Trendy

127 806 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

2 268 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

83 706 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

25.4.2002 - 9.7.2012 Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 30100
3.5.2000 - 25.4.2002 Plzeň, Edvarda Beneše 23, okres Plzeň-město, PSČ 32061
8.9.1999 - 3.5.2000 Plzeň, Úslavská 32, okres Plzeň-město, PSČ 30144
31.12.1996 - 8.9.1999 Plzeň, Wenzigova 3, okres Plzeň-město

25205960

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1997 - 9.7.2012

CZ25205960

Datum vzniku

31. prosince 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. července 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. července 2012

Historické názvy

16.10.2006 - 9.7.2012

Plzeňské služby a. s.

3.5.2000 - 16.10.2006

Plzeňská distribuce tepla, a. s.

31.12.1996 - 3.5.2000

THERMTRANS, a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 595

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.10.2010 - 9.7.2012

34 000 000 Kč

31.12.1996 - 27.10.2010

6 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Historické provozovny

13.11.2006 - 9.7.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Edvarda Beneše 430/23, 320 00, Plzeň - Doudlevce

... více provozoven (celkem 33) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 9. července 2012 - 9. července 2012 : Společnost Plzeňské služby a.s. se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni v důsledku jejího zániku vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností ... Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, IČ 49790480. Jmění zanikající společnosti přešlo na nástupnickou společnost, která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2011 - 9. července 2012 : Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností ke dni 1.7.2011 část podniku společnosti Plzeňské služby a. s. označená jako PS a.s. II prodána společnosti Plzeňské služby - sprá... va nemovitostí s.r.o., IČ 279 80 502. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2010 - 27. října 2010 : Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská a.s. rozhodlo dne 20.7.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské služby a.s.:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z... 6.800.000,-- Kč (šesti milionů osmi set tisíc korun českých) o 27.200.000,-- Kč (dvacet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 272 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - druh, forma a podoba akcie: kmenová, na jméno, listinná - emisní kurs jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Důvod zvýšení základního kapitálu: Posílení vlastního kapitálu a snížení výše závazku společnosti vůči jedinému akcionáři započtením jeho pohledávky proti povinnosti splatit emisní kurs akcií a tím zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - místo: Sídlo společnosti Plzeňské služby, a.s., se sídlem Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň - lhůta: dva týdny počínaje dnem následujícím po doručení písemné výzvy adresované akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k uzavření smlouvy o úpisu akcií - na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 1000,-- Kč připadá právo upsat 0,04 (čtyři setiny) nově emitované akcie - způsob oznámení počátku lhůty: písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - druh, forma a podoba akcie: kmenová, na jméno, listinná-emisní kurs jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií:- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty jedině jedinému předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., IČ: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ: 304 10, která je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392.-místo: Sídlo společnosti Plzeňské služby, a.s., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň-lhůta: dva týdny - způsob oznámení o počátky lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určenému zájemci k uzavření smlouvy o úpisu akcií - emisní kurs jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) Emisní kurs všech akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. Schvaluje se možnost započtení části peněžité pohledávky jediného akcionáře Plzeňská teplárenská, a.s. vůči společnosti Plzeňské služby a.s. z titulu nevyplacené dividendy ve výši ke dni 30.4.2009 celkem 79.814.487,31 Kč (slovy sedmdesát devět milionů osm set čtrnáct tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a třicet jeden haléř), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto akcionářem, existence pohledávky a možnost jejího započtení podle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku je doložena zvláštní zprávou auditora HZ Plzeň spol. s r.o., Nepomucká 10, Plzeň, zpracovanou dne 5. června 2009 prostřednictvím auditora Ing. Michaela Ledviny. Důvodem pro souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení této pohledávky a je v důležitém ekonomickém zájmu společnosti, neboť společnost nemá zdroje k finančnímu plnění celého tohoto svého závazku a jeho plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Pravidla postupu pro úpis akcií, pro uzavření smlouvy o úpisu akcií a smlouvy o započtení: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto akcionáři lhůtu čtrnácti (14) dnů k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií k uzavření smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2009 - 7. listopadu 2009 : Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská a.s. jako jediný akcionář rozhodlo dne 9.6.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské služby a. s.: Základní kapitál sp... olečnosti se zvyšuje ze 6.800.000,-- Kč (šesti milionů osmi set tisíc korun českých) o 27.200.000,-- Kč (dvacet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na 34.000.000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií:- počet akcií: 272 kusů akcií- jmenovitá hodnota jedná akcie: 100.000,-- Kč(jedno sto tisíc korun českých)- druh, forma a podoba akcie: kmenová, na jméno, listinná- emisní kurs jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)Důvod zvýšení základního kapitálu:Posílení vlastního kapitálu a snížení výše závazku společnosti vůči jedinému akcionáři započtením jeho pohledávky proti povinnosti splatit emisní kurs akcií a tím zvýšení finanční stability společnosti.Přednostní práva stávajících akcionářů:Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovití hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva- místo: Sídlo společnosti Plzeňské služby, a.s., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň- lhůta: dva týdny počínaje dnem následujícím po doručení písemné výzvy adresované akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k uzavření smlouvy o úpisu akcií- na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 1000,-- Kč připadá právo upsat 0,04 (čtyři setiny) nově emitované akcie- způsob oznámení počátku lhůty: písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů- jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)- druh, forma a podoba akcie: kmenová, na jméno, listinná- emisní kurs jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií:- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty jedině jedinému předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392.- místo: Sídlo společnosti Plzeňské služby, a.s., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň- lhůta: dva týdny- způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určenému zájemci k uzavření smlouvy o úpisu akcií- emisní kurs jedné akcie: 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)Emisní kurs všech akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. Schvaluje se možnost započtení části peněžité pohledávky jediného akcionáře Plzeňská teplárenská, a.s. vůči společnosti Plzeňské služby, a.s. z titulu nevyplacené dividendy ve výši ke dni 30.4.2009 celkem 79.814.487,31,-- Kč (slovy sedmdesát devět milionů osm set čtrnáct tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a třicet jedna haléř), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto akcionářem, existence pohledávky a možnost jejího započtení podle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku je doložena zvláštní zprávou auditora HZ Plzeň spol. s r.o., Nepomucká 10, Plzeň, zpracovanou dne 5. června 2009 prostřednictvím auditora Ing. Michaela Ledviny. Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení této pohledávky a je v důležitém ekonomickém zájmu společnosti, neboť společnost nemá zdroje k finančnímu plnění celého tohoto svého závazku a jeho plnění by značně ztížilo pozici společnosti.Pravidla postupu pro úpis akcií, pro uzavření smlouvy o úpisu akcií a smlouvy o započtení: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto akcionáři lhůtu čtrnácti (14) dnů k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií k uzavření smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
posunout dolů