Trendy

46 185 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 053 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

60 451 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2016 Luční 425/15, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

19.5.1997 - 28.11.2016 Plzeň, Luční 15, okres Plzeň-město, PSČ 30164

25210068

DIČ

od 1.7.1997

CZ25210068

Datová schránka

gcpdvpy

Historické názvy

19.5.1997 - 30.9.1997

ELIS CONTROL a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 631

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.6.2017

10 294 800 Kč

Historické jmění

10.4.2002 - 21.6.2017

4 289 500 Kč

30.9.1997 - 10.4.2002

85 790 000 Kč

19.5.1997 - 30.9.1997

3 410 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

721614379 / 0800

Provozovny

od 21.1.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Padochovská 1164/35, 664 12, Oslavany

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. června 2017 : Valná hromada obchodní společnosti ELIS PLZEŇ a.s. přijala dne 15.6.2017 toto usnesení:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6 005 300,-- Kč, tj. z částky 4 289 500,- Valná hromada obchodní společnosti ELIS PLZEŇ a.s. přijala dne 15.6.2017 toto usnesení:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6 005 300,-- Kč, tj. z částky 4 289 500,-...- Kč na celkovou částku 10 294 800,-- Kč, a to z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce za rok 2016, ve vlastním kapitálu společnosti. b) Vlastním zdrojem, z něhož se základní kapitál zvyšuje, jsou ostatní kapitálové fondy a nerozdělený zisk minulých let, vykázané v účetní závěrce společnosti, zpracované za rok 2016 ke dni 31.12.2016, položka A.II.2.1. - Ostatní kapitálové fondy a položka A.IV.1. - Nerozdělený zisk minulých let. Výše ostatních kapitálových fondů činí ke dni zpracování této účetní závěrky celkem 4 236 000,- Kč a ke zvýšení základního kapitálu se použije v celém rozsahu, výše nerozděleného zisku minulých let činí ke dni zpracování této účetní závěrky celkem 8 785 000,-- Kč a ke zvýšení základního kapitálu se použije v rozsahu 1 769 300,- Kč. Obě položky tak postačují ke zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 6 005 300,-- Kč. Uvedená účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Ivanem Vičarem, VEGA AUDIT auditorská a poradenská kancelář, IČO: 11409886, se sídlem Pod Dubovkou 84/7, 301 00 Plzeň Lhota, evidenční číslo auditora 0128, a to zprávou auditora ze dne 22.5.2017, s druhem výroku: bez výhrad. c) Jmenovitá hodnota akcií společnosti se zvýší takto: - jmenovitá hodnota všech 49 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč se zvýší na 1 200,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 3 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč se zvýší na 12 000,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 5 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč se zvýší na 120 000,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 8 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč se zvýší na 1 200 000,-- Kč. d) Lhůta k předložení akcií společnosti za účelem vyznačení jejich vyšší jmenovité hodnoty činí 3 měsíce ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve lhůtě určené valnou hromadou předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. Nepředloží-li akcionář akcie ve lhůtě, nevykonává až do jejich předložení akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 uvedeného zákona. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2014 : Stanovy podmiňují převoditelnost akcií souhlasem představenstva Společnosti. Souhlas představenstva, ani jiného orgánu Společnosti se nevyžaduje v případě, dochází-li k převodu akc Stanovy podmiňují převoditelnost akcií souhlasem představenstva Společnosti. Souhlas představenstva, ani jiného orgánu Společnosti se nevyžaduje v případě, dochází-li k převodu akc...ií na manžela nebo jeho potomky. Neurčují, v jakých případech a za jakých podmínek je představenstvo povinno souhlas udělit ani za jakých podmínek je povinno souhlas odmítnout. Nerozhodne-li představenstvo Společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu akcie udělit, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií a další podrobnosti jsou uvedeny v §272, odst. 3, zákona o obchodních korporacích. Převede-li akcionář akcie v rozporu s výše uvedeným ustanovením stanov, je převod akcií neplatný. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 6. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2001 - 10. dubna 2002 : Valná hromada dne 23.10.2001 schválila usnesení o sníženízákladního kapitálu společnosti dle následujících ustanovení:a) Důvod snížení základního kapitálu: úhrada stávající a budou... cíúčetní ztráty způsobené převážně účetními odpisy nehmotnéhovkladu do základního kapitálu. K této úhradě bude použita celáčástka odpovídající snížení základního kapitálu. V souladu s§ 216a odst. 4 zák. č. 513/91 Sb. v platném znění nesmí být vsouvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékolivplnění ve prospěch akcionářů.b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál sesnižuje z 85 790 000,- Kč na 4 289 500,- Kč.c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížení jmenovité hodnoty akcie z 10 000,- Kč na 500,- Kč.d) Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně: lhůta propředložení listinných akcií k výměně se stanoví pro akcionáře na90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského souduv Plzni, obchodní rejstřík, o zápisu snížení základního kapitáludo obchodního rejstříku. Do deseti dnů od právní moci rozhodnutíKrajského soudu v Plzni o snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku představenstvo vyzve akcionáře k předloženílistinných akcií k výměně. Výzva bude provedena doporučenýmdopisem na adresu nebo sídlo akcionáře, nebo osobním předánímvýzvy jednotlivým akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 30. září 1997 : Zvýšení základního jmění bude provedeno vkladem části podnikuobchodní společnosti ELIS Plzeň, spol. s r.o.. Tento nepeněžitývklad je oceněn dvěma znaleckými posudky na částku82 387... 538,96.- Kč, valná hromada toto ocenění schválila.Součástí vkladu je i vklad obchodního jména ELIS Plzeň.Místo upisování akcií: sídlo společnosti 301 64 Plzeň, Luční 15Lhůta pro upsání nových akcií: začíná první den a končíšestnáctý den po nabytí právní moci zápisu usnesení valnéhromady o výšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 30. září 1997 : Usnesení řádné valné hromady, konané dne 17.7.1997, o zvýšenízákladního jmění: základní jmění se zvyšuje o 82.380.000,- Kčnepeněžitým vkladem dle následujících zásad:Přednostní prá... vo na upsání nových akcií stávajícími akcionáři jevyloučenoNepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšeníPočet nových akcií: 8 238 ks kmenových akciíJmenovitá hodnota nových akcií: 10 000,- KčDruh nových akcií: veřejně neobchodovatelnéForma nových akcií: znějící na jménoPodoba nových akcií: listinnéVeškeré akcie budou upsány obchodní společnosti ELIS Plzeň,spol. s r.o., se sídlem 301 64 Plzeň, Luční 15, IČO 00 47 76 30,zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni v oddíleC, vložka 221. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů