Základní údaje

Historické adresy

27.3.2004 - 1.11.2008 Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69801
21.4.1998 - 27.3.2004 Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 33842

25220896

DIČ

Není plátce DPH

20.1.2003 - 1.11.2008

CZ25220896

Datum vzniku

21. dubna 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2008

Historické názvy

21.4.1998 - 1.11.2008

Hutní energetika a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 724

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.6.2007 - 1.11.2008

32 780 000 Kč

13.8.2003 - 12.6.2007

1 000 000 Kč

21.4.1998 - 13.8.2003

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2008 - 1. listopadu 2008 : Ostatní skutečnosti:Společnost byla zrušena bez likvidace fúzí, sloučením s nástupnickou společností - Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 607 04 012, se sídlem ... Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 12, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1326 a to podle Smlouvy o fúzi ze dne 25.07.2008. zobrazit více skrýt více
  • 26. dubna 2007 - 12. června 2007 : Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:- důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace sp... olečnosti,- základní kapitál bude zvýšen nepeněžitými vklady,- určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku níže uvedených nemovitostí, a to společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ: 253 32 473,- navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí 31,780.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští,- navrhovaný druh, podoba, forma jmenovitá hodnota a počet nových akcií: kmenové, listinné, na jméno a to 31 (slovy: třicet jedna) kusů o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 780.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát tisíc korun českých),- lhůta a místo pro upsání nových akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem,- výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. u 31 (slovy: třiceti jedna) kusů akcií 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 1 (slovy: jeden) kus nové akcie a u 1 (slovy: jednoho) kusu akcie 780.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát tisíc korun českých) na tento kus akcie,- místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: sídlo společnosti - Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne upsání akcií,- nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 32,780.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých),- nové akcie budou upsány tímto nepeněžitým vkladem:výlučný vlastník nemovitostí:Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ: 253 32 473, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 926předmět nepeněžitého vkladu:nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 3596 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, pro obec, k.ú. a okres SokolovBudovy- Sokolov, č.p. 1590, způsob využití - administrativa, na p.č. 1620/1- budova bez čp/če, způsob využití - doprava, na pozemku st. p.č. 878/7Pozemky- p.č. 871/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8047 m2- p.č. 871/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 935 m2- p.č. 878/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1568 m2- p.č. 878/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2- p.č. 1620/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35767 m2- p.č. 1620/21, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o vým. 502 m2Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí: 31,784.720,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých) a je určeno znaleckým posudkem číslo 7731/086/07 soudního znalce Ing. Františka Obdržálka ze dne 27.3.2007 (slovy: dvacátého sedmého března dva tisíce sedm).Společnost Hutní energetika a.s. tyto nemovitosti přijímá v hodnotě 31,780.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů