Trendy

82 272 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-4 837 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

69 196 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 8.11.2017 Lučiny 13, 362 72 Doupovské Hradiště

Historické adresy

23.1.2014 - 8.11.2017 Sokolovská 1036/124e, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
12.1.2011 - 23.1.2014 Karlovy Vary, Sokolovská 1036/124e, PSČ 36005
28.6.2006 - 12.1.2011 Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 30100
1.9.2000 - 28.6.2006 Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 30134

25248294

DIČ

od 1.9.2000

CZ25248294

Datum vzniku

1. září 2000

Datová schránka

iuqgaty

Historické názvy

1.9.2009 - 13.1.2016

DCH - Sincolor, a.s.

6.11.2006 - 1.9.2009

Sincolor, a.s.

1.9.2000 - 6.11.2006

SINDAT Plzeň, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 849

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2009

24 240 000 Kč

Historické jmění

2.11.2007 - 1.9.2009

30 300 000 Kč

6.11.2006 - 2.11.2007

41 000 000 Kč

1.9.2000 - 6.11.2006

36 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Ostrov

Bankovní účty

zvěřejněno 8.6.2017

4211092679 / 6800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 29.1.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Sokolovská 1036/124e, 360 05, Karlovy Vary - Rybáře

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2009 : Se společností Sincolor, a.s., sídlem Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 301 00, IČ 252 48 294, byla sloučena zanikající společnost D C H Bohemia Trade, s.r.o., sídlem Karlovy Vary, Sokolovská Se společností Sincolor, a.s., sídlem Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 301 00, IČ 252 48 294, byla sloučena zanikající společnost D C H Bohemia Trade, s.r.o., sídlem Karlovy Vary, Sokolovská... 124, PSČ 360 05, IČ 250 88 891, která byla zrušena bez likvidace s právním nástupnictvím. Na společnost Sincolor, a.s. přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti D C H Bohemia Trade, s.r.o., nástupnická společnost změnila ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku obchodní firmu na novou firmu DCH - Sincolor, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2014 - 24. února 2015 : Počet členů správní rady: 3
  • 26. srpna 2014 - 24. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 30. července 2007 - 2. listopadu 2007 : Jediný akcionář dne 25.6.2007 rozhodl v působnosti valné hromady společnosti Sincolor, a.s. o snížení základního kapitálu takto:a) Důvody navrhovaného snížení základního kapitálu:D... ůvodem snížení základního kapitálu společnosti Sincolor, a.s., se sídlem Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 301 00, IČ 252 48 294, je úhrada ztráty společnosti vedená na účtu neuhrazená ztráta minulých let.b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10.700.000,- Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých) bude použita po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku k vyrovnání ztráty společnosti.c) Rozsah snížení základního kapitálu:Dosavadní základní kapitál společnosti ve výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých) se snižuje o pevnou částku 10.700.000,- Kč (slovy: deset miionů sedm set tisíc korun českých). Základní kapitál po snížení bude činit 30.300.000,- Kč (slovy: třicet milionů tři sta tisíc korun čských).d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde ve smyslu ustanovení § 213c zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, vzetím 107 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o celkové jmenovité hodnotě 10.700.000,- Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých) z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Jedinému akcionáři nenáleží úplata z akcie, o které má být snížen základní kapitál společnosti.Představenstvo společnosti je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti do 15 dnů po zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku veřejný návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž doba závaznosti návrhu bude 4 týdny ode dne uveřejnění veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu v celostátně distribuovaném deníku - Lidových novinách, nebo ode dne doručení tohoto veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři, podle toho, která ze skutečností nastane později.Určuje se lhůta k předložení listinných akcií, které mají být vzaty z oběhu, která činí 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie nabyté společností na základě veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu společnost zničí způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2006 - 6. listopadu 2006 : Základní kapitál společnosti SINDAT Plzeň, a.s. se zvyšuje z původní výše 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korun českých) na novou výši 41.000.000,- Kč (čtyřicet jedna milionů ... korun českých), to je o částku ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno a to 50 (padesáti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá.Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá vždy jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Upsání všech 50 (padesáti) kusů akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři - obchodní společnosti SINDAT spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo (IČ): 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 720 (dále též jen jako SINDAT spol. s r.o.) na základě smlouvy o upsání akcií.Upsání nových akcií společnosti SINDAT Plzeň a.s. obchodní společností SINDAT spol. s r.o. bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností SINDAT Plzeň, a.s. a obchodní společností SINDAT spol. s r.o. ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle obchodní společnosti SINDAT Plzeň, a.s. v pracovní dny od 9,00 do 12,00 hodin.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude obchodní společnosti SINDAT spol. s r.o. zaslán na adresu jejího sídla spolu s oznámením počátku běhu lhůty k jejímu uzavření a bude společností SINDAT Plzeň, a.s. odeslán do 2 (dvou) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 720008369/0800.Upisovatel je povinen ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit na uvedený účet 100% (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií. Ustanovení o splácení akcií na účet se nepoužije, pokud dojde k zápočtu pohledávek. Z důvodu snížení závazků společnosti SINDAT Plzeň, a.s. se připouští možnost splatit závazek ke splacení upsaných akcií započtením a to tak, že proti pohledávce společnosti SINDAT Plzeň, a.s. za společností SINDAT spol. s r.o. na splacení emisního kurzu upsaných akcií ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) se připouští možnost započítat pohledávky společnosti SINDAT spol. s r.o. za společností SINDAT Plzeň a.s.Splacení závazku ke zvýšení vkladu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení zvýšeného vkladu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen.Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti SINDAT Plzeň, a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů