000 Kč

27.12.1999 - 20.2.2001

5,000.000,- Kč Kč

20.7.1999 - 27.12.1999

1,000.000,- Kč Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 7.12.2016

2501049872 / 2010

Provozovny

od 20.7.1999

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lesní 691, 373 41, Hluboká nad Vltavou

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 14. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 14. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. června 2006 - 1. srpna 2006 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 1. 6. 2006 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z č... ástky Kč 50,000.000,- (slovy padesátmilionůkorun českých) o částku Kč 5,000.000,- (slovy pětmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na majitele v počtu 5 kusů, označené čísly 00051 až 00055, jmenovitá hodnota jedné akcie bude činit Kč 1,000.000,- (slovy jedenmilionkorun českých). Emisní ážio nevznikne. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro stávajícího akcionáře se vylučuje. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice, Lannova 3, číslo účtu 205175488/0300, jinak je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 2004 - 20. května 2004 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 30.3.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář společnosti České lesy a.s. rozhodl při výkonu... působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 28,000.000,- Kč o částku 22,000.000,-Kč ( slovy dvacetdvamilionů korun českých) na částku 50,000.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b)základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisování bude 22 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč ( slovy jedenmilion korun českých) nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele a mají listinnou podobu. 2. Jediný akcionář společnosti České lesy a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti dále takto: a/ veškeré nově upsané akcie, t.j. všech 22 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč ( slovy jedenmilion korun českých) znějící na majitele v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti M Saturn s.r.o. , IČ 14 88 92 93, Praha 10, Soumarská 973, b/ zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti České lesy a.s. - Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41 c/ emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem určeného zájemce společnosti M Saturn s.r.o., IČ 14 88 92 93, Praha 10, Soumarská 973 d/ předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to : - budova č.p. 185 ( bydlení ) na parcele č. st. 740, budova č.p. 338 ( bydlení ) na parcele č.st. 505, budova č.p.691 (bydlení ) na parcele č.st. 821, budova bez čp/če ( tech. vyb. ) na parcele č. st. 311, budova č.p. 691 ( bydlení ) na parcele č. st. 821, budova čp./če ( tech. vyb. ) na parcele č.st. 312, rozestavěná budova ( zem. stav.) na parcele č.st. 313, budova bez čp./če ( obč. vyb.) na parcel č.st.698, budova bez čp/če ( garáž ) na parcele č.st. 741, budova bez čp/če ( garáž ) na parcele č.st. 742, rozestavěná stavba ( jiná stavba ) na č.st. 782 ( pozemek jiného vlastníka ), rozestavěná stavba ( jiná stavba ) na čt. st. 783 ( pozemek jiného vlastníka ), budova bez čp/če ( les. hosp.) na parcele č.st. 997, budova bez čp/če ( les. hosp. ) na parcele č.st. 1082 a rozestavěná budova ( tech. vyb. ) an parcele č.st. 1286 a pozemky č. parc. st. 740, č. parc. st. 505, parc. st. 821, č. parc. st. 311, č. parc. st. 312, č. parc. st. 313, č. parc. st. 698, č.parc. st. 741, č. parc. st. 742, č. parc. st. 997, č.parc. st. 1082 a č. parc. st. 1286 a dále pozemky vost. pl. č. parc. 448, ost. pl. č. parc. 447/3, ost. pl. č. parc. 477/6, ost. pl. č. parc. 477/7, ost. pl. č. parc. 477/11, ost. pl. č. parc. 1127/3, ost. pl. č. parc. 1127/5, ost. pl. č. parc. 1128/1, ost. pl. č. parc. 1128/2 a ost. pl. č. parc. 1902 a pozemek ve zjednosušené evidenci - původ pozemkový katastr č. parc. 1441/47 vše v kat. úz. Hluboká nad Vltavou, když tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České Budějovice, v katastru nemovitostí pro obec a kat. úz. Hluboká nad Vltavou na LV č.2163, - pozemky č. parc. st. 136 ( zast. pl. a nádvoří ) č. parc. st. 138/2 ( zast. pl. a nádvoří ) a č. parc. 234/12 ( ost. pl. ), vše v kat. úz. Purkarec, když tyto nemovitosti jsou zapsány u Ktastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České Budějovice, v katastru nemovitostí pro obec Hluboká nad Vltavou a kat. úz. Purkarec na LV č.232. - pozemek č.parc. 95/1 ( ost. pl. ) v kat. úz. Ševětín, když tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České budějovice, v katastru nemovitostí pro obec a kat. úz. Ševětín na LV č. 1090. - předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky soudního znalce Ivana Blažka jmenovitého za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1.3.2004, spis. zn. Nc 1520/2004, č. posudku 4137-067/04 ze dne 24.3.2004 a č. posudku č. 4138/068 ze dne 29.3.2004 na částku celkem 22,154.740,-Kč ( slovy dvacetdvamilionůjednostopadesátčtyřitisícsedmsetčtyřicet korun českých ) f/ za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost určenému zájemci hromadnou akcii označenou poř. č. 29-50 serie E, představující 22 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč ( slovy jedne milion korun českých). g/ rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány určenému zájemci jako protiplnění v částce 154.740,-Kč ( slovy jednostopadesátčtyřitisíc korun českých ) se použije v souladu s ust. § 163a odst. 3 a článkem XII. odstavec 8/ stanov společnosti na tvorbu rezervního fondu. 3. Jediný akcionář společnosti České lesy a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o schválení shora uvedeného nepeněžitého vkladu určeného zájemce a dále o schválení písemné zprávy představenstva společnosti České lesy a.s. dle ust. § 204 odst.2/obch. zák. o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2001 - 6. února 2002 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne8.11.2001 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto:l. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti Čes... ké lesy a.s. ze stávajících Kč 24,000.000,--(slovy dvacetčtyřimiliony korun českých) o Kč 4,000.000,--(slovy čtyřimiliony korun českých) na celkovou částku ve výši Kč28,000.000,-- (slovy dvacetosmmilionů korun českých).2. Upisování akcií nad částku navrhovaného základního kapitáluse nepřipouští.3. Základní kapitál se zvyšuje úpisem 4 ks akcií o jmenovitéhodnotě po Kč 1,000.000,--, když se jedná o kmenové akcie,znějící na majitele, v listinné podobě, které mají charakterveřejně neobchodovatelných cenných papírů.4. Jediný akcionář má právo upsat nové akcie společnosti svyužitím přednostního práva peněžitým vkladem. Nové akcie jemožno upsat v sídle společnosti, v kanceláři prokuristy, a to velhůtě dvou měsíců, přičemž počátek této lhůty je shodný s třetímpracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabyde právnímoci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře vůči společnosti z titulu smluv o půjčkách na provozníčinnost ze dne 27.12.2000 ve výši 1,000.000,-- Kč a ze dne5.11.2001 ve výši 3,000.000,-- Kč proti pohledávce na splaceníemisního kurzu upsaných akcií.6. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě dvouměsíců, přičemž počátek této lhůty je shodný se třetím pracovnímdnem následujícím po dni, ke kterému nabyde právní mocirozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrhsmlouvy předkládá na počátku uvedené lhůty jediný akcionář,který je návrhem smlouvy vázán po dobu výše uvedené lhůty.Vyslovuje se souhlas s uvedeným započtením, když společnost jezavázána návrh akceptovat ve lhůtě dvou měsíců od zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejtříku. Započítává se základ pohledávky jedinéhoakcionáře, přičemž ta zaniká ke dni uzavření smlouvy o započtenípohledávek. Za jediného akcionáře podepisuje smlouvu zmocněnecJUDr. Slówik, za společnost prokurista ing. Balák. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2000 - 20. února 2001 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 16. 10.2000 rozhodl o zvýšení základního jmění takto:1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti České ... lesy a. s. ze stávajících Kč 5,000.000,-(slovy pětmilionůkorun českých) o Kč 19,000.000,- (slovydevatenáctmilionůkorun českých) na celkovou částku ve výši24,000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimilionykorun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeného základníhojmění se nepřipouští.2. Základní jmění se zvyšuje úpisem 19 ks akcií o jmenovitéhodnotě po Kč 1,000.000,-, když se jedná o kmenové akcie,znějící na majitele, v listinné podobě, které mají charakterveřejně neobchodovatelných cenných papírů.3. Jediný akcionář má přednostní právo upsat nové akciespolečnosti s využitím přednostního práva peněžitým anepeněžitým vkladem, přičemž předmětem nepeněžitého vkladu jepohledávka vkladatele - jediného akcionáře ve výši 11,000.000,-Kč, slovy jedenáctmilionůkorun českých, kterou má jedinýakcionář CARADELL INVESTMENTS Ltd. vůči obchodní společnostiČeské lesy a. s. na základě poskytnuté půjčky podle smluv opůjčkách ze dne 13. 1. 2000 ve výši 1,000.000,- Kč a 1,000.000,-Kč, ze dne 4. 2. 2000 ve výši 3,000.000,- Kč, ze dne 10. 2. 2000ve výši 1,000.000,- Kč, ze dne 10. 4. 2000 ve výši 1,500.000,-Kč, ze dne 18. 5. 2000 ve výši 500.000,- Kč, ze dne 13. 6. 2000ve výši 2,000.000,- Kč a ze dne 7. 7. 2000 ve výši 1,000.000,-Kč. Výše peněžitého vkladu bude činit 8,000.000,- Kč. Nové akciebude možno upsat v sídle společnosti, v kanceláři prokuristy, ato ve lhůtě dvou měsíců, přičemž počátek této lhůty je shodný s10tým pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabudeprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Stanovuje se,že splacení emisního kurzu emitovaných akcií je přípustnénepeněžitým vkladem se souhlasem jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady společnosti kapitalizací pohledávkyjediného akcionáře dle § 59 odst. 7 obch. zák. a peněžitýmvkladem a že emisní kurz každé upsané akcie činí Kč 1,000.000,-(slovy jedenmilionkorun českých).4. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií.Emisní kurz akcií splácených peněžitým vkladem musí být splacenna účet společnosti u České spořitelny a. s., pobočka ČeskéBudějovice, č. ú. 2472260/0800, a to před upsáním akcií. Emisníkurz akcií splácených nepeněžitým vkladem bude splacen účinnostísmlouvy o postoupení pohledávky, která nastane před upsánímakcií.5. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.6. Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty společnosti CARADELL INVESTMENTS Ltd. Tentozájemce je oprávněn upsat akcie společnosti. Nové akcie budemožno upsat v sídle společnosti, v kanceláři prokuristy, a to velhůtě dvou měsíců, přičemž počátek této lhůty je shodný s 10týmpracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nedošlo k upsáníakcií s využitím přednostního práva. Emisní kurz všech novýchakcií splácených peněžitým vkladem musí být splacen na účetspolečnosti u České spořitelny a. s., pobočka České Budějovice,č. ú. 2472260/0800, a to před upsáním akcií. Emisní kurz akciísplácených nepeněžitým vkladem bude splacen účinností smlouvy opostoupení pohledávky, která nastane před upsáním akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 1999 - 27. prosince 1999 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne8.12.1999 rozhodl o zvýšení základního jmění takto:1.Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnostiČeské lesy... a.s. ze stávajících Kč 1,000.000,-(slovyjednohomilionukorun českých) o 4,000.000,-Kč (slovyčtyřimilionykorun českých) na celkovou částku ve výši5,000.000,-Kč (slovy pětmilionůkorun českých). Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšeného základního jmění senepřipouští.2.Základní jmění se zvyšuje úpisem 4.000 ks akcií o jmenovitéhodnotě po Kč 1.000,-, když se jedná o kmenové akcie, znějící namajitele, v listinné podobě, které mají charakter veřejněneobchodovatelných cenných papírů.3. Jediný akcionář má přednostní právo upsat nové akciespolečnosti s využitím přednostního práva. Nové akcie bude možnoupsat v sídle společnosti, v kanceláři prokuristy, a to ve lhůtědvou měsíců, přičemž počátek této lhůty je shodný s 10týmpracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právnímoci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Stanovuje se, žesplacení emisního kurzu emitovaných akcií je přípustnépeněžitými vklady a že emisní kurs každé upsané akcie činí1.000,-Kč(slovy jedentisíckorun českých).4. Upisovatel je povinnen splatit emisní kurz upsaných akcií.Emisní kurz všech nových akcií musí být splacen na účetspolečnosti u Erste Bank Sparkassen a.s., pobočka ČeskéBudějovice, č.ú. 2472260/4400, a to před upsáním akcií.5.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.6. Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty společnosti CARADELL INVESTMENTS Ltd. Tentozájemce je oprávněn upsat akcie společnosti. Nové akcie budemožno upsat v sídle společnosti, v kanceláři prokuristy, a to velhůtě dvou měsíců, přičemž počátek této lhůty je shodný s 10týmpracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nedošlo k upsáníakcií s využitím přednostního práva. Emisní kurz všech novýchakcií musí být splacen na účet společnosti u Erste BankSparkassen a.s., pobočka České Budějovice, č.ú. 2472260/4400, ato před upsáním akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů