Trendy

135 908 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

18 154 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

316 214 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.7.2015 Vranovská 142, 345 22 Poběžovice

Historické adresy

1.12.1998 - 31.7.2015 Poběžovice, Vranovská 142, okres Domažlice, PSČ 34522

25227131

DIČ

od 1.12.1998

CZ25227131

Datum vzniku

1. prosince 1998

Datová schránka

6kudsce

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 762

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.1998

135 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Domažlice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5486200207 / 0100

Provozovny

od 19.10.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 345 22, Poběžovice - Zámělíč

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. června 2017 - 13. prosince 2017 : Valná hromada obchodní společnosti Druhá Poběžovická, a.s., IČO 252 27 131, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzn... i, oddíl B, vložka 762 (dále jen Společnost), konaná dne 31. 05. 2017 (třicátého prvního května roku dva tisíce sedmnáct) od 11:00 hodin v sídle Společnosti na adrese: adrese Vranovská 142, 345 22 Poběžovice. (dále jen valná hromada) přijala svými usneseními tato navržená rozhodnutí: I.Valná hromada Společnosti rozhoduje o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem je společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 474 (dále i jen hlavní akcionář a/nebo Poběžovická, a.s.). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů akcií emitovaných Společností jako cenné papíry, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných jako: 38 (třicet osm) kusů hromadných listin série A nahrazující celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel 1 až 559, 602 až 133156 a 133189 až 135000. Z uvedeného vyplývá, že společnost Poběžovická, a. s., je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 134.926.000,00,- Kč (jedno sto třicet čtyři milionů devět set dvacet šest tisíc korun českých), což představuje podíl 99,95 % (devadesát devět celých devadesát pět setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích). b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře.Řádná valná hromada společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 74 (sedmdesát čtyři) kusů akcií vydaných Společností, pořadová čísla: 560 až 601 a 133157 až 133188, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 474. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále i jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.381,00,- Kč (jeden tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii vydanou jako cenný papír, na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,00,- Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Druhá Poběžovická, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 45121/2017 ze dne 14. 03. 2017 (čtrnáctého března roku dva tisíce sedmnáct), vypracovaným znalcem, kterým je společnost Pražská znalecká kancelář, s.r.o., se sídlem Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO 489 10 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881 (dále i jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační, neúplné substanční a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu znalec vypočetl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dále i jen dosavadní akcionáři) je předloží společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, 616 00 Brno - Žabovřesky, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : 6. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem dvou nezávislýchznalců na částku 7.550.000,- Kč. Představenstvo rozhodlo ocenitnepeněžitý vklad pro účely zvýšení základního kapitálu částko... u7.550.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovatelivydáno 7.000 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezijmenovitou hodnotou upisovaných akcií a hodnotou nepeněžitéhovkladu je emisním ážiem. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : 5. Akcie budou nabídnuty vlastníkovi nepeněžitého vkladu,obchodní společnosti VHC - holding, a. s., IČ 25224425, sídloPoběžovice, nám. Míru 36, PSČ 345 22, okres Domažlice.
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : 4. Předmětem nepeněžitého vkladu budou následující nemovitosti:a) V katastrálním území Svržno, obci Houstoň, okrese Domažlice,zapsané na listu vlastnictví číslo 298 u Katastrálníh... o úřadu vDomažlicích:- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 41- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 45- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 52- jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku čísloparcely St. 55- jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku čísloparcely St. 66- pozemek číslo parcely St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 705 m2- pozemek číslo parcely St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 1849 m2- pozemek číslo parcely St. 52 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 272 m2- pozemek číslo parcely St. 55 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 32 m2- pozemek číslo parcely St. 65 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 381 m2- pozemek číslo parcely St. 66 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 14 m2- pozemek číslo parcely 417/5 - ostatní plochy, ostatníkomunikace o výměře 2830 m2- pozemek číslo parcely 467/13 - ostatní plochy, manipulačníplocha o výměře 7519 m2- pozemek číslo parcely 467/20 - ostatní plochy, manipulačníplocha o výměře 1243 m2- pozemek číslo parcely 467/21 - ostatní plochy, manipulačníplocha o výměře 3400 m2- pozemek číslo parcely 467/22 - ostatní plochy, manipulačníplocha o výměře 591 m2- pozemek číslo parcely 467/23 - ostatní plochy, manipulačníplocha o výměře 252 m2b) V katastrálním území Holubeč, obci Houstoň, okrese Domažlice,zapsané na listu vlastnictví číslo 100 u Katastrálního úřadu vDomažlicích:- objekt bydlení čp. 9, postavený na pozemku číslo parcely St.23- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 46- občanská vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 47- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 51, včetně vodojemu postaveném na cizímpozemku číslo parcely 172/1- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizímpozemku číslo parcely St. 52- technická vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 54- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemkučíslo parcely St. 55/1 a na cizím pozemku číslo parcely St. 55/3- zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizímpozemku číslo parcely St. 55/2- vodárna bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku čísloparcely St. 57/1 a St. 57/2- pozemek číslo parcely St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 1680 m2- pozemek číslo parcely St. 46 - zastavená plocha a nádvoří ovýměře 1385 m2- pozemek číslo parcely St. 47 - zastavená plocha a nádvoří ovýměře 336 m2- pozemek číslo parcely St. 51 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 1534 m2- pozemek číslo parcely St. 54 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 137 m2 zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : 3. Akcionáři společnosti nemohou uplatnit své přednostní právo naúpis akcií. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem.Akcie musejí být upsány ve lhůtě do 14 dnů ode dne p... odání návrhuna zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu lhůty oznámíspolečnost vlastníkovi nepeněžitého vkladu doporučeným dopisem.Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : 2. Bude vydáno 7.000 ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě1.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie na jméno, vydané v listinnépodobě.
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.000.000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
 • 7. června 2002 - 10. listopadu 2004 : Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů