Trendy

318 865 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

392 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

203 681 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.2.2015 Nádražní 166, Sušice II, 342 01 Sušice

Historické adresy

16.5.2011 - 12.2.2015 Sušice, Nádražní 166, PSČ 34201
1.5.1997 - 16.5.2011 Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 34253

25209779

DIČ

od 1.7.1997

CZ25209779

Datum vzniku

1. května 1997

Datová schránka

wtdchhp

Historické názvy

30.5.2002 - 20.7.2005

SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s.

20.5.2002 - 30.5.2002

"SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s."

1.5.1997 - 20.5.2002

Dřevařská výroba Sušice, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 622

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.1.2010

115 500 000 Kč

Historické jmění

10.2.2005 - 27.1.2010

75 500 000 Kč

20.6.2003 - 10.2.2005

62 500 000 Kč

14.12.1998 - 20.6.2003

51 500 000 Kč

1.5.1997 - 14.12.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sušice

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

SK7575000000004017426938

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • T. G. Masaryka 788, 347 01, Tachov

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. prosince 2009 - 27. ledna 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti SOLODOOR a. s. konaná dne 1.12.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním osmdesáti nových akcií takto:1. Základní kapitál ... společnosti SOLODOOR a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 252 09 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 622, dále jen "společnost", se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč, slovy čtyřicet miliónů korun českých, z původní výše 75.500.000,- Kč, slovy sedmdesát pět miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši 115.500.000,- Kč, slovy jedno sto patnáct miliónů pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Bude vydáno osmdesát (80) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, které nebudou kótované, dále také jen "nové akcie".3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je společnost European Property Group, a.s., IČ: 269 22 452, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4128, dále také jen "Určitý zájemce" nebo "společnost European Property Group, a.s.".4. Lhůta pro upsání akcií Určitému zájemci činí čtrnáct (14) dní a počne běžet dnem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude Určitému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upsání akcií. Nové akcie společnosti budou Určitým zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle Určitého zájemce v průběhu lhůty pro upsání akcií.5. Emisní kurs všech nových akcií je roven součtu jejich jmenovitých hodnot a bude splacen započtením níže specifikovaných peněžitých pohledávek Určitého zájemce za společností proti peněžité pohledávce společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií.6. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií o jmenovité hodnotě každé ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, proti níže specifikovaným pohledávkám Určitého zájemce za společností, v celkové výši 40.000.000,- Kč, slovy čtyřicet miliónů korun českých, vzniklých:- z Licenční smlouvy o ochranných známkách uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za užívání ochranných známek a práv za rok 2007 a rok 2008 ve výši určené znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 12.751.942,42 Kč, slovy dvanáct milionů sedm set padesát jeden tisíc devět set čtyřicet dva a 42/100 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 4.012.867,07 Kč, slovy čtyři miliony dvanáct tisíc osm set šedesát sedm a 7/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 8.739.075,35 Kč, slovy osm milionů sedm set třicet devět tisíc sedmdesát pět a 35/100 korun českých, dosud trvá;- ze Smlouvy o podílu na zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a.s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek za rok 2007 a rok 2008 ve výši určené znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 35.739.525,85 Kč, slovy třicet pět milionů sedm set třicet devět tisíc pět set dvacet pět a 85/100 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 12.038.601,20 Kč, slovy dvanáct milionů třicet osm tisíc šest set jedna a 20/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 23.700.924,65 Kč, slovy dvacet tři milionů sedm set tisíc devět set dvacet čtyři a 65/100 korun českých, dosud trvá;- z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a Určitým zájemcem jako prodávajícím dne 28. 7. 2009, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit Určitému zájemci kupní cenu za soubor movitých věcí - dopravní prostředky a technická zařízení v celkové výši 1 124 420,- Kč, slovy jeden milión jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých, přičemž tato pohledávka dosud nebyla uhrazena, a to ani částečně;- z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s., IČ: 282 72 315, se sídlem Brno, Rybnická 132/126, PSČ 634 00, jako prodávajícím dne 29. 7. 2009 a z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s. jako prodávajícím dne 20. 8. 2009, ze kterých vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit společnosti TOSTEPTAN a. s. kupní cenu za soubor movitých věcí a hmotného investičního majetku v celkové výši 9 636 739,- Kč, slovy devět miliónů šest set třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 3.200.000,- Kč, slovy tři milióny dvě stě tisíc korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 6.436.739,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, dosud trvá, přičemž tato pohledávka společnosti TOSTEPTAN a. s. za společností SOLODOOR a. s. ve výši 6.436.739,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, byla dne 1. 9. 2009 postoupena podle článku II. odst. (5) Dohody o způsobu úhrady závazku uzavřené mezi společností TOSTEPTAN a.s. jako postupitelem a Určitým zájemcem jako postupníkem na Určitého zájemce.7. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. Určitý zájemce uzavře se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Valná hromada schvaluje vydání osmdesáti (80) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, Určitému zájemci, a to za peněžitý vklad splacený započtením pohledávek ve výši 40.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2005 - 10. února 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. rozhodla na svém jednání 8. 12. 2004 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti u... pisováním nových akcií takto: Základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. se zvyšuje o částku 13.000.000,- Kč, slovy třináct milionů korun českých, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány nepeněžitými vklady (bez využití přednostního práva dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku) - nemovitostmi obchodní společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., IČ 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, čp. 834, PSČ 602 00, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Sušice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Sušice nad Otavou na LV č. 5401. Jedná se o budovu bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemek v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcelu č. 509/16 o výměře 3691 m2. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 2328-157/04 znalce Karla Kopače ze dne 21. 9. 2004 částkou 13.346.810,- Kč. Za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, a to společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., vydáno 26 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle shora uvedeného znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí 346.810,- Kč. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60, odst. 1 obchodního zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tedy budovy bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemku v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcely č. 509/16 o výměře 3691 m2, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do šedesáti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2003 - 20. června 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. rozhodlana svém jednání dne 30.10.2002 v souladu s ust. § 203 obchod.zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti u... pisovánímnových akcií takto:- základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. budezvýšen o částku Kč 11.000.000,-, upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie budou upsány nepeněžitými vlady (bez využitípřednostního práva dle ust. - 204a obchodního zák.) -nemovitostmi obchodní společnosti SOLO a.s., IČ 45 35 91 56, sesídlem Brno, Příkop 6, PSČ 604 35, zapsanými na LV č. 61 vedenémpro k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, a tohalou postavenou na pozemku st. p.č. 509/17, pozemkem st. p.č.509/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.602 m2, pozemkemst. p.č. 509/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.223 m2 ačástmi pozemku p.č. 2096/13 - ostatní plocha označenýmigeometrickým plánem pro rozdělení pozemku vypracovaným dne29.1.2002 obchodní společností SORS s.r.o., se sídlem Sušice, NaHrázi 270/II, pod č. 1672-10/2002 jako pozemek p.č. 2096/28 -ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 974 m2 a pozemekp.č. 2096/29 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 335m2 s tím, že nemovistosti byly oceněny posudkem znalce, panaKarla Kopače, bytem Sušice II, Volšovská čp. 861, jmenovanéhosoudem na částku 11.333.850,- Kč, dle vypracovaného znaleckéhoposudku č. 1923-185/02,- za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli,společnosti SOLO a.s., vydáno 22 kusů kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě,emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovitéhodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vladu dle znaleckéhoposudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činíKč 333.850,-,- obchodní společnost SOLO a.s. je povinna upsat akcie,nejpozději do 30-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabudeprávní moci v sídle společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s., se sídlemv Sušici, Nádražní 166/II,- nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášenívkladatele dle ust. § 60 odst. 1 obch. zákoníku, v platnémznění, a předmětných nemovitostí, tj. haly postavené na pozemkust. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č.509/3, pozemku p.č. 2096/28 a pozemku p.č. 2096/29 vše v k.ú.Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, společnosti vjejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do60-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
  • 8. července 1998 - 14. prosince 1998 : 1) Jediný akcionář Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 v působnosti valné hromady podle§ 190 obch. zák. dne 11.6.1998 rozhodl v souladu s § ... 203 och.zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti Dřevařská výrobaSušice, a.s. upisováním nových akcií takto:a) základní jmění společnosti 1.000.000,- Kč se zvyšuje o částku50.500.000,- Kč (slovy padesátmilionůpetsettisíc korun českých)na částku 51.500.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští,b) upisováno bude 50.500 ks nových kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihovanépodobě,c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jedinýakcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařskávýroba Sušice, a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., velhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právnímoci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle §203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze, s využitím přednostníhopráva, upsat 2.020 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě1.000,- kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podoběemisním kurzem 1,15. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch.zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 20.200 ks akciíemisním kurzem 1,15. Emisní ážio činí 3.030.000,- Kč,d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch.zák.,e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhatv pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice,a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnůpočínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesenípříslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4obch. zák.Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu,získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částkyzapočítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí1,1356. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 30.300ks akcií. Emisní ážio činí 4.109.000,- Kč,f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva budesplacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši23.230.000,- kč na účet společnosti č. 9869730297/0100 vedený uKomerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisunových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdélevšak do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využitípřednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitýmvkladem ve výši 34.409.000,- Kč v sídle společnosti Dřevařskávýroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/IIbezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205obch.zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v §204 a § 60 odst. 1 obch.zák., předáním písemného prohlášeníspolu s předáním nemovitostí,g) akcie nového druhu nebudou vydány,h) akcie upisované bez využití přednostního práva budouupisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s§ 59 odst. 3 obch.zák., dvěma znaleckými posudky znalců:Františka Poláka, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV. zedne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 555/4/98znaleckého deníku a Václava Řeřichy, bytem Tajanov č. 42, 330 01Klatovy ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 3692znaleckého deníku.Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckýchposudcích, tj. hlavní stavby a stavební pozemky. Nemovitostijsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušicea.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušicea katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickýmplánem pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření stavebzpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1297 - 260/97 ze dne10.11.1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, spřiřazenými novými parcelními čísly takto:- p.č. 509/13 o výměře 7980 m2 - zastavěná plocha, průmyslovýobjekt s objekty hlavní stavby č. 50 přířezovna, č. 56kombinované nosníky,- p.č. 509/14 o výměře 2253 m2 - zastavěná plocha - dvůrNepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák. znalcioceněny tržní cenou takto:- František Polák - 34.409.000,- Kč- Václav Řeřicha - 34.465.542,- Kč, přičemž nepeněžitý vklad seoceňuje částkou 34.409.000,- Kč, která odpovídá nižšímu údaji zedvou znaleckých posudků. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídáemisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem.ch) upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení přijatérozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního jmění (záměr) bude zapsáno do obchodníhorejstříku,i) emisní ážio ve výši 7.139.000,- Kč bude, po splacení vkladů aprávní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, převedeno do kapitálového fonduspolečnosti.j) vlastnické právo k nemovitostem nabývá společnost vklademvlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemnéhoprohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem.2) Jediným akcionářem společnosti je: Solo Sušice a.s., sesídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů