Trendy

89 628 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 789 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

186 463 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2011 Kozojedy 123, PSČ 33141

Historické adresy

12.6.2008 - 24.8.2011 Kozojedy č.p. 123, okres Plzeň-sever, PSČ 33141
15.12.2001 - 12.6.2008 Kozojedy č.p. 123, okres Plzeň-sever, PSČ 33142
6.9.1999 - 15.12.2001 Kozojedy, okres Plzeň-sever, PSČ 33142

25236229

DIČ

od 8.11.1999

CZ25236229

Datová schránka

c86g64i

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 802

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.4.2001

45 308 000 Kč

Historické jmění

18.10.2000 - 25.4.2001

37 623 000 Kč

6.9.1999 - 18.10.2000

2 900 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kralovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 48227001 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.5.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 331 41, Kozojedy 123

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 - 14. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 17. července 2014 - 14. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. ledna 2001 - 25. dubna 2001 : rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jměníZákladní jmění ve výši 37.623.000 Kč (slovytřicetsedmmilionůšestsetdvacetřitisícekorun českých) se zvyšujeo částku 7.685.000 Kč ... (slovysedmmilionůšestsetosmdesátpěttisíckorun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku schváleného zvýšení.Bude upisováno700 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 10.000 Kč.685 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000 Kč.Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání předem určenému zájemci Zemědělskému družstvuKozojedy se sídlem Kozojedy okres Plzeň-sever, IČ 00 11 86 72.Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti, lhůta proupsání akcií se stanoví na 14 dnů a počíná běžet následující denpo doručení usnesení obchodního rejstříku Krajského soudu vPlzni o zápisu rozhodnutí představenstva.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to:- zemědělsko - hospodářská budova - seník I parcelní číslo st.228/1, st. 228/2, st. 228/3 a st. 228/4 zapsaná na LV č. 3 uKatastrálního úřadu Plzeň-sever pro obec Kozojedy katastrálníúzemí Kozojedy u Kralovic.- zemědělsko - hospodářská budova - seník II parcelní číslo st.294/1, st. 294/2, st. 294/3 a st. 294/4 zapsaná na LV č. 3 uKatastrálního úřadu Plzeň-sever pro obec Kozojedy katastrálníúzemí Kozojedy u Kralovic.Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců a to HanyVorlové, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitotí, znalecký posudek č. 2413 ze dne 18.12.2000 a ing.Pavla Šapovalova, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2413 ze dne 18.12.2000 aing. Pavla Šapovalova, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1489 ze dne 15.12.2000.Nepeněžitý vklad je splacen předáním nemovitostí společnostispolu s písemným prohlášením vkladatele dle ust. § 60 obchodníhozákoníku ve ve lhůtě deseti dnů od úpisu akcií.Místem splaceníje sídlo společnosti.Hospodářské využití nepeněžitého vkladu - nemovitosti spočívá vjejich upotřebitelnosti společnosti při realizaci podnikatelskéčinnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění, rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář přivýkonu působnosti valné hromady.
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost, tedy dnemúpisu akcií upisovatelem.
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů nazákladě těchto posudků znalců.
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalcůa to ing. Antonína Horáka znalce v oboru zemědělství, ekonomika- znalecký posudek č. 48/00 ze dne 15.5.2000 a ing. Jo... sefaPátka, znalce v oboru zemědělství, odvětní veterinářství,zemědělská odvětví různá - znalecký posudek č. 93/000 ze dne12.5.2000. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkovépodíly oprávněných osob podle zákona č. 42/92 Sb. v platném znění ztransformace Zemědělského družstva Kozojedy se sídlem Ko... zojedy123, okres Plzeň-sever, IČ 00 11 86 72. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Lhůta pro upisování se stanoví na třicet dnů a počíná běžetnásledující den po doručení usnesení zapsaného rozhodnutí ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku Krajskéhosoud... u v Plzni. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti -Kozojedy 123, okres Plzeň-sever, PSČ 331 42. Možnýmupisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se mocidostavit do m... ísta úpisu bude zaslán individuální listupisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny.Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považujeindividuální list za platný. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : S ohledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužijeustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpisnových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprá... vněnýmosobám z transformace Zemědělského družstva Kozojedy se sídlemKozojedy 123, okres Plzeň-sever, IČ 00 11 86 72, jak jsouuvedeny ve znaleckých posudcích znalce ing. Antonína Horáka -posudek č. 48/00 ze dne 15.5.2000 a ing. Josefa Pátka - posudekč. 93/00 ze dne 12.5.2000. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Emisní kurz akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Bude upisování nejméně 5.000 kusů kmenových akcií na jméno vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, maximálně sebude upisovat 44.505 kusů kmenových akcií na jméno ve jmeno... vitéhodnotě 1000,- kč v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Základní jmění ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevět-settisíckorun českých) se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (slovy: pět-milionůkorun českých) upisováním nových akcií s tím, že... sepřipouští upisování nad částku uvedeného zvýšení základníhojmění a to s omezením, maximálně do částky 44.505.000,- Kč(slovy: čtyřicetčtyřimilionypětsetpěttisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 18. října 2000 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 25. května 2000 o zvýšení základního jmění
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů