Trendy

39 879 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-15 210 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

148 621 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 14.4.2014náměstí Republiky 237/38, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Historické adresy

29.3.2011 - 14.4.2014Plzeň, Nám. Republiky 237/38, PSČ 30100
23.1.2002 - 29.3.2011Plzeň, nám. Republiky č.p. 237/38, okres Plzeň-město, PSČ 30550
2.12.1998 - 23.1.2002Plzeň, nám. Republiky 38, okres Plzeň-město, PSČ 30550

Historické adresy z obchodního rejstříku

1.10.2005 - 30.8.2014Plzeň, Nám. Republiky č.p.237/38, PSČ 30550
25.11.2002 - 30.7.2003Plzeň, nám. Republiky č.p. 237/38
13.2.2002 - 25.11.2002Plzeň, nám. Republiky 38

25227246

DIČ

od 1.1.1999

CZ25227246

Datum vzniku

2. prosince 1998

Datová schránka

3n8eant

Historické názvy

2.12.1998 - 25.11.2002

GOLD HAPPY DAY a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 744

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.6.2012

204 930 000 Kč

Historické jmění

2.8.2000 - 25.6.2012

104 930 000 Kč

2.12.1998 - 2.8.2000

30 530 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4838400217 / 0100

Provozovny

od 1.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jílovská 452/12, 142 00, Praha - Lhotka

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. dubna 2012 - 25. června 2012 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 11.4.2012 o tom, že základní kapitál obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding se zvyšuje z původn... í výše Kč 104,930.000,- (slovy: stočtyři milionů devětsettřicet tisíc korun českých) na částku ve výši Kč 204,930.000,- (slovy: dvěstečtyři milionů devětsettřicet tisíc korun českých) takto: a) částka, o niž má být základní kapitál zvýšen: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč. 100,000.000,- (slovy: sto milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v počtu 100 (slovy: sto) kusů nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie; emisní kurz jedné akcie činí Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých); c) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva jediného akcionáře: jediný akcionář má předností právo upsat nově vydané akcie společnosti, a to v místě sídla obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding na adrese Plzeň, nám. Republiky 137/38, PSČ 301 00, v pracovní dny v době od 10:00 hod. (slovy: deseti hodin) do 14:00 hod. (slovy: čtrnácti hodin), a to ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů, která počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií obchodních společností GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding jedinému akcionáři této obchodní společnosti s tím, že jedinému akcionáři bude návrh Smlouvy o upsání akcií doručen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu d) jediný akcionář rozhodl, že bez využití přednostního práva nebudou upsány žádné akcie;e) účet u banky a lhůta ke splacení emisního kurzu upsaných akcií:100 % (slovy: sto procent) emisního kurzu upsaných akcií bude jediným akcionářem splaceno na zvláštní účet obchodní společnosti GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding za tímto účelem zřízený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-2259970267/0100, a to ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od upsání akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií; f) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění). zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 1. rozsah zvýšení základního jmění činí 74.400.000,- Kč (slovy:sedmdesátčtyřimilionůčtyřistatisíc korun českých);
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 2. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští;
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 3. počet upisovaných akcií: 7.440 kusů akciíjmenovitá hodnota: Kč 10 000,- (slovy: desettisíc korun českých)druh akcií: kmenovéforma akcií: na jménopodoba akcií: listinná
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 4. S využitím přednostního práva s ohledem na ust. § 204a, odst.1) obchodního zákoníku v platném znění nemohly být žádné akcieupsány. Všechny akcie budou nabídnuty ve smyslu ustano... vení § 203odst. 2) písm. d. jedinému akcionáři, který provede úpis, tj.obchodní společnosti HAPPY DAY spol. s r.o., se sídlem Plzeň,nám. Republiky č. 38, okres Plzeň-město, IČ 46882391. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění:
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodníspolečnosti GOLD HAPPY DAY a.s., tj. Plzeň, nám. Republiky č.38, okres Plzeň-město, PSČ 305 50; nepeněžitý vklad bude sp... lacenv den úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 7. Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitými vklady,a to:hmotným majetkem představujícím zařízení v provozovnách kasinspolečnosti HAPPY DAY spol. s r.o., tj.: klimatizac... e Daikin,pokladna - Hr.Kr., zabezpečovací systém Alsig, satelit plusvedení, kamerový systém TandemŠ, klimatizace Dyma, firemní štítCasino, klimatizační clona V.N, klimatizace Florenc, kamerovýsystém H.K.;nehmotným investičním majetkem společnosti HAPPY DAY spol. sr.o., tvořeným provozně technickými poznatky, systémemorganizace sázkových her a budováním sítě kasin v Českérepublice; Know how je majetkem společnosti HAPPY DAY spol. sr.o. a je tvořeno:- technologickými postupy provozování sázkových her;- specielním školením personálu obsluhujícím sázkové hry;- bezpečnostním systémem video s opakovatelností záznamu až dotřiceti dnů;- bezpečnostním systémem audio s opakovatelností záznamu až dotřiceti dnů;- specielním křížovým systémem kontrol směny peněz za hracížetony a naopak;- organizačním uspořádáním pro jednotlivá kasina;- systémem řízení sítě kasin v České republice;- vlastním softwarovým systémem zpracování informací;- systémem řízení souboru sázkových her;- systémem marketingu se zaměřením na inovace sázkových her ajejich softwarové a hardwarové zabezpečení. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : Nepeněžitý vklad jediného akcionáře byl oceněn znaleckýmiposudky dvou znalců, tj.:- znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Brichty, CSc., ze dne10. května 2000, číslo 126-17/00, kte... rý stanovil cenu hmotnéhomajetku částkou Kč 1.350.000,- (slovy: jedenmiliontřistapadesát-tisíc korun českých) a cenu nehmotného majetku částkou Kč73.050.000,- (slovy: sedmdesáttřimilionůpadesáttisíc korunčeských); ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckéhoposudku tedy činí Kč 74.400.000,- (slovy: sedmdesátčtyřimilionů-čtyřistatisíc korun českých);- znaleckým posudkem Ing. Jindřicha Kandlera, CSc., ze dne24. dubna 2000, číslo 47/00-2045, který stanovil cenu hmotnéhomajetku částkou Kč 1.424.000,- (slovy: jedenmiliončtyřistadva-cetčtyřitisíc korun českých) a cenu nehmotného majetku částkouKč 73.050.000,- (slovy: sedmdesáttřimilionůpadesáttisíc korunčeských); ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckéhoposudku tedy činí Kč 74.474.000,- (slovy: sedmdesátčtyřimilionů-čtyřistasedmdesátčtyřitisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2000 - 2. srpna 2000 : 5. Místo a lhůta pro úpis akcií:- místem pro upsání akcií je sídlo obchodní společnosti GOLDHAPPY DAY a.s., tj. Plzeň, nám. Republiky č. 38, okresPlzeň-město, PSČ 305 50- lhůta pro... upisování akcií činí třicet dnů od druhéhopracovního dne po právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni,jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku; emisníkurz se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí Kč 10.000,- zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů