Trendy

1 359 199 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

67 997 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 378 788 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.4.2014 Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

22.8.2001 - 7.4.2014 Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 30323
1.5.1998 - 22.8.2001 Plzeň, Denisovo nábřeží č. 12, okres Plzeň-město, PSČ 30323

25220683

DIČ

od 1.5.1998

CZ25220683

Datová schránka

ed5fpw5

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 710

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.6.2017

973 014 000 Kč

Historické jmění

1.6.2011 - 20.6.2017

1 015 014 000 Kč

14.8.2006 - 1.6.2011

481 352 000 Kč

22.8.2001 - 14.8.2006

447 478 000 Kč

21.5.1999 - 22.8.2001

441 757 000 Kč

1.5.1998 - 21.5.1999

5 757 920 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 4.11.2017

117884153 / 0300

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 22.1.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jižní Předměstí 2964, 301 00, Plzeň

... více provozoven (celkem 137) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2017 : Na společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Parking Plzeň s.r Na společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Parking Plzeň s.r....o., se sídlem Podmostní 2399/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, identifikační číslo 290 88 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23965. Rozhodným dnem fúze je dle schváleného projektu fúze 1. 1. 2017. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2016 : Dne 16.11.2016 rozhodlo statutární město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopr Dne 16.11.2016 rozhodlo statutární město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopr...avní podniky, a.s., o snížení základního kapitálu společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 42.000.000,- Kč, tj. z částky 1.015.014.000,- Kč na částku 973.014.000,- Kč, představující součet jmenovitých hodnot 42 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím 42 000 kusů akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy adresovaného jedinému akcionáři dle ustanovení § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 2. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 1.000 Kč. 3. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvolnění prostředků vázaných v základním kapitálu společnosti za účelem jejich výplaty jedinému akcionáři - městu Plzni, který tyto finanční prostředky použije k úhradě kupní ceny nemovitosti - pozemku parc.č. 6281/1 o výměře 10331 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Plzeň, a to včetně všech součástí, příslušenství a sítí nacházejících se na pozemku, tj. venkovního osvětlení v počtu 16 ks vč. sloupů a elektrických rozvodů s nimi souvisejících, oplocení vč. podezdívky a dešťové kanalizace, jejíž kupní cena činí 42.000.000,- Kč. V souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 464 ze dne 8.9.2016 úhrada kupní ceny za nemovitost bude provedena formou vzájemného započtení pohledávky města Plzeň (finanční plnění ze smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu) a pohledávky PMDP, a.s. (finanční plnění z kupní smlouvy za prodej nemovitosti). K započtení pohledávek dojde 60. den ode dne účinnosti snížení základního kapitálu PMDP, a.s. 4. Akcionář - město Plzeň předloží společnosti PMDP, a.s. 42 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. 42 000 000 Kč ve lhůtě do 90 dnů od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti.5. Jediný akcionář schvaluje veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu uvedený v příloze č. 2 usnesení Rady města Plzně ze dne 16.11.2016.6. Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 535 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to nejdříve den následující po podání návrhu na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva města Plzně k nemovitosti do katastru nemovitostí podle kupní smlouvy.7. Jediný akcionář schvaluje, s účinností k zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, změnu stanov společnosti, a to čl. 2 Základní kapitál a akcie a čl. 7 - Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování, uvedenou v příloze č. 1 usnesení Rady města Plzně ze dne 16.11.2016. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. března 2013 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 27.9.2012, uzavřené mezi společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 303 23 Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 27.9.2012, uzavřené mezi společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 303 23..., IČ: 25220683, jako prodávající a společností Bammer trade a.s., se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, V Bezovce 1523/9, PSČ 301 00, IČ: 28522761, jako kupující, byla prodána část podniku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., označená jako "Výrobně technický úsek", která představuje samostatnou organizační složku podniku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., společnosti Bammer trade a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. července 2014 - 25. dubna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 10. července 2014 - 25. dubna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 8. října 2010 - 1. června 2011 : Dne 23.9.2010 rozhodlo statutární město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopra... vní podniky, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ve smyslu § 203 a násl. obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem takto: Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., z důvodu potřeby posílení ekonomických ukazatelů společnosti a z důvodu získání majetku - nepeněžitého vkladu, který společnost potřebuje a v současné době již využívá pro své podnikání, představující majetek sloužící k provozování městské hromadné dopravy v městě Plzni, spočívající v administrativní budově, měnírnách a vozovně Slovany. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem akcií z částky 481.352.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát jedna milionů tři sta padesát dva tisíc korun českých) o částku 533.662.000,-- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých) na částku 1.015.014.000,-- Kč (jedna miliarda patnáct milionů čtrnáct tisíc korun českých).Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvody zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jsou uvedeny v písemné zprávě představenstva společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ze dne 20.09.2010, vypracované v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, přičemž základním důvodem je skutečnost, že vkládaný nepeněžitý vklad bude sloužit k zajištění bankovního úvěru, který bude společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. čerpat za účelem rozvoje vozového parku společnosti.Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, kterým je Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1 (dále jen "jediný akcionář"), úpisem nových akcií, a to z částky 481.352.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát jedna milionů tři sta padesát dva tisíc korun českých) o částku 533.662.000,-- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých) na částku 1.015.014.000,-- Kč (jedna miliarda patnáct milionů čtrnáct tisíc korun českých). Přednostní právo na upisování akcií je z důvodu úpisu akcií nepeněžitým vkladem vyloučeno. Upisování akcií se nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 533.662 (pět set třicet tři tisíc šest set šedesát dva) kusů kmenových akcií vydaných na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude 533.662.000,-- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých).Způsob upsání akcií: Všechny upisované akcie budou upsány jediným akcionářem, Statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs upisovaných akcií: Místem upisování akcií bude sídlo společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12. Lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů a počne běžet ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. oznámí jedinému akcionáři - městu Plzeň, počátek běhu lhůty pro upsání akcií předložením návrhu smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude 15 (patnáct) dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. částce 533 662 000,- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých). Schvaluje se úpis všech akcií nepeněžitým vkladem tedy, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude v celém rozsahu splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který společnost může hospodářsky využít a v současné době již využívá pro své podnikání.Nepeněžitý vklad se splácí v sídle společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů od dne upsání akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 533.662 (pět set třicet tři tisíc šest set šedesát dva) kusů kmenových akcií vydaných na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.Popis nepeněžitého vkladu: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující movité a nemovité věci, a to včetně jejich součástí a příslušenství:C) Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň - město na níže uvedených listech vlastnictví, a to: - na LV č. 1, pro katastrální území Plzeň, budova č.p. 2137(stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3957, část obce Východní Předměstí, budova bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3956/1, budova bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3956/3, budova bez č.p. /č.e. (objekt občanské vybavenosti) stojící na pozemku parc. č. 3958/8, budova bez č.p. /č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3959, budova bez č.p. /č.e. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3956/4, budova č.p. 920 (stavba pro administrativu) stojící na pozemcích parc. č. 976/1, 976/2 a 976/3, část obce Východní Předměstí, budova č.p. 439 (rodinný dům) stojící na pozemku parc. č. 11705, část obce Severní Předměstí, budova bez č.p. /č.e. (stavba technického vybavení) stojící na pozemku parc. č. 6077/2, pozemek parc. č. 3955/1 (ostatní plocha) o výměře 10765m2, pozemek parc. č. 3956/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3346 m2, pozemek parc. č. 3956/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2, pozemek parc. č. 3956/2 (ostatní plocha) o výměře 7525 m2, pozemek parc. č. 3956/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 701 m2, pozemek parc. č. 3957 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3857 m2, pozemek parc. č. 3958/1 (ostatní plocha) o výměře 11775 m2, pozemek parc. č. 3958/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 205 m2, pozemek parc. č. 3959 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 530 m2, pozemek parc. č. 5520/8 (ostatní plocha) o výměře 1112 m2, pozemek parc. č. 976/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 901 m2, pozemek parc. č. 976/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 93 m2, pozemek parc. č. 976/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 m2, pozemek parc. č. 981/19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2, pozemek parc. č. 981/20 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, pozemek parc. č. 11705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1772 m2, pozemek parc. č. 11703/2 (ostatní plocha) o výměře 1450 m2, pozemek parc. č. 6077/1 (ostatní plocha) o výměře 435 m2, pozemek parc. č. 6077/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 284 m2.- na LV č. 1, pro katastrální území Bolevec: budova č.p. 1575 (stavba pro výrobu a skladování) stojící na pozemku parc. č. 3616, část obce Bolevec, pozemek parc.č. 3616 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 435 m2, - na LV č. 1, pro katastrální území Skvrňany: budova č.p. 667 (stavba technického vybavení) stojící na pozemku parc.č. 1060/1, část obce Skvrňany, pozemek parc.č. 1060/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1697 m2, - na LV č. 1, pro katastrální území Lobzy: budova bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 413/3, pozemek parc. č. 411 (ostatní plocha) o výměře 630 m2, pozemek parc. č. 413/1 (ostatní plocha) o výměře 121 m2, pozemek parc. č. 413/2 (ostatní plocha) o výměře 247 m2, pozemek parc. č. 413/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 314 m2, pozemek parc. č. 413/4 (ostatní plocha) o výměře 31 m2, pozemek parc. č. 414/2 (ostatní plocha) o výměře 447 m2. Stavby nezapsané v katastru nemovitostí: nacházející se v katastrálním území Plzeň: stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 5520/8, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 5520/8, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 5520/8, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3958/1, stavba stojící na pozemku parc.č. 3956/2 a parc.č. 3955/1 (plechová hala), stavba oplocení Areálu vozovny Slovany, stavba montážní koleje nacházející se na pozemku parc.č. 3956/1, stavba točnice pro svážení podvozku nacházející se na pozemku parc.č. 3956/1, stavba točnice pro svážení podvozku nacházející se na pozemku parc.č. 3957, stavba kanalizační přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 3956/2, stavba dešťové kanalizace nacházející se na pozemku parc.č. 5520/8, stavba optického propojení objektů PMDP v délce celkem 390 m nacházející se na pozemcích parc.č. 3958/1, 3958/8, 3959, 5520/8, 3955/1, 3957 a 3956/1, stavba veškerých montážních kolejí nacházejících se v areálu Slovany a uvnitř hal na pozemcích parc.č. 5520/8, parc.č. 3958/1, parc.č. 3956/2, parc.č. 3955/1, parc.č. 3956/3, parc.č. 3956/1 a parc.č. 3957, stavba veškerých trolejí nacházejících se v areálu Slovany a uvnitř hal na pozemcích parc.č. 5520/8, parc.č. 3958/1, parc.č. 3956/2, parc.č. 3955/1, parc.č. 3956/3, parc.č. 3957 a parc. č. 3956/1, stavba malé vodní elektrárny nacházející se v budově č.p. 920 stojící na pozemcích parc.č. 976/1, 976/2 a 976/3, ostatní vedlejší stavby k hlavní stavbě č.p. 439 stojící na pozemku parc.č. 11705, stavba opěrné zdi budovy bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) stojící na pozemku parc.č. 6077/1, stavba vodovodní přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, stavba oplocení nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, stavba příjezdové komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, stavba telefonní přípojky nacházející se na pozemku č. 6077/1, stavba kanalizační přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, nacházející se v katastrálním území Skvrňany - stavba plynové přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 1060/1, nacházející se v katastrálním území Lobzy - stavba vodovodní přípojky nacházející se na pozemcích parc.č. 413/4 a parc.č. 411, stavba příjezdové komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 413/2, stavba kabelové přípojky nízkého napětí nacházející se na pozemku parc.č. 411, stavba telefonní přípojky nacházející se na pozemku č. 411.D) Movité věci: nacházející se v areálu Slovany, katastrální území Plzeň, a to: rozvaděč elektrického zařízení nacházející se v DP vozovna Slovany, zařízení odsávání elektroskříní tramvají nacházející v budově bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc.č. 3956/3 v k.ú. Plzeň, vzduchotechnické zařízení pro linkovou údržbu nacházející se v budově č.p. 2137 (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc.č. 3957, zvedáky pro tramvaje nacházející se v budově č.p. 2137 (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc.č. 3957 (1 sada, 12 kusů), nacházející se v areálu Bolevec, katastrální území Bolevec, a to: veškerá technologie nacházející se v budově č.p. 1575 (stavba pro výrobu a skladování) stojící na pozemku parc.č. 3616, nacházející se v areálu Hydro, katastrální území Plzeň, a to: veškerá technologie nacházející se v budově č.p. 920 stojící na pozemku parc.č. 976/1, 976/2, 976/3, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, elektrodispečink v budově č.p. 920 stojící na pozemku parc.č. 976/1, parc.č. 976/2, 976/3, dálkový spínač sekcí Slovany - Hydro, dálkové měření spotřeby, dálkové ovládání měníren, požární signalizace k dálkovému měření, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1 (velín), pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu (velín), nacházející se v areálu Lochotín, katastrální území Plzeň, a to: veškerá technologie nacházející se v budově č.p. 439 stojící na pozemku parc.č. 11705, 3 ks transformátorů nacházející se v budově č.p. 439 stojící na pozemku parc.č. 11705, nacházející se v areálu Zátiší, katastrální území Skvrňany, 6 ks svodičů předpětí, veškerá technologie nacházející se v budově č.p. 667 stojící na pozemku parc.č. 1060/1, nacházející se v areálu Bory, katastrální území Plzeň, veškerá technologie nacházející se ve stavbě technického vybavení bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 6077/2, nacházejí se v areálu Lobzy, katastrální území Lobzy, 4 ks svodičů předpětí, veškerá technologie nacházející se ve stavbě pro dopravu bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 413/3. Výše uvedený nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 246/56/2010, vypracovaném společností ZNALEX, s.r.o., IČ: 260 99 306, se sídlem Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, ze dne 16.08.2010, jmenovanou za tímto účelem pravomocným Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 207/2010-15, ze dne 28.07.2010 a pravomocným Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 213/2010-13, ze dne 12.08.2010, na částku ve výši 533 662 000,-- Kč (slovy: pět set třicet tři miliónů šest set šedesát dva tisíc korun českých). V tomto znaleckém, posudku je v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 Obchodního zákoníku uvedeno, že na základě použitých metod ocenění odpovídá hodnota nepeněžitého vkladu alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 2006 - 14. srpna 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Na základě usnesení Rady města Plzně ze dne 23. 3. 2006 číslo 340, rozhoduji o zvýšení základ... ního kapitálu následujícím způsobem:1. Rozsah zvýšení základného kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku 33. 874. 000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů osm set sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští .3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba všech upisovaných akcií 33.874 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)4. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií:Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má jediného akcionáře, může tento upsat všechny akcie ve lhůtě 3 (slovy: tří) týdnů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00h. do 16.00h. (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin).Lhůta počíná běžet 5 (slovy: pátý) den po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku.5. Způsob, jak bude akcionáři počátek lhůty oznámen:Akcionáři bude oznámen počátek lhůty pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií doporučeným dopisem na adresu sídla.6. Počet nových akcií, které lze upsat na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých):Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,0757 nových akcií, upisovat lze pouze celé akcie.7. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, emisní kurs všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcie: kmenováForma akcie: na majitelePodoba akcie: zaknihovanáEmisní kurz akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)8. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:5 (slovy: pátý) den po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a o kterém bude akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu sídla.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky:Připouští se možnost splacení emisního kurzu upsaných akcií akcionářem, Statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370, výhradně započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu s tím, že se jedná o pohledávky v celkové výši 33.874.424,- Kč (slovy: třicet tři milionů osm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta dvacet čtyři koruny české), přičemž tato pohledávka bude započtena zčásti ve výši 33.874.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů osm set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), zbývající část ve výši 424,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet čtyři koruny české) bude převedena na účet upisovatele, číslo 19-1120311/0100, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od účinného zvýšení základního kapitálu společnosti. Tato pohledávka vznikla na základě:1. Smlouvy o převodu elektronické podoby projektu - Plzeňská karta, uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080, a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683, ze dne 30. 6. 20052. Kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683, ze dne 30. 6. 20053. Smlouvy o postoupení licencí uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683 a obchodní společností Perfect System, s.r.o. se sídlem Praha 5, Holubova 2517/4, IČ: 26480981, ze dne 30. 6. 20054. Smlouvy o postoupení licencí uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683, ze dne 30. 6. 20055. Smlouvy o převodu práv k ochranné známce, uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683 ze dne 30. 6. 20056. Smlouvy o převodu doménového jména, uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683 ze dne 30. 6. 2005 splatné ke dni 31. 12. 2005 (slovy: třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího pátého) a dále smlouvy o postoupení pohledávky (souhrnu pohledávek) uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a Statutárním městem Plzeň, IČ: 000753770, ze dne 23. 12. 2005.7. Pravidla postupu při uzavření smlouvy o započtení jsou následující:a) Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne provedení řádného úpisu akcií tímto akcionářemb) Návrh smlouvy předloží akcionáři společnost do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne provedení úpisu tímto akcionářemc) Smlouva musí mít písemnou formud) Smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a společnost obdrží tři vyhotoveníPředstavenstvo společnosti podá do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříkuPředstavenstvo společnosti uveřejní informace o přednostním právu ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obch. zák. způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady bezprostředně po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku . zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů