Trendy

96 343 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 265 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

80 723 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 8.12.2015č.p. 55, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

Historické adresy

1.10.1999 - 8.12.2015Klenčí pod Čerchovem čp. 55, okres Domažlice

25236601

DIČ

od 1.11.1999

CZ25236601

Datum vzniku

1. října 1999

Datová schránka

yrgteir

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 815

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.3.2005

32 000 000 Kč

Historické jmění

3.4.2002 - 7.3.2005

24 000 000 Kč

23.2.2000 - 3.4.2002

21 000 000 Kč

1.10.1999 - 23.2.2000

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 7.5.2013

CZ2503000000000211571479

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 28.1.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 345 34, Klenčí pod Čerchovem 55

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 - 8. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 19. září 2014 - 8. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 5
  • 30. prosince 2004 - 7. března 2005 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodů potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti.Základní kapitál se zvyšuje o čá... stku 8.000.000,- Kč upisováním nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.500 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno.500 ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 3.000 ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Z tohoto počtu akcií:500 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1.500 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsáno předem určeným zájemcem obchodní společností Výrobní společnost Čerchov a.s., se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517, neboť emisní kurs těchto nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem a započtením pohledávky tohoto předem určeného zájemce a 1.500 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsáno stávajícími akcionáři s využitím přednostního práva.S využitím přednostního práva stávající akcionáři bude upsáno 1.500 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií.Místo a lhůta pro uplatnění přednostního práva akcionáři.Místo úpisu akcií s využitím přednostního práva bude v sídle společnosti v Klenčí pod Čerchovem č.p. 55 každý pracovní den v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin.Lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva činí šest týdnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že toto upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty a další informace, které stanoví ust. § 204a odst. 2 obch. z., budou akcionářům oznámeny doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedeného v seznamu akcionářů a zveřejněny v Obchodním věstníku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti:Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč připadá podíl ve výši 0,0625 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, tj. na 3.000 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 187,5 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 21.000.000,-- Kč připadá 1312,5 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Upisovat lze pouze celé akcie.Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) měsíce od úpisu akcií a zbývající část do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti č. 193445099/0300, vedený u ČSOB a.s. pobočka Domažlice.400 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsáno předem určeným zájemcem Výrobní společností Čerchov a.s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517, a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem.Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění:budovy- stáje se sklady píce a steliva - zemědělská stavba stojící na cizích parcelách č. st. 430/1, st. 430/2, st. 430/3 a st. 430/4 v obci, k.ú. Postřekov- stáj pro dojnice - zemědělská stavba stojící na cizí parcele č. st. 426, v obci, k.ú. Postřekov, tj. budovy zapsané na LV č. 109 pro obec, k.ú. Postřekov u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, které jsou ve vlastnictví Výrobní společnosti Čerchov a.s. a které jsou oceněny ve znaleckém posudku ze dne 2. 11. 2004, číslo posudku 298/52/2004 Ing. Karlem Langem - znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 119/2004 ze dne 29. 10. 2004, které nabylo právní moci dne 1. 11. 2004 na částku 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 400 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurs bude tímto nepeněžitým vkladem splacen. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií.Lhůta a místo pro úpis akcií předem určeným zájemcem - Výrobní společnost Čerchov a.s., se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517.Lhůta pro úpis akcií činí šest týdnů a počíná běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že toto upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemně s tím, že pokud určený zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do výše 4.000.000,-- Kč marným uplynutím této lhůty neúčinné.Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva v Klenčí pod Čerchovem čp. 55. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na adrese sídla společnosti Klenčí pod Čerchovem čp. 55 připraven návrh smlouvy o upsání akcií se společností již podepsaný jménem společnosti jejím statutárním orgánem. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.Místo a lhůta pro splacení uvedeného nepeněžitého vkladu:Místem splacení výše uvedeného nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Klenčí pod Čerchovem č.p. 55, kde dojde k předání nemovitosti předem určeným zájemcem společnosti, a to předáním písemného prohlášení vkladatele učiněného podle § 60 odst. 1 obch. zák.Lhůta pro splacení emisního kursu akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem bude činit šest (6) týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný.Nepeněžitý vklad musí být splacen ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.100 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 1.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude upsáno předem určeným zájemcem obchodní společností Výrobní družstvo Čerchov a.s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517, a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, a to započtením pohledávky ve výši 2.500.000,-- Kč, kterou má Výrobní společnost Čerchov a.s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517, za společností z titulu poskytnuté půjčky proti pohledávce společnosti z titulu splacení emisního kursu nově upsaných akcií.Lhůta a místo pro úpis akcií předem určeným zájemcem - Výrobní společnost Čerchov a.s., se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517.Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva společnosti na adrese Klenčí pod Čerchovem č.p. 55Lhůta pro úpis akcií (přijetí návrhu smlouvy o upisování akcií) bude činit šest (6) týdnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že toto upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty bude oznámen předem určenému zájemci Výrobní společnost Čerchov a.s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517, zasláním doporučeného dopisu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů s tím, že pokud předem určený zájemce Výrobní společnost Čerchov a.s. v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do částky 2.500.000,--- Kč marným uplynutím této lhůty neúčinné. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva na adrese Klenčí pod Čerchovem č.p. 55 připraven návrh smlouvy o upsání akcií se společností již jménem společnosti podepsaný jejím statutárním orgánem. Smlouva o úpisu akcií bude obsahovat všechny zákonem předepsané náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran na této smlouvě musí být úředně ověřeny.Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem Výrobní společnost Čerchov a.s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517Od počátku lhůty k splacení akcií bude v místě úpisu akcií v sídle společnosti Klenčí pod Čerchovem č.p. 55 připraven návrh smlouvy o započtení pohledávek již podepsaný statutárním orgánem jménem společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpisy obou smluvních stran budou úředně ověřeny.Důvodem pro započtení pohledávky předem určeného zájemce Výrobní společnost Čerchov a.s. je potřeba efektivního řešení celkové míry zadluženosti společnosti vůči majoritnímu akcionáři.Akcie, které nebudou ve stanovené lhůtě upsány s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti Výrobní společnost Čerchov a.s. se sídlem Klenčí pod Čerchovem čp. 55, identifikační číslo 001 15 517.Lhůta pro úpis neupsaných akcií s využitím přednostního práva činí pro předem určeného zájemce jeden měsíc ode dne následujícího po dni, ke kterému uplynula lhůta pro jejich úpis.Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemně s tím, že pokud předem určený zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do výše jmenovité hodnoty neupsaných akcií marným uplynutím této lhůty neúčinné. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na adrese sídla společnosti Klenčí pod Čerchovem čp. 55 připraven návrh smlouvy o upsání akcií se společností již podepsaný jménem společnosti jejím statutárním orgánem. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.Místo pro úpis akcií bude v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva v Klenčí pod Čerchovem čp. 55. zobrazit více skrýt více
  • 19. října 2001 - 7. března 2005 : rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 16.7.2001 o zvýšenízákladního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o 3.000.000,- Kč, slovy: třimiliónykorun českých a to upsáním nových akcií:... a) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií o částku3.000.000,- Kč a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, tj.družstva Zemědělské družstvo Čerchov. Tímto nepeněžitým vklademje budova kravína postavená na pozemku jiného vlastníka,stavební parcele st. 407 v kat. území Chodov a oceněná v posudkuze dne 22.3.2001 č. 95/6/2001 znalci Josefem Pivoňkou a ing.Karlem Langem jmenovanými usnesením Krajského soudu v Plzni čj.49 Cm 35/2001 ze dne 28.2.2001.Upisování akcií nad částku navrhovaného základního kapitálu senepřipouští.b) na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 3.000 (třitisíce)kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč (jedentisíckorunčeských). Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě akcií.c) nové akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. družstvemZemědělské družstvo Čerchov ve smlouvě o upsání akcií, kteroutento akcionář uzavře se společností ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnůod doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídlem společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů