Trendy

141 382 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 510 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

80 018 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 28.5.2014 Česká 1, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary

Historické adresy

1.9.2011 - 28.5.2014 Karlovy Vary - Tašovice, Česká 1, PSČ 36018
19.9.2001 - 1.9.2011 Karlovy Vary - Tašovice, Česká čp. 1, PSČ 36018
17.3.1998 - 19.9.2001 Karlovy Vary, Stará Kysibelská 23, PSČ 36009

25219740

DIČ

od 16.4.1998

CZ25219740

Datová schránka

5zbgnjm

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 643

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.6.2014

3 500 000 Kč

Historické jmění

26.6.2013 - 27.6.2014

3 500 000 Kč

21.3.2013 - 26.6.2013

3 500 000 Kč

19.9.2001 - 21.3.2013

1 000 000 Kč

17.3.1998 - 19.9.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Bankovní účty

zvěřejněno 14.11.2013

4200429870 / 6800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Česká 1, 360 18, Karlovy Vary - Tašovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. ledna 2013 - 2. května 2013 : Náhradní valná hromada společnosti THERMIA-BAU a.s. konaná dne 30.11.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:(1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze st... ávající výše 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 2.500.000,00 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), tedy na částku 3.500.000,00 Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých), a to úpisem nových kmenových akcií znějících na jméno formou peněžitých vkladů.(2) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je provedení opatření, kdy podle mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.08.2012 dosáhla celková ztráta společnosti takové výše, která podle ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku vyžaduje přijetí odpovídajícího opatření k udržení vlastního kapitálu a základního kapitálu společnosti. Současně pak získání finančních prostředků z úpisu nových akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti posílí cash-flow společnosti a umožní v takovém rozsahu krytí závazků společnosti.(3) Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií znějících na jméno s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.(4) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a v celkovém počtu 2.500 (dva tisíce pět set) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti, a to včetně omezení převoditelnosti akcií podle ustanovení čl. 6.8. stanov společnosti a vázanost na podmínku souhlasu představenstva společnosti s převodem akcií. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 zák. č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie.(5) Upisování nových kmenových akcií při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady ani započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.(6) Při upisování nových kmenových akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti mají akcionáři předností právo upsat všechny nové kmenové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadají 2,5 (dvě celé a pět desetin) nové kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.Místem upsání akcií je advokátní kancelář JUDr. Pavla Tomka, se sídlem Karlovy Vary, Polská 4, přičemž akcie lze v níže uvedené lhůtě upisovat v pracovní dny, od 8.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta pro výkon přednostního práva k upisování činí 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne, kdy bude představenstvem společnosti písemně akcionářům společnosti zapsaným v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti oznámen počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií. Toto oznámení bude představenstvem společnosti odesláno akcionářům nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dní ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.(7) Všechny nové kmenové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva akcionářů nebo u kterých nebude včas a řádně splacen emisní kurz upsaných akcií ani v dodatečné lhůtě, nabídne představenstvo předem určeným zájemcům, kterými budou ti akcionáři, kteří využili svého přednostního práva na úpis akcií v plném rozsahu. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcům činí 14 (čtrnáct) kalendářních dní a počíná běžet dnem odeslání písemné výzvy představenstva formou doporučené zásilky na adresu určených zájemců. Nově upisované akcie nebudou nabízeny k upsání na základě veřejné nabídky.(8) Emisní kurs upsaných nových kmenových akcií je akcionář, který uplatnil přednostní právo, nebo předem určený zájemce určený dle bodu 7, který upsal nové akcie, povinen splatit: (a) v rozsahu 30 % hodnoty emisního kurzu ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne úpisu akcií na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti č.ú.: 107-3254940207/0100 zřízený u Komerční banky, a.s.; a (b) v rozsahu 70 % hodnoty emisního kursu ve lhůtě nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne úpisu akcií, a to na účet společnosti.(9) Představenstvo společnosti se pověřuje, aby v souladu s ustanovením § 205 odst. 2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ve formě notářského zápisu přijato rozhodnutí, kterým bude potvrzeno, že všechny nové akcie byly upsány v souladu se zákonem, stanovami, a rozhodnutími příslušných orgánů společnosti o zvýšení základního kapitálu, pokud budou upsány všechny nové kmenové akcie při zvýšení základního kapitálu a pokud současně bude splacen celý emisní kurz nových kmenových akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů