Trendy

123 606 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

272 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

232 086 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 30.1.1997 Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 36009

25206621

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1997 - 9.5.2017

CZ25206621

Datum vzniku

30. ledna 1997

Datová schránka

y65ez76

Historické názvy

30.1.1997 - 25.5.2005

Prádelna a čistírna Zlatohlávek a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 565

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.1.2007

183 801 000 Kč

Historické jmění

16.5.2006 - 8.1.2007

52 790 000 Kč

30.1.1997 - 16.5.2006

4 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Historické provozovny

5.2.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Sportovní 574/15, 360 01, Karlovy Vary - Drahovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2006 : Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, IČ 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnosti PRATEX SOKOLOV, spol. s r.o., se sí Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, IČ 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnosti PRATEX SOKOLOV, spol. s r.o., se sí...dlem Sokolov, Hornická 2157, PSČ 356 01, IČ 453 52 879, v důsledku jejího zrušení s převodem jmění na společníka. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2006 : Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnost Karlovarská prádeln Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnost Karlovarská prádeln...a s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 31 189, v důsledku jejího zrušení s převodem jmění na společníka. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. listopadu 2006 - 8. ledna 2007 : Valná hromada společnosti LUKR prádelenská a.s. rozhodla dne 20.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto:1. Základní kapitál akciové společnost... i LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 131.011.000,- Kč (jednostotřicetjedna milionů jedenáct tisíc korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 52.790.000,- Kč (padesátdva milionů sedmsetdevadesát tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 183.801.000,- Kč (jednostoosmdesáttři milionů osmsetjedna tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a v celkovém počtu 131.011 (jednostotřicetjedna tisíc jedenáct) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a jejich převoditelnost bude omezena v souladu s ustanovením článku 4 bod 19 a bod 20 stanov společnosti, tedy vázána na podmínku souhlasu představenstva s převodem akcií. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie.3. Oba akcionáři společnosti, kteří vlastní 100 % (sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením podle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, tvořícím obsah tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, přednostního práva na upisování akcií vzdali.4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).5. Upsání všech 131.011 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to:- 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to společnosti L U K R , a.s., se sídlem Chodová Planá, Pohraniční stráže 192, IČ 252 30 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785 (dále též jen "Určitý zájemci č. 1");- 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to Ing. Karlu Krištofovi, r.č. 480125/092, bytem Chodová Planá 204 (dále též jen "Určitý zájemce č. 2").6. Akcie je možné upsat v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Tomka, na adrese Karlovy Vary, Polská 4, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určitým zájemcům.7. Určitý zájemce č. 1 a Určitý zájemce č. 2 upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení zájemci Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni.9. Pro případ, že 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů nových akcií bude zcela uspáno Určitým zájemcem č. 1, schvaluje valná hromada společnosti, že Určitý zájemce č. 1 splatí celý emisní kurs 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů kmenových akcií, nekótovaných, emitovaných v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem sestávajícím se z nemovitého majetku, jmenovitě:stavby:- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St. 443/9, pozemku parc.č. St.443/25, pozemku parc.č. St.443/26,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/10,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/11,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/12,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/13,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/15,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/16,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/17,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/18,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/19,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/20,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/22,- objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/23,pozemky:- pozemek parc.č. St. 443/9 o výměře 1448 m2,- pozemek parc.č. St. 443/10 o výměře 357 m2,- pozemek parc.č. St. 443/11 o výměře 358 m2,- pozemek parc.č. St. 443/12 o výměře 359 m2,- pozemek parc.č. St. 443/13 o výměře 358 m2,- pozemek parc.č. St. 443/15 o výměře 366 m2,- pozemek parc.č. St. 443/16 o výměře 351 m2,- pozemek parc.č. St. 443/17 o výměře 236 m2,- pozemek parc.č. St. 443/18 o výměře 62 m2,- pozemek parc.č. St. 443/19 o výměře 18 m2,- pozemek parc.č. St. 443/20 o výměře 466 m2,- pozemek parc.č. St. 443/22 o výměře 235 m2,- pozemek parc.č. St. 443/23 o výměře 129 m2,vše v obci a katastrálním území Chodová Planá, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 536. Takto označený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1466/59/06 ze dne 15.11.2006 vyhotoveným Ing. Václavem Peleškou, znalcem k podání znaleckého posudku jmenovaným usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 170/2006. Dle znaleckého posudku byla zjištěna hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 58.653.000,- Kč (padesátosm milionů šestsetpadesáttři tisíc korun českých).10. Pro případ, že 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určitým zájemcem č. 2, připouští se započtení pohledávky Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 72.358.000,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc korun českých), která vznikla jako závazek společnosti LUKR prádelenská a.s. zaplatit Ing. Karlu Krištofovi úplatu ve výši 72.358.904,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc devětsetčtyři korun českých) za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31. července 2006, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem č. 2 upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem č. 2 převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 11.11.2006, byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci č. 2, a to jako co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady.11. Emisní kurs 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v bodě 10 tohoto rozhodnutí.12. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci č. 2 současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 20. března 2006 - 16. května 2006 : Dne 05. 03. 2006 obchodní společnost L U K R , a.s., jediný akcionář společnosti LUKR prádelenská a.s., r o z h o d l v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu spol... ečnosti LUKR prádelenská a.s. takto:Základní kapitál společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), a to tímto způsobem:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Společnosti se schvaluje ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosmmilionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých ), tzn. že dosavadní základní kapitál Společnosti ve výši 4,010.000,- Kč (čtyři miliony deset tisíc korun českých) bude po zvýšení činit 52,790.000,- Kč (padesátdvamilionů sedmsetdevadesát tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií Společnosti, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), v počtu 48.780 (čtyřicetosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů akcií, ve formě jedné hromadné akcie emitované ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších právních předpisů. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, s právy vymezenými stanovami Společnosti, nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva, nebudou kótované. Převoditelnost nových akcií bude omezena podle ustanovení článku 4 bod 19 a bod 20 stanov Společnosti a vázána na podmínku souhlasu představenstva Společnosti s převodem akcií.3. Jediný akcionář Společnosti se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 ObchZ, které tvoří obsah článku prvního tohoto notářského zápisu.4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).5. Upsání všech 48.780 (čtyřicetosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci, a to panu Milanu Kožíškovi, r.č. 710405/3231, trvale bytem: 54 Durham Court, Graham street, Sliena, Malta (dále také jen "Určitý zájemce").6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti LUKR prádelenská a.s., tzn. na adrese Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci.7. Určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ.8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí Společnost Určitému zájemci písemným oznámením, zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určitému zájemci do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni.9. Pro případ, že všechny nové akcie budou zcela upsány Určitým zájemcem, se připouští započtení pohledávek Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), které vznikly na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi AB Bankou a.s. a Josefem Zlatohlávkem, když závazky z této smlouvy o úvěry přešly na společnost LUKR prádelenská a.s. na základě vkladu podniku pana Josefa Zlatohlávka do společnosti LUKR prádelenská a.s., když Určitý zájemce vstoupil do postavení věřitele Společnosti na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 8. prosince 2005, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 24. 02. 2006 (dvacátéhočtvrtého února roku dvatisícešest), byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.10. Emisní kurs všech nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v odstavci 9 tohoto rozhodnutí.11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle odstavců 7 a 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání v odstavci 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo Společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů